Pożegnanie absolwentów w Powiatowym Zespole Szkół


"Nie wierzyłem, że przejdę ten most,

I gdy stoję już na drugim brzegu brzegu,

Nie wierzę, że go przeszedłem"


My również nie możemy uwierzyć, że to już koniec. 25 kwietnia 2014 r w chojnowskim Domu Schrama odbyło się uroczyste pożegnanie naszych starszych kolegów i koleżanek. Wtedy to maturzyści otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, a słowom pożegnania i podziękowań nie było końca.

Na uroczystości pożegnania klas maturalnych obecni byli goście ze Starostwa Powiatowego w Legnicy - starosta, pan Jarosław Humenny, dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, pani Elżbieta Iwanicka, Burmistrz Miasta Chojnowa, pan Jan Serkies, rodzice oraz całe grono pedagogiczne. 

Przekazanie sztandarów szkół, wręczenie wielu nagród i wyróżnień, gratulacje, wspomnienia... - wiele było takich właśnie chwil wzruszenia. Wręczono nagrody Starosty Powiatu Legnickiego - za najwyższe wyniki w nauce zostali wyróżnieni Szymon Homętowski z klasy III b LO oraz Natanael Kopański z klasy IV TE. Dyrektor PZS, pan Mariusz Kowalczyk, wręczył również nagrody Dyrektora Szkoły. Następnie dyrektorzy Szkoły, pani Ewa Humenna oraz pan Andrzej Borkowski, towarzyszyli wychowawcom klas podczas wręczania świadectw, dyplomów, nagród książkowych. Doceniono wyniki w nauce, działalność dla klasy i szkoły, udział w imprezach szkolnych, pracę w Samorządzie Uczniowskim. Nie zabrakło podziękowań dla rodziców, bo bez ich zaangażowania Szkoła nie mogłaby funkcjonować. W końcu uczniowie klas IIIa LO (wychowawczyni pani Barbara Homętowska), IIIb LO (wychowawczyni pani Małgorzata Rzeźnik Wójtowicz), Technikum Ekonomicznego (wychowawczyni pani Anna Ostropolska), Technikum Handlowego, Hotelarskiego i Hodowli Koni (wychowawczyni pani Izabela Banaszak), Technikum Mechanicznego i Technikum Pojazdów Samochodowych (wychowawca pan Mirosław Zieleń) mogli zejść ze sceny, dzierżąc w rekach świadectwa i czapki absolwentów. Jeszcze pamiątkowe zdjęcia i …

Uroczystość zakończyła cześć artystyczna przygotowana przez uczniów klasy I TH, w której w sposób żartobliwy zostały przedstawione m.in rozmowa kwalifikacyjna czy też metody relaksacyjne podczas przygotowań do matury. Kolejnym krokiem w życiu naszych absolwentów będzie matura. W imieniu młodszych koleżanek i kolegów życzymy wam powodzenia, czyli przysłowiowego połamania długopisów! 


"Do zobaczenia w dorosłym życiu,

na innej drodze, na innym szlaku.

Z bagażem wspomnień na dnie, w ukryciu

wśród masy pytań w pełnym plecaku"


Dominika
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©