"Słowa ojczyzny pełne"


"Wstań, Polsko moja!

Uderz w czyn!

Idź znów przebojem w bój szalony

Już płonie lont podziemnych min-

Krwawą godzinę biły dzwony-

Zerwane pęta-uderz w czyn!

Wstań, Polsko moja!

( Józef Mączka)

Głośne czytanie tekstów patriotycznych od kilku lat wpisuje się w obchody Tygodnia Patriotyzmu w naszej szkole, w tym roku obchodzone pod hasłem "Walki Polaków o Ojczyznę".

Z tej okazji w piątek 13 listopada, punktualnie o godzinie 12:00 w każdej sali lekcyjnej można było usłyszeć "słowa ojczyzny pełne" . W tym roku dominowały teksty przedstawiające walkę Polaków o wolność i niepodległość, a prezentowane utwory miały uświadomić młodzieży fakt, że w listopadzie 1918 roku co prawda odzyskaliśmy wolność, ale walka o kształt terytorialny naszego państwa nadal trwała. Czytane utwory obejmowały swoją tematyką czasy walk o niepodległość od momentu jej utraty, poprzez powstania: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe,wielkopolskie, śląskie aż po wojnę polsko - bolszewicką.

Uczniowie poznali balladę o Jurku Bitschanie, historię dzieci Wrześni, walczących o polską mowę, usłyszały o tym jak dzieci wypędziły Niemców z Poznania na podstawie wiersza Romana Wilkanowicza.

Cieszymy się, że zaproszenie do wspólnego świętowania przyjęły gimnazja, szkoły podstawowe i przedszkola.

Dużą atrakcją dla dzieci z Przedszkola Nr 1 była wizyta w szkole przy ul. Wojska Polskiego.

W udekorowanej w barwy narodowe świetlicy, uczniowie Izabela Stępień, oraz Fabian Szwarc, opowiedzieli młodszym koleżankom i kolegom o dawnej historii Polski, o utraconej wolności,o barwach narodowych, o orle białym i o tym dlaczego pamięć o tych wydarzeniach i ludziach jest taka ważna. Na koniec dzieci wraz z czytającymi przypomniały "Katechizm polskiego dziecka" Władysława Bełzy oraz zaśpiewały hymn państwowy. Spotkanie przebiegło w miłej, radosnej atmosferze. Te same treści przekazane zostały dzieciom w Przedszkolu Nr 3, które odwiedzili uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego: Dominika Kowalczuk, Dominika Jędraszczyk, Natalia Woronok i Sebastian Małyniak.

Do Ochronki Sióstr Służebniczek udali się: Katarzyna Franiewska, Aleksandra Michałkiewicz, Wioleta Śliwińska i Adrian Zakrzewski, uczniowie Technikum Ekonomicznego i Technikum Hotelarskiego. Dzieci świętowały w tym dniu Dzień Małego Polaka. Były odświętnie ubrane, przyozdobione biało-czerwonymi kotylionami. Przywitały uczniów pięknym, dziecinnym śpiewem, którym uczyli się kochać swoją Ojczyznę. Zrobiło się uroczyście. Uczniowie byli też pod wrażeniem wyrecytowanych przez przedszkolaków słów wiersza „Kto ty jesteś - Polak mały".

Na zakończenie, oddając hołd tym, którzy za Niepodległą oddali swoje życie, odśpiewano hymn państwowy. „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy...." zaśpiewały dzieci"

Dziękujemy wszystkim za to wspólne świętowanie.


(szerokość: 750 / wysokość: 500)


(szerokość: 750 / wysokość: 500)


(szerokość: 750 / wysokość: 550)


(szerokość: 750 / wysokość: 550)


(szerokość: 750 / wysokość: 450)


(szerokość: 750 / wysokość: 450)
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©