Zdalne nauczanie - bezpieczeństwo danych osobowych

Jeśli jesteś rodzicem…


 • Szkoła może wymagać od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy - Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 • Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wiedzieć, jak szkoła jako administrator będzie przetwarzała dane osobowe jego dziecka w trakcie nauki zdalnej oraz jakie w związku z tym 
 • Jeżeli platformy wykorzystywane do zdalnego nauczania są odrębnymi od szkoły administratorami przetwarzanych przez siebie danych, to rodzice i dzieci powinni od nich otrzymać klauzulę informacyjną o podstawowych zasadach i zakresie zbierania danych oraz administratorze, np. podczas zakładania konta. 

 • Uwaga!

  Podstawę prawną realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493).


  Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

  20 zasad bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online, aby chronić swoje dane

  1.     Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.

  2.     Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware.

  3.     Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i antyspyware.

  4.     Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.

  5.     Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.

  6.     Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.

  7.     Nie zapisuj haseł na kartkach.

  8.     Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych.

  9.     Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.

  10.  Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe - Access Point.

  11.  Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.

  12.  Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.

  13.  Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.

  14.  Wykonuj regularne kopie zapasowe.

  15.  Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.

  16.  Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.

  17.  Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.

  18.  Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.

  19.  Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.

  20.  Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie.


  Źródło:www.uodo.gov.pl

   praca zdalna (szerokość: 750 / wysokość: 1061)


  Warto przeczytać:

  ·      dane dzieci bezpieczne w sieci>> https://uodo.gov.pl/pl/138/1363

  ·      ochrona danych osobowych w szkole>> https://uodo.gov.pl/pl/383/479

  ·      tworzenie haseł dostępowych>> https://uodo.gov.pl/pl/138/1285

  ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE
  serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©