EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

  sesja letnia czerwiec-lipiec 2021r.

 

Harmonogram części pisemnej egzaminu z kwalifikacji w zawodzie

 

DATA

 

KWALIFIKACJA

 

MIEJSCE  EGZAMINU

 

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

CZĘŚĆ PISEMNĄ

 

 

22.06.2021

(wtorek)

godz. 10.00

(60 min.)

 

AU.20 - 5

     TG.07. - 11

 TG.12. – 9

 

[25 osób]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 1

(aula przy ul. Witosa 1)

 

 

Wanda Gołębiowska – przewodnicząca

Elżbieta Zięcina - członek

Dorota Kamińska -członek

 (SP nr 4 w Chojnowie)

 

22.06.2021

(wtorek)

godz. 10.00

(60 min.)

 

 

MG.18. – 17

   MG.19. –19

 

[30 osób]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr – 1a

(sala gimnastyczna przy ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

Anna Kulpińska – przewodnicząca

Renata Hermanowicz -członek

Anna Pauch -członek

(SP nr 3 w Chojnowie)

 

22.06.2021

(wtorek)

godz. 12.00

(60 min.)

 

AU.36. - 2

     TG.16. – 1

     MG.44. - 3

 

[6 osób]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 1

(aula przy ul. Witosa 1)

 

 

Lucyna Olszewska - przewodnicząca

Dorota Kamińska -członek

(SP nr 4 w Chojnowie)

 

Oznaczenie kwalifikacji:

CZĘŚĆ PISEMNA

AU.20.

BS I stopnia: sprzedawca kl. III

A.36.

Technik ekonomista- poprawka

MG.18.

BS I stopnia: mechanik pojazdów samochodowych kl. III + poprawka

oraz Technik pojazdów samochodowych kl. III

MG.19.

BS I stopnia: operator obrabiarek skrawających kl. III

Technik mechanik kl. III + poprawka

MG.44.

Technik mechanik - poprawka

TG.16.

Technik żywienia i usług gastronomicznych - poprawka

TG.12

Technik hotelarstwa - poprawka

TG.07

BS I stopnia: kucharz kl. III

Technik żywienia i usług gastronomicznych kl. III

 

ZDAJĄCY NA CZĘŚĆ PISEMNĄ  EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ W DANYM ZAWODZIE ZGŁASZAJĄ SIĘ CO NAJMNIEJ PÓŁ GODZINY WCZEŚNIEJ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI (DOWODEM OSOBISTYM) ORAZ DŁUGOPISEM Z CZARNYM WKŁADEM.

KAŻDY ZDAJĄCY W CZĘŚCI PISEMNEJ MOŻE MIEĆ KALKULATOR PROSTY - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Harmonogram części praktycznej egzaminu z kwalifikacji w zawodzie

 

DATA

 

KWALIFIKACJA

 

MIEJSCE  EGZAMINU

 

 

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ

 

 

21.06.2020

(poniedziałek)         godz. 9.00

(150 min.)

 

 

TG.12.

[9 osób]

KLSA II THOTg

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 5

( pracownia hotelarska

 ul. Witosa 1,

I piętro sala 15)

 

 

Agnieszka Tomala – przewodnicząca

Dariusz Wołoszyn – członek

(SP nr 3 w Chojnowie)

 

 

 

 

 

21.06.2021

(poniedziałek)         godz. 13.00

(150 min.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG.13.

[1 osoba]

Dżesika Głogowska

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 5a

( pracownia hotelarska

 ul. Witosa 1,

I piętro sala 15)

 

 

 

Anna Dziurbiel – przewodnicząca

Bernarda Borkowska – członek

(SP nr 3 w Chojnowie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.06.2021

(poniedziałek)         godz. 13.00

(150 min.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG.16.

[1 osoba]

Julia Bojda

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 6a

(ul. Witosa 1,

pracownia języka polskiego s. 17,

 I piętro)

 

 

 

Artur Tomala -przewodniczący

Iwona Faluta-Borys – członek

(Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.06.2021 (poniedziałek)         godz. 13.00

(120 min.)

 

 

MG.43.

[4 osoby]

Mateusz Darmoros

Marcin Szura

Gracjan Fuławka

Sebastian Lubaszewski

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 10

(pracownia ekonomiczna

s. 29, II piętro

ul. Witosa 1)

 

 

Anna Ostropolska – przewodnicząca

Dorota Kamińska – członek

 (SP nr 4 w Chojnowie)

 

 

 

28.06.2021

(poniedziałek)         godz. 8.00

(120 min.)

