POMÓŻ RODZINOM DOTKNIĘTYM COVID-19


 

            Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie „WSPARCIE" i Szkolne Koło Caritas, zwraca się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, o pomoc finansową dla naszych uczniów i ich rodzin, którzy w obecnej chwili są w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Pieniądze można wpłacać na konto Stowarzyszenia;

  82 8644 0000 0012 6436 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Chojnowie

  w tytule proszę napisać "covid-19"

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 605686085

Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc, liczy się każda złotówka.wsparcie (szerokość: 375 / wysokość: 454) c (szerokość: 225 / wysokość: 225)


VII Przegląd Kabaretów Szkolnych  „PeKaeSy"
pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Legnickiego

 12 kwietnia  2013 r., godz. 10.00

Zmagania konkursowe oceniało jury, w skład którego weszli członkowie kabaretu  Made in China z Zielonej Góry.  Do Chojnowa przybyły zespoły z Wrocławia i Katowic. Nie dotarł do nas, niestety, kabaret Babsztyle z Gromadki.

Jury następująco oceniło zmagania konkursowe:

I miejsce – Enerdowskie Pływaczki

II miejsce – Na czworaka

III miejsce – Byle do przodu – za szaleństwo i energię

III miejsce – Socratiron – za kulturę sceniczną

Jurorzy przyznali również nagrody indywidualne i wyróżnienia:

- najlepszy aktor – Filip Cendro (Enerdowskie Pływaczki)

- najlepszej aktorki – Justyna Tymczyszyn i Joanna Sikora (Na czworaka)

- wyróżnienie za perliste potoki perory – Justyna Szymkowiak (Socratiron)

- wyróżnienie za tuszowanie tuszy – Paweł Wudecki (Byle do przodu)

- nagroda specjalna za krzewienie zdrowego stylu życia dla kabaretu Byle do przodu.

Publiczność całkowicie zgodziła się z jurorami przyznając swoją nagrodę Enerdowskim pływaczkom.

Na zakończenie wystąpił również kabaret  Made in China, przedstawił kilka skeczy ze swojego programu.

Kabarety zakwalifikowane do przeglądu:

Babsztyle GOKiS Gromadka

Enerdowskie pływaczki LO nr. 17 we Wrocławiu

Socratiron z Katowic

Byle do Przodu MOKSiR w Chojnowie

Na czworaka PZS w Chojnowie


Organizatorzy:  Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie "WSPARCIE" we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, Powiatowym Zespołem Szkół w Chojnowie oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących w Chojnowie" DAJMY SZANSE".


Miejsce przeglądu:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

ul.Małachowskiego 7, 59-225 Chojnów

tel.76/ 81 88 621,e-mail: mdk_chojnow@wp.pl, www.moksir.chojnow.eu

 

  REGULAMIN

 

1. Udział w przeglądzie mogą wziąć formacje kabaretowe złożone z uczniów szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych.

 

2. Czas trwania programu nie może przekraczać 20 minut, z czego minimum 1/3 musi stanowić twórczość własna zespołu.

 

3. Zgłoszenia należy przesłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie,

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7 do dnia 22 marca 2013 r. na dołączonej karcie.

 

4. O zakwalifikowaniu się do przeglądu zespoły zostaną powiadomione do 05 kwietnia 2013 r.

 

5. Jury, powołane przez ORGANIZATORA, przyzna I, II i III miejsce oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.

 

6.Koszty pobytu i przejazdu zespołu na przegląd pokrywa instytucja delegująca.

 

7. Organizator zapewnia: nagłośnienie, 8 mikrofonów na statywach, odtwarzacz CD, oświetlenie, scenę o wymiarach 8 x 10 m., kulisy, garderoby. UWAGA! Nie obsługujemy płyt CD RW i DVD, plików MP3, MINI DISCÓW.


8. Dla zakwalifikowanych zespołów organizator zapewnia również bezpłatne warsztaty z jurorami i skromny poczęstunek.


9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Zofia Łabuz- przewodnicząca Stowarzyszenia "WSPARCIE" pod nr tel. 605 686 085 lub 76 81 92 348 i  p. Stanisław Horodecki- dyrektor MOKSiR pod nr tel. 76 8188 621 lub 607 438 428.

 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występów grupy kabaretowej oraz późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału ( tv, prasa, internet itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.

