Harmonogram części pisemnej egzaminu z kwalifikacji w zawodzie

sesja: maj-lipiec 2017 

 

 

DATA

 

KWALIFIKACJA

MIEJSCE  EGZAMINU

/CZAS TRWANIA

 

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY CZĘŚĆ PISEMNĄ

 

 

20.06.2017

(wtorek)

godz. 10.00

 

 A.35.

T.11.

R.03.

T.06.

[39 osób]

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 1

(aula ul. Witosa)

 

(60 minut)

 

Agnieszka Tomala – przewodniczący

Danuta Grabowska – członek

Jarosław Chęś - Gimnazjum Nr 1

                             w Chojnowie

 

20.06.2017

(wtorek)

godz. 10.00

 

A.18.

M.18.

M.19.

[28 osób]

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 2

(sala sportowa     

ul. W. Polskiego)

(60 minut)

 

Anna Dziurbiel  - przewodniczący

Bożena Szarek  - Szkoła Podstawowa Nr 4

                               w Chojnowie

 

20.06.2017

(wtorek)

godz. 12.00

 

 

M.12.

T.12.

[12 osób]

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 1

(aula ul. Witosa)

(60 minut)

 

Krystyna Pisarska – przewodniczący

Bernarda Borkowska  - Szkoła Podstawowa

                                      Nr 3 w Chojnowie

 

Harmonogram części praktycznej egzaminu z kwalifikacji w zawodzie

sesja: maj-lipiec 2017 

 

DATA

KWALIFIKACJA

MIEJSCE  EGZAMINU/

CZAS TRWANIA

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ

 

22.06.2017

(czwartek)         godz. 8.00

M.19.

Bencal Paweł

Borejko Bartosz

Fronc Mateusz

 

 

 

 

 

 

CKP w Legnicy

ul. Grunwaldzka 2-20

sala nr – 8

 

 

(120 minut)

 

 

 

 

Grzegorz Kamiński – przewodniczący

Jacek Czerwiński – EGZAMINATOR

 

 

 

Asystent techniczny – Bogumił Bolejko

 

22.06.2017

(czwartek)         godz. 12.00

M.19.

Gębicki Paweł

Troczyński Sebastian

Węglewski Patryk

 

 

22.06.2017

(czwartek)         godz. 16.00

M.19.

Wierzbicki Olaf

Wojtczak Patryk

 

22.06.2017

(czwartek)         godz. 8.00

M.12.

Doliński Seweryn

Hucał Rafał

Janczak Tobiasz

 

 

 

CKP w Legnicy

ul. Grunwaldzka 2-20

sala nr – 7

 

 

 

(120 minut)

 

 

 

 

Józef Kalicki – przewodniczący

Waldemar Chudziński EGZAMINATOR

 

 

 

Asystent techniczny – Adam Kaszuba

22.06.2017

(czwartek)         godz. 12.00

M.12.

Jureczko Aleksander

Karpiński Mateusz

Konarski Kacper

22.06.2017

(czwartek)         godz. 16.00

M.12.

Łagoda Adrian

Oporski Paweł

Szwarc Fabian

23.06.2017

(piątek)         godz. 12.00

M.12.

Witek Kamil

Życki Daniel

Szenkiel Tadeusz

 

CKP w Legnicy

ul. Grunwaldzka 2-20

sala nr – 7

(120 minut)

Artur Wójcik – przewodniczący

Waldemar Chudziński EGZAMINATOR

 

 

Asystent techniczny – Adam Kaszuba

26.06.2017

(poniedziałek)         godz. 9.00

 

 

T.11.

10 osób

PZS w Chojnowie

sala nr- 5

(pracownia hotelarska przy ul. Witosa 1)

(150 minut)

 

Krystyna Pisarska – przewodniczący

Dorota Kamińska Gimnazjum Nr 2

                                 w Chojnowie

 

26.06.2017

(poniedziałek)         godz. 12.00

 

A.18.

Baran Natalia

Kasjańczyk Dominika

Osadkowska Anna

Stępień Izabela

 

 

CKZiU w Legnicy

ul. Lotnicza 26

sala nr – 109

 

(120 minut)

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym i skład Komisji ustala we własnym zakresie

 

26.06.2017

(poniedziałek)         godz. 13.00

 

 

M.42.

2 osoby

PZS w Chojnowie

sala nr- 10

(pracownia ekonom.

s.31 II piętro

 przy ul. Witosa 1)

(120 minut)

 

Irena Kuśtal – przewodniczący

Joanna Kiliś  - członek (PPPP

                         w Chojnowie)

26.06.2017

(poniedziałek)         godz. 8.00

 

T.06.

Dwojak Arkadiusz

Grobelska Anna

Kalinowska Martyna

Klatka Małgorzata

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 6

(pracownia gastronomiczna

przy ul. Witosa 1)

 

 

(120 minut)

 

 

Anna Ostropolska przewodniczący

Marta Pokrywka – EGZAMINATOR

 

 

Asystent techniczny – Małgorzata Bury

26.06.2017

(poniedziałek)         godz. 12.00

T.06.

Klimczuk Aneta

Kłusek Justyna

Kuboń Bartłomiej

 

 

27.06.2017

(wtorek)         godz. 8.00

 

T.06.

Kuśmierz Wojciech

Prostek Marta

Ryżewski Seweryn

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 6

(pracownia gastronomiczna

przy ul. Witosa 1)

 

 

(120 minut)

 

 

Ewa Piechna -  przewodniczący

Marta Pokrywka – EGZAMINATOR

 

 

Asystent techniczny – Małgorzata Bury

27.06.2017

(wtorek)         godz. 12.00

T.06.

