Technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych - 25 osób


  • punkty rekrutacyjne z przedmiotów: j.polski, j.obcy, matematyka, chemia.
  • planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia lub chemia, j.angielski lub j.niemiecki.

 


  „Gastronom" – zawód poszukiwany, dający wszechstronne możliwości zatrudnienia i rozwoju       osobistego.

 

Zawód Technik żywienia i usług gastronomicznych otwiera perspektywy na świat

 

Pracę znajdziesz w:

·          restauracjach,

·         hotelach,

·         barach,

·         kawiarniach

·         pensjonatach

·         stołówkach

·         sanatoriach i domach wczasowych

·         firmach cateringowych

·         promach i statkach pasażerskich

·         instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,

·         prowadząc  własną działalność gastronomiczną.

Ukończenie Technikum żywienia i usług gastronomicznych pozwala na rozwijanie umiejętności kierunkowych zarówno w pracy zawodowej jak i na studiach z zakresu  technologii żywności i żywienia człowieka, dietetyki i zarządzania gastronomią.

Uczniowie kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych w trakcie 4-letniego cyklu kształcenia:

• nauczą się planowania, organizowania i prowadzenia produkcji gastronomicznej,

• poznają nowe trendy w żywieniu oraz zarządzaniu placówkami gastronomicznymi,

• będą przygotowani do obsługi kelnerskiej i cateringowej,

• zgłębią tajniki obsługi  programów komputerowych stosowanych w gastronomii i dietetyce.

 

W zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wyodrębniono dwie kwalifikacje:

T.06       Sporządzanie potraw i napojów,

T.15       organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Po ukończeniu nauki w obrębie każdej kwalifikacji będą odbywać się  egzaminy zawodowe. Uczeń przystąpi do dwóch egzaminów. Po ich zdaniu otrzyma certyfikat dla każdej kwalifikacji. Po zdobyciu wykształcenia średniego absolwent otrzyma dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz EUROPASS – suplement do dyplomu ( w języku polskim i angielskim) uprawniającym do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.

W trakcie nauki będziesz miał możliwość:

·         wzięcia udziału w  Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  Blok Gastronomia, Olimpiadzie wiedzy o żywieniu ,Konkursie Grillowania, Konkursie wypieków bożonarodzeniowych, Konkursie na najpiękniejszy stół bożonarodzeniowy ,  szkolnym konkursie na NAJLEPSZEGO UCZNIA W ZAWODZIE w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie

·         odbycia praktyk zawodowych w zakładach gastronomicznych na terenie Polski i

       zagranicą (Włochy)

·         skorzystać z pomocy szkolnego doradcy edukacyjno-zawodowego

·         skorzystać z pomocy nauczycieli w przygotowaniu do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

·         brać udział w wycieczkach zawodoznawczych.

 

Jeśli jesteś osobą otwartą i kreatywną, lubisz współpracować w zespole, interesujesz się gastronomią- technik żywienia i usług gastronomicznych to jest zawód dla Ciebie

(szerokość: 565 / wysokość: 375)


(szerokość: 565 / wysokość: 850)


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


(szerokość: 565 / wysokość: 423)serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©