                            

                                               KARTA ZGŁOSZENIA

                           VII Przegląd Kabaretów Szkolnych „PeKaeSy" 2013


1. NAZWA ZESPOŁU
2. SZKOŁA/ INSTYTUCJA

3. DOKŁADNY ADRES / KOD POCZTOWY / TELEFON / E-MAIL

4. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA GRUPY/ TELEFON/ E-MAIL5. TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA
 

6. AUTOR SCENARIUSZA/ ŹRÓDŁA LITERACKIE
7. REŻYSER8. OPRACOWANIE MUZYCZNE
9. CZAS TRWANIA WYSTĘPU        10. CZAS MONTAŻU SCENY     11. CZAS DEMONTAŻU SCENY

12. POTRZEBY TECHNICZNE (nagłośnienie{wymienić nośnik},elementy scenografii: stoły, krzesła itp.)

13. LICZBA CZŁONKÓW ZESPOŁU/WIEK            14. LICZBA OSÓB Z OBSŁUGI TECHNICZNEJ/FUNKCJA        

15. KILKA INFORMACJI O ZESPOLE 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie WSZYSTKICH rubryk!I Chojnowski Festiwal Chórów Młodzieżowych

  odbył się 16.06.2021 roku
(szerokość: 375 / wysokość: 281) (szerokość: 375 / wysokość: 281)
(szerokość: 750 / wysokość: 562)
 
„Razem łatwiej i lepiej – młodzież seniorom, seniorzy młodzieży"
       Konferencja zorganizowana przez: Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy, Starostę Legnickiego, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej 
W dniu 10 maja 2012 r. w godz. 14.00-17.00 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy odbyła się konferencja "Razem łatwiej i lepiej - młodzież seniorom, seniorzy młodzieży".
Zofia Łabuz - przewodnicząca Stowarzyszenia przedstawiła prezentację:Jak zachęcać młodzież do samokształcenia i pracy społecznej.VI Przegląd Kabaretów Szkolnych  „PeKaeSy 2012"

23 marca 2012 r., godz. 10.00

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie "WSPARCIE"

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy

DAJMY SZANSĘ

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

ul.Małachowskiego 7, 59-225 Chojnów

tel.76/ 81 88 621,e-mail: mdk_chojnow@wp.pl, www.moksir.chojnow.eu

 

   

W ubiegły piątek ( tj. 23.03.2012r.) odbył się VI Przegląd Kabaretów Szkolnych. Wystapiło 5 kabaretów: po jednym z Wrocławia, Świdnicy i Gromadki i dwa z Chojnowa. Członkowie KABARETU DNO - tegoroczni jurorzy Przeglądu przyznali:

 I miejsce Kabaretowi ENERDOWSKIE PŁYWACZKI z Wrocławia,

II miejsce dla Kabaretu BYLE DO PRZODU (MOKSiR CHOJNÓW), 

 III miejsce Kabaret NA CZWORAKA ( PZS CHOJNÓW). 

 wyróżnienie dla Kabaretu BABSZTYLE z Gromadki

Nagroda publiczności: ENERDOWSKIE PŁYWACZKI

oraz nagrody indywidualne dla:

 Justyny Tymczyszyn (Kabaret NA CZWORAKA),

Kacpra Majocha (Kabaret BYLE DO PRZODU

 Dominika Mireckiego (Kabaret ENERDOWSKIE PŁYWACZKI).

GRATULACJE!!!

 

V Dolnośląski Przegląd Kabaretów

Szkolnych „PeKaeSy"

pod honorowym patronatem

Starosty Legnickiego

06 kwietnia 2011 r., godz. 10.00


I Miejsce:KABARET FALANGA z LO nr XII we Wrocławu

II Miejsce: KABARET NO TO SZEROKO z LO nr XII we Wrocławiu

ENERDOWSKIE PŁYWACZKI z Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu

III Miejsce: KABARET NA CZWORAKA z Powiatowego Zespołu Szkół w
CHOJNOWIE

NAGRODA PUBLICZNOŚCI: ENERDOWSKIE PŁYWACZKI z Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu

WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE:

I Magdalena Marynowska z Kabaretu PANOWIE I PANIE M

z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

II Filip Cendr z kabaretu ENERDOWSKIE PŁYWACZKI

 z Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu

 

Moje Spotkania z Janem Pawłem II

07 kwietnia 2010 r. w auli Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie miał miejsce finał I etapu programu pod hasłem: „Moje spotkania z Janem Pawłem II". Program ten został zainicjowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii p.w. Świętych Piotra

i Pawła w Chojnowie. Do współpracy zaproszono Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, kapłanów chojnowskich parafii, Miejską Bibliotekę Publiczną i lokalne szkoły.

