Wyjazd do Opery Wrocławskiej

na spektakl Cyrulik Sewilski

 

 

 

                                                                                                                                          Fot. i oprac. Dorota Porada

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                 

 

   

 

 

 

 

Projekt „Synergia znaczy więcej", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©