Ognisko Patriotyzmu w PZS

 

Przekazuj wszystko, nie zapomnij

O miejscu, które wciąż Twym domem

I nie ulegaj, się nie ugnij

Przed kłamstwem, wzgardą i zaborem.

 

Tego wieczoru - 13 listopada 2014 roku - padło wiele podobnych słów. O ojczyźnie, historii, pamięci… O godz.17.00 w ogrodzie Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ulicy Poźniaków już po raz czwarty zapłonęło Ognisko Patriotyzmu, organizowane w ramach Tygodnia Patriotyzmu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Kuratorium, powiatowych i miejskich władz samorządowych, jednostek pożarniczych, dyrektorzy i nauczyciele chojnowskich placówek edukacyjnych i kulturalnych, Kościoła, a także sponsorzy i lokalne media. Licznie przybyli rodzice, nauczyciele i uczniowie PZS.

Płonące ognisko, pochodnie, zapadający zmierzch - to wszystko budowało niezwykłą atmosferę. Wprowadzono sztandary szkół i, prowadzeni przez głos Aliny Żybury z klasy IIIa LO, odśpiewaliśmy hymn narodowy.

Część oficjalną rozpoczął dyrektor PZS, pan Mariusz Kowalczyk, który podziękował zgromadzonym za przybycie i przypomniał genezę obchodów. Szczególne podziękowania skierował w stronę przedstawicieli jednostek pożarniczych: Ryszarda Dąbrowy - rektora i komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Pawła Dąbrowy - zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3, Piotra Dąbrowy - zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Złotoryi, Ryszarda Kawki - dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3, druha Wiesława Szczęśniak - prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitkach.

W kolejnej części ceremonii miało miejsce pasowanie pierwszoklasistów na pełnoprawnych członków klasy pożarniczo-ratowniczej. A oto ślubowanie naszych kolegów i koleżanek:

- Czy przyrzekacie sumiennie przygotowywać się do zawodu strażaka?

- Czy przyrzekacie, że jeśli w przyszłości wstąpicie w szeregi Straży Pożarnej, będziecie reprezentować brać strażacką odwagą i honorem?

- Czy przyrzekacie, że wykonując zawód strażaka, będziecie obrońcami życia i mienia ludzkiego?

- Czy przyrzekacie przestrzegać 10 Przykazań Strażaka?

Potem odczytano 10 Przykazań Strażaka (tekst oryginalny pochodził z pisma Strażak z roku 1901). Na pamiątkę ślubowania uczniom zostały wręczone certyfikaty, a także legitymacje członkowskie Młodzieżowej Drużyny OSP.

Tegoroczne spotkanie było okazją do przypomnienia postaci księdza Krzysztofa Bojki - proboszcza parafii w Białej, katechety PZS, kapelana Kresowian i Sybiraków, Związku Harcerstwa Polskiego, Komendanta Hufca Gniazdo, organizatora największej imprezy kresowej w zachodniej Polsce - Kresowiana. 10 listopada minęła I rocznica jego śmierci i to właśnie on poprowadził nas tego wieczoru przez karty historii. Szczególnymi gośćmi spotkania byli rodzice i brat księdza Bojki, którzy z wielkim wzruszeniem wspominali ukochanego syna i brata.

 Prezentację przygotowała uczennica Martyna Duda z klasy III TE pod opieką pani Jadwigi Matys. Prezentację - wraz z uczniami - przygotowała pani Jadwiga Matys. Wykorzystano w niej fragmenty wypowiedzi księdza, przeplatane zdjęciami, wierszami i znanymi nam wszystkimi pieśniami patriotycznymi i harcerskimi: Płonie ognisko, Przybyli ułani, Rozkwitały paki białych róż, Maszerują strzelcy… Odwiedziliśmy Wilno, Kowno i Lwów, przypomnieliśmy miejsca kaźni narodowej - Katyń i Ponary. Głos zabrali ci, którzy zetknęli się z księdzem podczas jego pracy duszpasterskiej i harcerskiej - pani Renata Żymańczyk, druhna Małgorzata Romaniak, pani Krystyna Romaniak.

Nasze spotkanie powoli dobiegało końca. Na zakończenie, w braterskim kręgu, zaśpiewaliśmy piosenkę Ogniska już dogasa blask. Było to niezwykłe wydarzenie, które każdy z nas z pewnością zapamięta. Mieliśmy okazję spędzić ze sobą ten magiczny czas i zastanowić nad sensem patriotyzmu i zawirowań polskiej historii. Wszystkim przybyłym, a przede wszystkim tym, którzy aktywnie włączyli się w organizację tegorocznego Ogniska - serdecznie dziękujemy. Te wspólnie spędzone chwile nie były czasem straconym i dały nam wszystkim chwile niezapomnianych wzruszeń.

Zapraszamy za rok. Niech znowu zapłonie w naszym mieście Ognisko Patriotyzmu.(szerokość: 565 / wysokość: 373)


(szerokość: 565 / wysokość: 339)


(szerokość: 565 / wysokość: 373)


(szerokość: 565 / wysokość: 373)
 Relacja filmowa :)


Ognisko Patriotyzmu

 

 

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©