PRÓBNY EGZAMIN

POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

dla   TECHNIKA HANDLOWCA

 

 

23 lutego 2012 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16 odbył się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla technika handlowca - etap pisemny. Uczniowie w tym etapie muszą wykazać sie znajomością m.in.: czytania ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzania danych liczbowych i operacyjnych, jak również bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

To tylko niektóre zagadnienia nad którymi przyszli technicy handlowcy zmierzali się podczas 120 minut pracy. Egzamin próbny przygotowała pani Anna Malmon nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych – ekonomicznym.

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©