VII Przegląd Kabaretów Szkolnych  „PeKaeSy"
pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Legnickiego

 12 kwietnia  2013 r., godz. 10.00


Zmagania konkursowe oceniało jury, w skład którego weszli członkowie kabaretu  Made in China z Zielonej Góry.  Do Chojnowa przybyły zespoły z Wrocławia i Katowic. Nie dotarł do nas, niestety, kabaret Babsztyle z Gromadki.

Jury następująco oceniło zmagania konkursowe:

I miejsce – Enerdowskie Pływaczki

II miejsce – Na czworaka

III miejsce – Byle do przodu – za szaleństwo i energię

III miejsce – Socratiron – za kulturę sceniczną

Jurorzy przyznali również nagrody indywidualne i wyróżnienia:

- najlepszy aktor – Filip Cendro (Enerdowskie Pływaczki)

- najlepszej aktorki – Justyna Tymczyszyn i Joanna Sikora (Na czworaka)

- wyróżnienie za perliste potoki perory – Justyna Szymkowiak (Socratiron)

- wyróżnienie za tuszowanie tuszy – Paweł Wudecki (Byle do przodu)

- nagroda specjalna za krzewienie zdrowego stylu życia dla kabaretu Byle do przodu.

Publiczność całkowicie zgodziła się z jurorami przyznając swoją nagrodę Enerdowskim pływaczkom.

Na zakończenie wystąpił również kabaret  Made in China, przedstawił kilka skeczy ze swojego programu.

Organizatorzy:  Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie "WSPARCIE" we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, Powiatowym Zespołem Szkół w Chojnowie oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących w Chojnowie" DAJMY SZANSE".Miejsce przeglądu:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

ul.Małachowskiego 7, 59-225 Chojnów

tel.76/ 81 88 621,e-mail: mdk_chojnow@wp.pl, www.moksir.chojnow.eu

 

 VI Przegląd Kabaretów Szkolnych  „PeKaeSy 2012"

23 marca 2012 r., godz. 10.00

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie "WSPARCIE"

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy DAJMY SZANSĘ

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

ul.Małachowskiego 7, 59-225 Chojnów

tel.76/ 81 88 621,e-mail: mdk_chojnow@wp.pl, www.moksir.chojnow.eu

 

 

V Dolnośląski Przegląd Kabaretów

Szkolnych  „PeKaeSy"

pod honorowym patronatem

Starosty Legnickiego

06 kwietnia 2011 r., godz. 10.00


ZWYCIĘSKIE KABARETY

 

 

       I Miejsce                                                                 II Miejsce

 

       II Miejsce  i Nagroda publiczności                                      III Miejsce

 

I Miejsce:KABARET FALANGA z LO nr XII we Wrocławu

II Miejsce: KABARET NO TO SZEROKO z LO nr XII we Wrocławiu

                 ENERDOWSKIE PŁYWACZKI z Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu

III Miejsce: KABARET NA CZWORAKA z Powiatowego Zespołu Szkół w
                   CHOJNOWIE

NAGRODA PUBLICZNOŚCI: ENERDOWSKIE PŁYWACZKI z Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu

WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE:

 

    

Magdalena Marynowska

 

                                                               Filip Cendr
                                         

I Magdalena Marynowska z Kabaretu PANOWIE I PANIE M  z Powiatowego Zespołu Szkół w  
                                                 Chojnowie

II Filip Cendr z kabaretu ENERDOWSKIE PŁYWACZKI z Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu

 GALERIA PeKarSu:

 

 

KABARET z Gimnazjum nr 1 w Chojnowie                 KABARET PANOWIE I PANIE M

 

                                  KABARET PITU-PITU z ZSZ w Strzegomiu

 

                                            KABARET z Gimnazjum nr 1 w Chojnowie

 

                               TAKI SOBIE KABARET z Gimnazjum nr 40 we Wrocławiu

 

KABARETU KAŁASZNIKOF

 

TERAZ MY: 

MY Z KABARETEM  KAŁASZNIKOF


  

 

 

 

Organizatorzy:

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących „Dajmy Szansę"

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie "Wsparcie"

tel. 76 8192348

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

tel.76/ 81 88 621,e-mail: mdk_chojnow@wp.pl, www.moksir.chojnow.eu

 

 

 

PROGRAM

V Dolnośląski Przegląd Kabaretów Szkolnych PeKaeSy

6 kwietnia 2011 r. o godz. 10.00,

sala MOKSiR-u, ul. Małachowskiego 7

10.00 - Rozpoczęcie Przeglądu

Kabarety biorące udział w przeglądzie:

1.KABARET z Gimnazjum nr 1 w Chojnowie

2. KABARET FALANGA z LO nr XII we Wrocławu

3.KABARET PANOWIE I PANIE M  z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

4.KABARET PITU-PITU z ZSZ w Strzegomiu

5.KABARET NO TO SZEROKO z LO nr XII we Wrocławiu

6.KABARET NA CZWORAKA z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

7.

 

8.ENERDOWSKIE PŁYWACZKI z Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu

9. TAKI SOBIE KABARET z Gimnazjum nr 40 we Wrocławiu

12.30 – 13.00 Przerwa (obrady jury)

13.00 – Ogłoszenie werdyktu i występ Kabaretu Kałasznikof

Po występie odbędą się warsztaty z Kabaretem Kałasznikof

Dla uczestników warsztatów przygotowany będzie niewielki poczęstunek

Cała impreza zakończy się około godziny 17.00.


 

REGULAMIN

1. Udział w przeglądzie mogą wziąć formacje kabaretowe szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska. Uczniowie danej szkoły muszą stanowić minimum 75% członków kabaretu.

2. Czas trwania programu nie może przekraczać 15 minut, z czego minimum 1/3 musi stanowić twórczość własną zespołu.

3. Zgłoszenia należy przesłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie,

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7 do dnia 28 marca 2011 r. na dołączonej karcie.

4. O zakwalifikowaniu się do przeglądu zespoły zostaną powiadomione do 01 kwietnia 2011 r.

5. Jury, w którym zasiądą członkowie KABARETU KAŁASZNIKOF przyzna Złote, Srebrne  i Brązowe PeKaeSy oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.

6. Organizator zapewnia: nagłośnienie, 8 mikrofonów na statywach , CD, oświetlenie, scenę

o wymiarach 8 x 10 m., kulisy, garderoby.

7. Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Stanisław Horodecki – dyrektor MOKSiR

 pod nr telefonu 076 81 88 621 lub 607 438 428

 

powrót

***NOWY PLAN OBOWIĄZUJE OD 21 STYCZNIA***NOWY PLAN OBOWIĄZUJE OD 21 STYCZNIA***NOWY PLAN OBOWIĄZUJE OD 21 STYCZNIA***
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©