Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Koryfeusz

 

 

     Dobiegła końca realizacje zadań zamierzonych w ramach projektu „Koryfeusz". Koryfeuszem
w teatrze starożytnym był przewodnik chóru. Mamy nadzieję, że pod przewodnictwem realizatorów działań udało się osiągnąć cele, wyznaczone w projekcie za najważniejsze.

 

 

     Nauczyciele Powiatowego zespołu szkół w Chojnowie przy współpracy pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy zakończyli realizację zadań w ramach projektu „Koryfeusz". Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach. 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Obszarach Wiejskich). Realizacja zaplanowanych działań obejmowała okres od stycznia do lipca 2008 roku, a działania te kierowane były do mieszkańców Chojnowa i okolicznych wsi.

     Celem projektu była promocja oferty edukacyjnej, pokazanie korzyści płynących z kontynuowania nauki przez młodzież  po ukończeniu gimnazjum, zdobycia odpowiednich kwalifikacji i – w szerszym ujęciu- zdobyciu właściwego wykształcenia, potrzebnego do znalezienia się we współczesnym świecie i znalezienia satysfakcjonującej pracy. Podejmowane działania miały motywować i wzmacniać aspiracje młodzieży, aktywizować do działań w celu zdobywania wykształcenia, wzmacniać wiarę we własne możliwości. Pokazywały dobre strony mieszkania „na prowincji", a także, na jakie wsparcie można liczyć ze strony samorządu terytorialnego i szkoły.

     Jak wyżej wspomniano, działania skierowane były do mieszkańców Chojnowa i okolic, a w szczególności do młodzieży klas III gimnazjów wiejskich i miejskich. Młodzi ludzie kończący szkołę gimnazjalną stoją przed trudnym wyborem kolejnej szkoły, podejmują niezwykle ważne w ich życiu decyzje. Dlatego tak ważne jest uświadomienie im roli edukacji, a także pokazanie, jakie wykształcenie, zawód, kwalifikacje mogą zdobyć w najbliższej okolicy. Działania te obejmowały także ich rodziców – jako tych, którzy nie tylko mają decydujący wpływ na wybory życiowe własnych dzieci, ale także mogą uzupełnić kwalifikacje czy podjąć naukę w szkołach dla dorosłych.

     W ramach projektu odbyły się m. in. spotkania z młodzieżą

1. Spotkania informacyjno – promocyjne z młodzieżą klas III Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie, Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie, Gimnazjum w Lubiatowie, Gimnazjum w Zagrodnie, Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Miłkowicach, Zespołu szkół w Gromadce. Wzięło w nich udział 367 uczniów. 

2. Spotkania informacyjno – promocyjne przeznaczone dla rodziców uczniów wymienionych gimnazjów. Wzięło w nich udział 193 rodziców.

3. Festiwal Nauki, który odbył się 4 kwietnia w hali sportowej przy ul. Matejki 1 w Chojnowie. Wzięło w nim udział 478 uczniów. Celem Festiwalu była całościowa prezentacja oferty edukacyjnej Powiatowego Zespołu Szkół – kierunków kształcenia oraz kwalifikacji i zawodów, które można w nim uzyskać.

4. Przeprowadzono warsztaty z doradztwa zawodowego, skierowane do młodzieży gimnazjalnej. Miały one na celu przygotowanie gimnazjalistów do trafnego wyboru zawodu, którego ważnym elementem jest samopoznanie Uczniowie określali swoje mocne i słabe strony, oceniali zdolności, zainteresowania i umiejętności, określali grupy zawodów zgodne z ich predyspozycjami.  W sumie wzięło w nich udział 309 uczniów z Lubiatowa, Gromadki, Zagrodna i Miłkowic podczas 81 godzin zajęć.

 

     Mamy nadzieję, że podjęte działania w pełni zrealizowały zaplanowane cele i pomogły mieszkańcom Chojnowa i okolicznych wsi zorientować się w ofercie edukacyjnej w najbliższej okolicy oraz uświadomić sobie, a właściwie przypomnieć, jak ważną rolę w naszym życiu spełniają wiedza i umiejętności. Równocześnie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w realizację działań, a także tym, dzięki którym była ona możliwa. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę dyrekcji szkół gimnazjalnych, na których życzliwość i współpracę zawsze mogliśmy liczyć.

                      Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej szkoły: www.pzs-chojnow.pl

 

                                                                                                    M. P.

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©