KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE ROLNIK 613003

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA


Kwalifikacja: PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ R.3


Cele kształcenia w zawodzie rolnik w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

3) prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;

4) obliczania opłacalności produkcji rolniczej.


Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

okres nauczania: 1,5 roku (3 semestry), zajęcia odbywają się systemem zaocznym
dwa lub trzy razy w miesiącu - sobota, niedziela

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.Po kursie otrzymasz: zaświadczenie ukończenia kursu.


Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji: „Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej R16" oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/może uzyskać tytuł TECHNIKA ROLNIKA lub po uzupełnieniu kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie R6" uzyskać dyplom TECHNIKA AGROBIZNESU.

Słuchacz po ukończeniu kursu może wykonywać prace związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzić sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich.

Kształcenie w zawodzie: rolnik uznane jest za wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 109).

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Absolwent będzie posiadał prawo do korzystania ze środków unijnych.

Aby uczestniczyć w kursie należy dopełnić następujących czynności:

- dostarczyć do szkoły zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu rolnika, od lekarza medycyny pracy (opłata we własnym zakresie)

- dostarczyć do szkoły kopię prawa jazdy kat. T (na ciągnik)lub kat.B+E

Jeżeli ktoś nie posiada prawa jazdy należy:

- udać się do lekarza posiadającego uprawnienia do badania kierowców, który wyda zaświadczenie
o braku przeciwwskazań do otrzymania prawa jazdy kat.T, z tym zaświadczeniem należy udać się do Wydziału Komunikacji swojego Starostwa Powiatowego w celu wydania numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) dla kat.T . Otrzymany numer PKK oraz kopię zaświadczenia lekarskiego należy dostarczyć do szkoły wraz z dokumentacją.serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©