Rok Sienkiewiczowski w PZS


(szerokość: 205 / wysokość: 246)


W 170. rocznicę urodzin oraz w 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze zasługi dla Narodu i nieoceniony udział w dziele odrodzenia Polski ustanawia

rok 2016 - Rokiem Henryka Sienkiewicza.


Odbierając Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w przemówieniu wygłaszanym z tej okazji Sienkiewicz powiedział: „Zaszczyt ten jest szczególnie cenny dla syna Polski. Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że żyje. Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać".

Henryk Sienkiewicz, to „rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha Narodu". Pisał w czasach zniewolenia dla pokrzepienia serc. Za zasługi dla Ojczyzny zwany był „Hetmanem Duchowym Polaków": budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń.

Twórczość Henryka Sienkiewicza, jego działalność społeczna i nieustanne orędownictwo za niepodległym państwem polskim odegrały niezwykle istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę wolności.


Aby na nowo odczytać dzieła Henryka Sienkiewicza, poznać jego postawę wobec życia, ojczyzny, historii i pisarstwa proponujemy:


  • czytanie na lekcjach języka polskiego, historii i w bibliotece szkolnej fragmentów utworów Henryka Sienkiewicza (luty-listopad),
  • przeprowadzenie w każdej klasie godziny wychowawczej poświęconej życiu i twórczości pisarza (kwiecień-maj),
  • zorganizowanie konkursu na karykaturę sienkiewiczowskiego bohatera literackiego (termin składania prac do 31.04.2016 r.; format A4 technika dowolna),
  • przygotowanie przez uczniów karty z cennymi myślami pisarza lub cytatami z jego dzieł pod hasłem: „Mistrz myśli i słowa" (termin składania kart 31.03.2016 r. ; format A3),
  • przeprowadzenie konkursu wiedzy o życiu i twórczości pisarza - „Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy" (kwiecień),
  • przygotowanie wystawy poświęconej Henrykowi Sienkiewiczowi - „Człowiek, który był sobą" (listopad),
  • organizacja Tygodnia Patriotyzmu pod hasłem: „My wszyscy z niego" (listopad).


  • HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021   HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021   HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021   HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
    serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©