ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHOJNOWIE.

 

 

       26 czerwca 2015 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2014/2015. W apelu uczestniczyli zaproszeni goście: Członek Zarządu Powiatu Legnickiego - Kazimierz Burtny, Przewodniczący Rady Powiatu - Krzysztof Sowiński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu- Stanisława Pakos i Grzegorz Gapski. Swoją obecnością zaszczycił nas dowódca Jednostki  Ratowniczo Gaśniczej w Chojnowie - starszy kapitan Ryszard Kawka, zastępcy Jednostek  Ratowniczo Gaśniczych w Chojnowie i Złotoryi -kapitan Paweł Dąbrowa oraz kapitan Piotr Dąbrowa. Gościliśmy również przedstawiciela Stowarzyszenia Inżynierów Techników i Mechaników Polskich oddział w Legnicy pana Piotra Kiwacza, przedstawiciela Centrum Kształcenia Praktycznego, pana Jacka Czerwińskiego, przedstawicieli Rady Rodziców, Rodziców i Grono Pedagogiczne.

         Dzień zakończenia roku szkolnego to długo wyczekiwany moment przez wszystkich uczniów, a szczególnie tych, którzy ciężko pracowali przez cały rok szkolny. Dla niektórych był on trudny, pełen wyzwań i sukcesów, które zostały zauważone i nagrodzone. Uczniowie z najwyższą średnią otrzymali Stypendium Starosty Powiatu Legnickiego. Nagrodzeni uczniowie to: M. Duda, A. Urbanek, E. Psiuch, M.Pastyrnak, J. Ostropolski, K. Sobczak, K. Jańczyńska, K. Grabiec,M. Klatka.  23 uczniów ze średnią ocen powyżej 4,5 otrzymało Nagrodę Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie. Najlepsi uczniowie w zawodzie uhonorowani zostali Nagrodą Ministra Gospodarki. Nagrody (Dyplomy, Listy Pochwalne dla Rodziców oraz tablety) tę otrzymała: M. Duda, J. Krzywda, M. Pisarska, M. Uhrynowski oraz N. Ferenc.

Uczniowie  klasy 3 Technikum Mechanicznego: Sz. Franczak, K. Kondziołka oraz D. Gierasimczuk otrzymali Certyfikaty w obsłudze i oprogramowaniu maszyn sterowanych numerycznie firmy HAAS.

        Nagrodzeni też zostali laureaci Szkolnego Konkursu Wiedzy Technicznej: Sz. Franczak, K. Witek oraz T. Malinowski. Uczniowie, którzy wyróżnili się w nauce, frekwencji czy zaangażowaniu na rzecz szkoły otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

            Ten dzień był szczególny dla absolwentów III klas  Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalnościach :sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, piekarz oraz fryzjer. Żegnając ich, dedykowaliśmy im  słowa wiersza poety z Czarnolasu:


„Nie porzucaj nadzieje,

Jakoć się kolwiek dzieje,

Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,

A po złej chwili piękny dzień przychodzi….."


Uczniowie klas trzecich  również zostali docenieni i  nagrodzeni za pracę na rzecz szkoły. W tym dniu pożegnaliśmy nie tylko absolwentów, ale również katechetę, księdza Krzysztofa Zagrodnego, który w nowym roku szkolnym nie będzie już z nami pracować.

        Zakończenie roku to doskonała okazja do podziękowań. Dyrektor dziękował rodzicom, którzy aktywnie działali na rzecz szkoły i wspierali ją we wszystkich przedsięwzięciach, strażakom za ich pomoc  oraz nauczycielom. Niestety nie dla wszystkich rok szkolny okazał się udany. Są również uczniowie, którzy w czasie wakacji nie będą odpoczywać bez książek, gdyż w sierpniu czekają ich poprawki. Trzymamy kciuki za owych delikwentów (na szczęście nielicznych) i życzymy otwartego umysłu w trakcie sierpniowego pobytu w szkole.


(szerokość: 565 / wysokość: 376)


(szerokość: 565 / wysokość: 376)


(szerokość: 565 / wysokość: 376)


(szerokość: 565 / wysokość: 376)


(szerokość: 565 / wysokość: 376)

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©