WIELOZAWODOWA 3 letnia


Uczniowie tej szkoły zdobywają wiedzę i umiejętności w zawodach:


  • fryzjer,
  • cukiernik,
  • kucharz,
  • piekarz,
  • murarz,
  • blacharz samochodowy,
  • stolarz.


Przedmioty rekrutacyjne: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia.


Uczniowie (młodociani pracownicy) zawierają z podmiotami gospodarczymi umowy o praktyczną naukę zawodu.

ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©