W konkursie wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II „Co mi chciałeś powiedzieć Ojcze Święty?" wzięło udział blisko 60 uczniów. Laureatami zostali:

Szkoły Podstawowe:

I miejsce - Kamila Gołąb (SP nr 4)

II miejsce - Magdalena Czarny (SP nr 3)

III miejsce - Kuba Borkowski (SP nr 3)

III miejsce - Piotr Grabowski (SP nr 4)

Gimnazja

I miejsce - Daria Koziar (Gimnazjum nr 2)

II miejsce - Aleksandra Siuda (Gimnazjum nr 2)

III miejsce - Natalia Kapral (Gimnazjum nr 1)

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce - Angelika Mężyk (Liceum Ogólnokształcące)

II miejsce - Ewa Grabowska (Liceum Ogólnokształcące)

III miejsce - Anna Sobota (Technikum Ekonomiczne)

W konkursie plastycznym „Jan Paweł II Pielgrzym Nadziei" I miejsce zdobył piękny rysunek ucznia Technikum Hotelarskiego Roberta Dorotkiewicza. Druga nagroda przypadła uczennicy SP nr 3 - Adrianie Nowogrodzkiej. Przyznano też dwa III miejsca: Agacie Miłuch  (SP nr 4) i Magdalenie Czarnej (SP nr 3).

Uczniowie wykonali też barwne kolaże ilustrujące pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II, Jego spotkania z ludźmi dorosłymi różnej narodowości i ras, z dziećmi i młodzieżą.  W tej kategorii zwycięzcami okazali się: Żaneta Sambor (SP nr 4), Iwona Zielonka (LO), Julia Pachołek i Karolina Pirożek (SP nr 4)

            Laureaci zostali hojnie obdarowani. Starosta Legnicki i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich ufundowali pięć 2-dniowych wycieczek śladami Jana Pawła II: Łagiewniki-Kraków-Kalwaria Zebrzydowska- Wadowice-Maków Podhalański- Ludźmierz. Były też bogate nagrody rzeczowe od Burmistrza Miasta Chojnowa i kapłanów obydwu chojnowskich parafii. 

 

Uczestnicy konkursu "Co chciałeś mi powiedzieć Ojcze Święty?"

 

Goście i jury konkursu

Finaliści i organizatorzy

 

 

„Ruszaj Galopem"

         Rozpoczęliśmy realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Ruszaj galopem"  nr WND-POKL.09.02.00-02-071/08  


                                           

 

                                   

Partnerem w realizacji projektu jest Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie. Współpracujemy również ze Stadniną Koni Jaroszówka. Koordynatorami projektu są Panie: mgr inż. Anna Augustyńska - Mincger i  mgr inż. Lucyna Karpińska.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na stronę internetową „Ruszaj galopem".

Pomóż, jeżeli potrafisz!

18.12.2008 roku miało miejsce dramatyczne zdarzenie. W jednym z gospodarstw w Okmianach wybuchł pożar. W jednej chwili zamieszkująca tam rodzina straciła dorobek całego życia. Uczennica szkoły przy ulicy Wojska Polskiego jest członkiem, tej tak bardzo przez los doświadczonej rodziny. Zwracamy się
z gorącą prośba do wszystkich, którzy mogą pomóc w tej trudnej sytuacji.


Numery telefonów, gdzie można uzyskać bliższe informacje:

076 8196520 – pedagog szkolny ul. Wojska Polskiego

076 8192348(346) – Stowarzyszenie „Wsparcie"

 

 

 

Podziękowanie


Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie „Wsparcie" serdecznie dziękuje:

Firmie „Komerc", „BHPE"Agencji Ochrony Pracy i Środowiska Ryszard Pacuła, Zarządowi Banku Spółdzielczego i MOPS w Chojnowie

za współfinansowanie wypoczynku letniego naszej uczennicy.Zarząd Stowarzyszenia „Wsparcie".


 

 

ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©