 

 

M.44.

[1 osoba]

Tomasz Hetnar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 11

(pracownia

 informatyczna

ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

Józef Chrząszcz  – przewodniczący

Katarzyna Chrząszcz – członek

(Zespół Szkolno-Przedszkolny im.JP II w Rokitkach)

 

opiekun pracowni: Grzegorz Kamiński


 

 

 

 

 

28.06.2021

(poniedziałek)         godz. 12.00

(120 min.)

 

 

MG.44.

[4 osoby]Mateusz Baryło

Maciej Merunowicz

Mateusz Rajczakowski

Maciej Szczoczarz

 

 

 

 

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 11

(pracownia

 informatyczna

ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

 

 

Elżbieta Zięcina  – przewodnicząca

Iwona Parzonka – członek

(Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie)

 

opiekun pracowni: Grzegorz Kamiński

 

 

 

 

 

28.06.2021

(poniedziałek)         godz. 12.00

(150 min.)

 

 

AU.20.

[5 osób]

Nikola Górska

Marlena Pakosz

Agnieszka Sieniek

Wojciech Szudrowicz

Aleksandra Tylka

 

    

CKZ i U

  w   Legnicy

ul. Lotnicza 26

sala 105

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym i skład Komisji ustala we własnym zakresie

 

29.06.2021

(wtorek)         godz. 8.00

(120 min.)

 

MG.19

- Dawid Deberny

- Krystian Katra

- Krystian Kawecki

 

 

 

 

 

 

 

CKP w Legnicy

sala nr - 8

(ul. Grunwaldzka

 2-20)

warsztaty w budynku

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Mirosław Zieleń

 

 

KRZYSZTOF WICHERegzaminator

asystent techniczny: Jacek Czerwiński

 

29.06.2021

(wtorek)         godz. 12.00

(120 min.)

 

MG.19

- Krzysztof Lekowski

- Wiktor Milczarek

- Michał Młyńczak

 

 

29.06.2021

(wtorek)         godz. 16.00

(120 min.)

 

MG.19

- Jakub Niwiński

- Jakub Paszkiewicz

- Maciej Pawłowski

 

 

30.06.2021

(środa)         godz. 8.00

(120 min.)

 

MG.19

- Karol Sochacki

- Jakub Palczak

- Bartłomiej Tucholski

 

 

 

 

 

CKP w Legnicy

sala nr - 8

(ul. Grunwaldzka

 2-20)

warsztaty w budynku

PRZEWODNICZĄCY

Zbigniew Koropacki

 

KRZYSZTOF WICHERegzaminator

asystent techniczny: Jacek Czerwiński

 

29.06.2021

(wtorek)         godz. 8.00

(120 min.)

 

MG.18

- Karol Czyżewski

- Dawid Gąsior

- Mateusz Gurdziel

 

 

 

 

 

 

 

CKP w Legnicy

sala nr – 7

(ul. Grunwaldzka

 2-20)

warsztaty

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Artur Wójcik

 

 

ANDRZEJ POLAŃSKI egzaminator

asystent techniczny: Leszek Kurleto

 

29.06.2021

(wtorek)         godz. 12.00

(120 min.)

 

MG.18

- Tomasz Kosiński

- Kacper Lenart

- Krystian Machul

 

 

29.06.2021

(wtorek)         godz. 16.00

(120 min.)

 

MG.18

- Artur Pachołek

- Tomasz Śliwiński

- Dawid Stefanicki

 

30.06.2021

(środa)

godz. 8.00

(120 min.)

 

MG.18

- Michał Szuszkiewicz

- Daniel Wojtera

 

 

 

 

CKP w Legnicy

sala nr – 7

(ul. Grunwaldzka

 2-20)

warsztaty

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Jacek Najduk

 

 

ANDRZEJ POLAŃSKI egzaminator

asystent techniczny: Leszek Kurleto

 

30.06.2021

(środa)

godz. 12.00

(120 min.)

 

MG.18

- Kacper Doliński

- Michał Kondziołka

- Szymon Musiał

 

30.06.2021

(środa)

godz. 16.00

(120 min.)

 

MG.18

- Michał Stańko

- Michał Zieliński

 

 

01.07.2021

(czwartek)         godz. 8.00

(120 min.)

 

TG.07

- Aleksandra Borkowska

- Paulina Brodziak

- Weronika Grzanka

- Jan Koczański

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 6

(pracownia gastronomiczna

przy ul. Witosa 1)

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

Joanna Więcław

 

 

BARBARA TYLAK - egzaminator

asystent techniczny: Małgorzata Bury

 

01.07.2021

(czwartek)         godz. 12.00

(120 min.)

