„Lustra świata"

 

 

16 lutego 2012 r. w auli Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie odbył się finał VII edycji programu „Szlakiem Epok Literackich" pod hasłem „Lustra Świata".

Spotkanie poświęcone było pozytywizmowi, epoce powieści, która miała być realistycznym odbiciem świata. Mówi się, że pozytywizm to „niepoetycka epoka", ale to wiersz Adama Asnyka „Do młodych" był jej programowym utworem. Poeta pisał:

„Szukajcie prawdy jasnego płomienia!

„Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg".

Wierne odtworzenie realnego świata, to cel nie tylko pisarzy, ale i malarzy. Realizm był najważniejszym nurtem w malarstwie tych czasów. Artyści pragnąc przekazać prawdę o świecie, stwarzali jakby fotografie ludzkiego życia.

        Konkurs wiedzy o pozytywizmie, cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów szkoły.  W eliminacjach, które odbyły się 12 stycznia 2012 r. wzięło udział 90 uczniów. Do finału zakwalifikowano 5 drużyn. Zespoły finałowe prezentowały wysoki poziom przygotowania.

Ostatecznie I miejsce wywalczył zespół z klasy III Technikum Ekonomicznego w składzie: Magdalena Prostek, Klaudia Urszulak i Norbert Płociński, II miejsce zdobyła drużyna z klasy IV Technikum Mechanicznego: Maciej Mikoliszyn, Rafał Pokładek i Mateusz Wiśniewski,

a III miejsce przypadło zespołowi z klasy III b Liceum Ogólnokształcącego: Natalii Halikowskiej,

Łukaszowi Sypieniowi i Żanecie Kot. IV i V miejsce przypadło również uczniom Liceum Ogólnokształcącego: Marcie Burzmińskiej, Karolinie Kapuścińskiej, Ewie Mazurkiewicz oraz Rafałowi Haniszewskiemu, Damianowi Jankowskiemu i Wojciechowi Mrozińskiemu.

Program „Szlakiem Epok Literackich" w swoich założeniach oprócz konkursu wiedzy o danej epoce literackiej, przewiduje udział uczniów w przeglądach literackich i plastycznych.

Przegląd twórczości literackiej przebiegał w tym roku pod hasłem „Z mojej szuflady". Wyróżniono w nim teksty prozatorskie dwóch uczniów. Fragmenty ich opowiadań były prezentowane na spotkaniu finałowym. Zwycięzcami przeglądu literackiego zostali: uczeń klasy II Technikum Hotelarskiego Robert Dorotkiewicz i uczeń III klasy Technikum Ekonomicznego Norbert Płociński. Motywem przewodnim wyróżnionych tekstów były zachowania ludzkie, które nie do końca wynikają z braku dobra, lecz raczej z braku kontroli nad tym co się robi i jakie są przesłanki naszego postępowania

 

 

Przegląd twórczości plastycznej przebiegał pod hasłem: „Tak cię widzę, tak cię przedstawiam". Obejmował dwie kategorie: rysunek i fotografię. Nagrodzone zdjęcia i prace plastyczne były prezentowane w szkolnej auli. W tegorocznym konkursie plastycznym jury przyznało wyróżnienie dla Justyny Mazurkiewicz uczennicy klasy I A LO i Marcina Świątka ucznia klasy II Technikum Mechanicznego. Najlepsze zdjęcia zaprezentowali: Justyna Jamry i Maciej Klimkowski, uczniowie klasy II A Liceum Ogólnokształcącego w Chojnowie.

Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za to, że zechcieli wziąć udział w konkursowych zmaganiach.

Tegoroczny finał uświetniła wystawa fotograficzna autorstwa Dariusza Matysa. Prace tego chojnowskiego artysty: portrety, pejzaże, osobliwości przyrodnicze, to również zwierciadła otaczającego nas świata.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©