Smaś Aleksandra

Stachera Marta

Zaręba Klaudia

 

29.06.2017

(czwartek)         godz. 09.00

 

 

A.35.

13  osób

PZS w Chojnowie

sala nr- 4

(pracownia ekonom.-inf.

przy ul. Witosa 1)

(180 minut)

Agnieszka Kilkus – przewodniczący

Joanna Kiliś  - członek

                         (PPPP w Chojnowie)

 

Asystent techniczny  Anna Ostropolska

05.07.2017

(środa)         godz. 8.00

M.18.

Bałujew Krzysztof

Barski Michał

Chudziak Marcin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CKP w Legnicy

ul. Grunwaldzka 2-20

sala nr – 7

 

 

(120 minut)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Najduk– przewodniczący

Adam Orzechowski EGZAMINATOR

 

 

 

 

 

Asystent techniczny – Andrzej Polański

05.07.2017

(środa)         godz. 12.00

M.18.

Drygajło Mateusz

Franków Arkadiusz

Gawron Jeremi

 

05.07.2017

(środa)         godz. 16.00

M.18.

Gawron Sebastian

Gawron Szymon

Kielar Adam

 

06.07.2017

(czwartek)         godz. 8.00

M.18.

Koguciński Dawid

Koguciński Grzegorz

Kruszakin Jakub

 

06.07.2017

(czwartek)         godz. 12.00

M.18.

Niemczyn Norbert

Nowicki Zdzisław

Szenkiel Tadeusz

 

06.07.2017

(czwartek)         godz. 16.00

M.18.

Urszulak Arkadiusz

Witkowski Mateusz

 

 

 

ZDAJĄCY NA CZĘŚĆ PISEMNĄ I PRAKTYCZNĄ EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ W DANYM ZAWODZIE ZGŁASZAJĄ SIĘ CO NAJMNIEJ PÓŁ GODZINY WCZEŚNIEJ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI (DOWODEM OSOBISTYM) ORAZ DŁUGOPISEM Z CZARNYM WKŁADEM.

KAŻDY ZDAJĄCY W CZĘŚCI PISEMNEJ MOŻE MIEĆ KALKULATOR PROSTY - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

KAŻDY ZDAJĄCY  NA CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ Z WYKONANIEM  ZGŁASZA SIĘ Z UBRANIEM ROBOCZYM .

 Własne, dozwolone przybory, które zdający może wnieść na salę części praktycznej egzaminu z poszczególnych kwalifikacji

Lp.

Oznaczenie

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

1

T.11.

Planowanie i realizacja usług w recepcji

kalkulator prosty

2

A.18.

Prowadzenie sprzedaży

---------------------------------------------

3

M.18.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

----------------------------------------------

4

M.12.

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

----------------------------------------------

5

M.42.

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

kalkulator prosty, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

 

6

A.35.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

kalkulator prosty, ołówek, gumka,

temperówka

 

7

M.19.

Użytkowanie obrabiarek skrawających

--------------------------------------------------

8

T.06.

Sporządzanie potraw i napojów

--------------------------------------------------

 

WYNIKI EGZAMINU :                   Przekazanie szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe  – 25 SIERPNIA 2017r.

(Informacja o zasadach udostępnienia do wglądu odczytanej elektronicznie karty odpowiedzi z części pisemnej egzaminu  oraz  karty oceny  z części praktycznej egzaminu zamieszczone są na stronie internetowej OKE: www.oke.wroc.pl, zakładka: Nowy egzamin zawodowy od 2013r./Wgląd do prac egzaminacyjnych. Miejscem wglądu będzie siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 57 )

PEŁNA INFORMACJA O WYNIKACH z poszczególnych części egzaminu  oraz ODBIÓR Świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i dyplomów – SEKRETARIAT budynku szkolnego PZS w Chojnowie (I piętro) przy ul. WITOSA 1

Zdający, który nie zdał  egzaminu ponownie składa deklarację szkolenia praktycznego u p. Jolanty Chylak po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

 

Zasady składania pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniów i absolwentów PZS w Chojnowie

W trakcie (oraz po ukończeniu szkoły – absolwenci) deklarację przystąpienia do egzaminu   (absolwent) składa do kierownika szkolenia praktycznego  - p. Jolanty Chylak, nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego ogłoszonego przez dyrektora OKE (zwyczajowo do sesji zimowej – do 10 września; do sesji letniej do 10 stycznia). Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej OKE we Wrocławiu (www.oke.wroc.pl) w zakładce Nowy egzamin zawodowy od 2013 r./ Informacje dla zdających lub w szkole, w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego  - p. Jolanty Chylak. (ul. Wojska Polskiego 16, II piętro, pokój 28a)

Uczeń szkoły, który:

 - nie przystąpił w wyznaczonym terminie do egzaminu lub jednej z części tego  

   egzaminu,

-  przerwał egzamin (jedna z części egzaminu została unieważniona),

-  nie zdał egzaminu zawodowego lub jednej z jego części, ma prawo przystąpić

   do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych  

   terminach jego przeprowadzania    (po złożeniu deklaracji).

 

Przez pięć kolejnych lat uczeń/absolwent może ponownie przystępować do niezdanej części egzaminu, lub do części na której był nieobecny (którą przerwał). Po upływie 5 lat musi przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w pełnym zakresie. Upływ tego okresu ustala się licząc pięć lat od dnia przeprowadzania części pisemnej egzaminu, do której po raz pierwszy uczeń  przystąpił lub powinien przystąpić na podstawie złożonej deklaracji.

 

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©