 

TG.07

- Oktawian Roszko

- Piotr Warmus

- Klaudia Żytniewska

- Gabriela Żywanowska

 

01.07.2021

(czwartek)         godz. 16.00

(120 min.)

 

TG.07

- Ewa Chudzio

- Justyna Chudzio

- Jakub Mioduszewski

 

 

 

ZDAJĄCY NA CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ W DANYM ZAWODZIE ZGŁASZAJĄ SIĘ CO NAJMNIEJ PÓŁ GODZINY WCZEŚNIEJ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI (DOWODEM OSOBISTYM) ORAZ DŁUGOPISEM Z CZARNYM WKŁADEM.

KAŻDY ZDAJĄCY  NA CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ Z WYKONANIEM  ZGŁASZA SIĘ Z UBRANIEM ROBOCZYM  - dodatkowo kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych z aktualną książeczką zdrowia.

 Własne, dozwolone przybory, które zdający może wnieść na salę części praktycznej egzaminu z poszczególnych kwalifikacji


Lp.

Oznaczenie

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

1.

AU.20.

Prowadzenie sprzedaży

………………………………………………………………..

 

2.

MG.18.

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

-------------------------------------------------------

 

3.

MG.19.

Użytkowanie obrabiarek skrawających

------------------------------------------------------

4.

MG.43

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

kalkulator prosty*,ołówek, gumka, linijka,  temperówka

5.

M.44/MG.44

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

…………………………………………………………………..

 

6.

TG.16.

Organizacja usług gastronomicznych

kalkulator prosty*,ołówek, gumka, linijka,  temperówka

 

7.

TG.12

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

kalkulator prosty*,ołówek, gumka, linijka,  temperówka

 

8.

TG.13

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

kalkulator prosty*,ołówek, gumka, linijka,  temperówka

 

9.

TG.07

Sporządzanie potraw i napojów

 

------------------------------------------------------


KALKULATOR PROSTY *- jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb


WYNIKI EGZAMINU – 31 SIERPNIA 2021r.

 

Termin przekazania przez OKE we Wrocławiu

Świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz

dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 dla sesji czerwiec –lipiec 2021 – 31 SIERPNIA 2021r.

 

 (Informacja o zasadach udostępnienia do wglądu odczytanej elektronicznie karty odpowiedzi z części pisemnej egzaminu  oraz  karty oceny  z części praktycznej egzaminu zamieszczone są na stronie internetowej OKE: www.oke.wroc.pl, zakładka: Egzamin zawodowy/Wgląd do prac egzaminacyjnych. Miejscem wglądu będzie siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 57 )

PEŁNA INFORMACJA O WYNIKACH z poszczególnych części egzaminu oraz ODBIÓR Świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzieSEKRETARIAT GŁÓWNY PZS w Chojnowie przy ul. WITOSA 1

Zdający, który nie zdał  egzaminu ponownie składa deklarację do kierownika szkolenia praktycznego, p. Jolanty Chylak po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Zasady składania pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniów i absolwentów PZS w Chojnowie

W trakcie (oraz po ukończeniu szkoły – absolwenci) deklarację przystąpienia do egzaminu   (absolwent) składa do kierownika szkolenia praktycznego  - p. Jolanty Chylak, nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego ogłoszonego przez dyrektora OKE (zwyczajowo do sesji zimowej – do 10 września; do sesji letniej do 10 stycznia). Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej OKE we Wrocławiu (www.oke.wroc.pl) Egzamin zawodowy/ Informacje dla zdających lub w szkole, w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego  - p. Jolanty Chylak

Uczeń szkoły, który:

 - nie przystąpił w wyznaczonym terminie do egzaminu lub jednej z części tego 

   egzaminu,

-  przerwał egzamin (jedna z części egzaminu została unieważniona),

-  nie zdał egzaminu zawodowego lub jednej z jego części, ma prawo przystąpić

   do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych 

   terminach jego przeprowadzania    (po złożeniu deklaracji).

 

Przez pięć kolejnych lat uczeń/absolwent może ponownie przystępować do niezdanej części egzaminu, lub do części na której był nieobecny (którą przerwał). Po upływie 5 lat musi przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w pełnym zakresie. Upływ tego okresu ustala się licząc pięć lat od dnia przeprowadzania części pisemnej egzaminu, do której po raz pierwszy uczeń  przystąpił lub powinien przystąpić na podstawie złożonej deklaracji.

 

 

 

 

 

 

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©