Od rozbiorów do wolności

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można: Sobą

12 listopada 2013 r. w auli Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ulicy Poźniaków odbył się  apel z okazji ważnego narodowego święta - Odzyskania Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła obchody Tygodnia Patriotyzmu, który obejmie także Ognisko Patriotyczne,  a zakończy - w sobotę, 16 listopada, III Otwarty Turniej Szachowy. Obchodom towarzyszyć będą wystawy i prelekcje.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, pani Elżbieta Iwanicka, Dyrektor Wydziału Organizacyjnego, pan Józef Antoniak, Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii, pani Krystyna Boberek, Przewodniczący Rady Gminy Chojnów, pan Andrzej  Pyrz, Zastępca Przewodniczącego i były dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Chojnowie, pan Tadeusz Tomaszewski, rodzice, grono nauczycielskie oraz uczniowie.
Nastrojowa i piękna oprawa sceniczna apelu towarzyszyła nam podczas tej podróży w czasie - jak głosiło hasło przewodnie: Od rozbiorów do wolności. Mieliśmy okazję nie tylko przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia z historii Polski, ale przede wszystkim poświęcić chwile własnej refleksji wartościom jakże nam dobrze znanym, wartościom ważnym, choć często zapominanym i nadużywanym - ojczyźnie, historii, patriotyzmowi. Dramatyczne karty historii naszego kraju - zabory, powstania, wojny, przypominały o jego wyjątkowości i złożonej przez naszych przodków najwyższej ofierze - z własnego życia. Posłuchaliśmy strof wierszy czołowych polskich poetów, nuciliśmy słowa znanych nam wszystkim pieśni patriotycznych, które przypominały, że tęsknota za ojczyzna i pragnienie jej wolności nie są pustymi pojęciami:

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba…
Tęskno mi, Panie….

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą…
Tęskno mi, Panie…

Tak w chwilach dojmującej tęsknoty za ojczyzną mówił Cyprian Kamil Norwid. Święto Odzyskania Niepodległości może być więc okazją do zastanowienia się, czy i w naszych sercach i umysłach Polska jest taka, jak o niej mówili wybitni polscy artyści.
Na zakończenie głos zabrał dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół, pan Mariusz Kowalczyk, a także zaproszeni gości - pan Andrzej Pyrz oraz pan Tadeusz Tomaszewski, którzy w ciekawych i wzruszających anegdotach przywołali swoje lata szkolne i opowiedzieli, jaki przebiegały Święta Niepodległości za ich uczniowskich czasów.
Uroczystość nie udałaby się, oczywiście,  bez wspaniałych uczniów PZS. Trzeba przyznać, że odpowiedzialne za przygotowanie apelu, pani profesor Agnieszka Robak i pani profesor Agnieszka Rybczyńska, potrafiły zmobilizować grono uczniowskie, gdyż wśród wykonawców znaleźli się przedstawiciele różnych typów szkół, wchodzących w skład PZS. Wszystkim zaangażowanym należą się serdeczne podziękowania.
    Ania.
Więcej zdjęć - kliknij w obrazek niżej :)

(szerokość: 565 / wysokość: 423)

(szerokość: 565 / wysokość: 422)

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©