13 grudnia 1981 - 35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego


13 grudnia 1981 roku wprowadzono na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stan wojenny. Dzisiaj mija 35 rocznica jego uchwalenia. W założeniach władz komunistycznych, stan wojenny miał stanowić ratunek dla ustroju socjalistycznego i porządku PRL. Niekonstytucyjne działanie władz przyczyniło się jednak do śmierci ponad stu osób, tysiące było internowanych lub więzionych. Cierpiały całe rodziny, a dla wielu ludzi był to czas dramatycznych wyborów moralnych: walczyć w opozycji czy wspierać panujący reżim. Duża część polskiego społeczeństwa nie akceptowała polityki władz. Życie artystyczne częściowo zeszło do podziemia, bojkotowano państwowe media. Walczono z Wojskową Radą Ocalenia Narodowego popularnie zwaną „WRONą" poprzez druk ulotek, plakatów i haseł tj. „WRONA SKONA'', „WRONA ORŁA NIE POKONA", „13 grudnia zginęła tragicznie WOLNOŚĆ''. W tym dniu nasza szkoła, podobnie jak cały kraj, chciała upamiętnić te dramatyczne dla narodu polskiego chwile. Przygotowaliśmy zatem serie plakatów i ulotek, w których wyraziliśmy nasz sprzeciw wobec tego, co stało się 35 lat temu, wobec wprowadzonego wówczas stanu wojennego. 


  Fot. i oprac. A.Rybczyńska
stan wojenny (szerokość: 565 / wysokość: 423)

stan wojenny (szerokość: 565 / wysokość: 423)

stan wojenny (szerokość: 565 / wysokość: 423)

stan wojenny (szerokość: 565 / wysokość: 423)

stan wojenny (szerokość: 565 / wysokość: 753)
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©