EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

  sesja letnia czerwiec-lipiec 2018r.

 

Harmonogram części pisemnej egzaminu z kwalifikacji w zawodzie

 

DATA

 

KWALIFIKACJA

 

MIEJSCE  EGZAMINU

 

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

CZĘŚĆ PISEMNĄ

 

 

19.06.2018

(wtorek)

godz. 10.00

(60 min.)

 

A.18. – 9

A.35. - 22

M.18. – 12

M.19. – 10

T.11. – 10

 

[63 osoby]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 2

(sala gimnastyczna przy ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

Ewa Piechna– przewodniczący

Elżbieta Zięcina – członek

Małgorzta Turkosz -członek

Halina Kiliś – członek

Adrianna Leszczyńska - członek

Helena Malak-Fotiadis  - członek

                                          (SP nr 3 w Chojnowie)

 

19.06.2018

(wtorek)

godz. 12.00

(60 min.)

 

 A.36. - 1

     M.12. - 6

M.44. - 4

 

[11 osób]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 2

(sala gimnastyczna przy ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

Dorota Dreger – przewodniczący

Dorota Kamińska – członek

                         (Gimnazjum nr 2 w Chojnowie)

 

19.06.2018

(wtorek)

godz. 14.00

(60 min.)

 

 

M.42.

[1 osoba]

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 2

(sala gimnastyczna przy ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

Izabela Banaszak - przewodniczący

Bożena Szarek  - członek

                                         (SP Nr 4 w Chojnowie)

 

Harmonogram części praktycznej egzaminu z kwalifikacji w zawodzie

 

DATA

 

KWALIFIKACJA

 

MIEJSCE  EGZAMINU

 

 

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ

 

 

26.06.2018

(wtorek)         godz. 9.00

(150 min.)

 

 

 

T.11.

[12 osób]

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 5

(pracownia hotelarska przy

 ul. Witosa 1)

 

 

Zbigniew Koropacki – przewodniczący

Dagmara Korzan  – członek

                                  (PPPP w Chojnowie)

 

 

 

26.06.2018

(wtorek)         godz. 13.00

(150 min.)

 

 

 

 

 

 

 

T.12.

T.15.

[6 osób]

PZS w Chojnowie

sala nr- 5a

(sala obok pracowni hotelarskiej

 ul. Witosa 1)

 

 

 

Artur Tomala – przewodniczący

Anna Rozmus – członek

                        (Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.06.2018

(środa)         godz. 8.00

(120 min.)

 

 

M.44.

[5 osób]

 

 

CKP w Legnicy

sala nr - 121

(ul. Grunwaldzka

 2-20)

 

 

 

Zygmunt Bień  – przewodniczący

Edward Kołodziej  – członek (CKP w Legnicy)

 

asystent techniczny: Grzegorz Enzinger

 

 

28.06.2018

(czwartek)         godz. 9.00

(180 min.)

 

 

A.35.

[11 osób]

- A. Adamcewicz

- L. Boho

- D. Chojnacka

- W. Grudzień

- N. Gucał

-  N. Jankowska

- P. Jaszczur

- A. Kaczówka

- K. Kasprzak

- N. Mamczarek

- N. Michałkiewicz

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 4

(pracownia

ekon. – informat.

ul. Witosa 1)

 

 

Joanna Więcław  – przewodniczący

Iwona Kruk  – członek

                          (Przedszkole Miejskie nr 1)

 

asystent techniczny: Anna Ostropolska

 

 

29.06.2018

(piątek)         godz. 9.00

(180 min.)

 

 

A.35.

[11 osób]

- D. Nowak

- A. Ostrowska

- A. Pajdzik

- J. Panas

- A. Pawlus

- S. Radziwon

- A. Romaniak

- D. Rybczyński

- W. Sobczak

- T. Szczepanowski

- K. Śliwińska

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 4

(pracownia

ekon. – informat.

ul. Witosa 1)

 

 

Agnieszka Tomala  – przewodniczący

Iwona Faluta-Borys  – członek

                                 (Przedszkole Miejskie nr 2)

 

asystent techniczny: Anna Ostropolska

 

29.06.2018

(piątek)         godz. 8.00

(120 min.)

 

M.18

- A. Gruszka

- R. Grzebień

- D. Krawczuk

 

 

 

 

 

 

CKP w Legnicy

sala nr – 7b

(ul. Grunwaldzka

 2-20)

 

 

 

Artur Wójcik– przewodniczący

Andrzej Polański – egzaminator

 

 

asystent techniczny: Adam Orzechowski

 

29.06.2018

(piątek)         godz. 12.00

(120 min.)

 

M.18

- P. Kruszakin

- K. Liśkiewicz

- A. Mrozik

 

 

29.06.2018

(piątek)         godz. 16.00

(120 min.)

 

 

M.18

- D. Różański

- M. Sałata

- K. Schön

 

29.06.2018

(piątek)         godz. 8.00

(120 min.)

 

M.19

- P. Gierasimczyk

- W. Kulik

-M. Łętowski

 

 

 

 

 

 

CKP w Legnicy

sala nr - 8

(ul. Grunwaldzka

 2-20)

 

 

 

Józef Chrząszcz– przewodniczący

Jacek Czerwiński – egzaminator

 

 

asystent techniczny: Władysław Szudrowicz

 

29.06.2018

(piątek)         godz. 12.00

(120 min.)

M.19

- M. Pawlak

- D. Szerszenowicz

-G. Szymków

 

 

29.06.2018

(piątek)         godz. 16.00

(120 min.)

 

M.19

- S. Wiśniewski

- K. Zakrzewski

 

29.06.2018

(piątek)         godz. 8.00

(120 min.)

 

M.12

- M.Gawron

- S. Gerak

- M. Grządkowski

 

 

 

 

 

CKP w Legnicy

sala nr – 7a

(ul. Grunwaldzka

 2-20)

 

 

 

Andrzej Borkowski– przewodniczący

Adam Orzechowski – egzaminator

 

 

asystent techniczny: Adam Kaszuba

 

29.06.2018

(piątek)         godz. 12.00

(120 min.)

 

M.12

- M.Mastalerz

- O.Mielnik

- K.Waganiak

 

 

30.06.2018

(sobota)         godz. 8.00

(120 min.)

 

 

M.18.

- A. Spirydowicz

- P. Szynkiewicz

- M. Żok

 

 

CKP w Legnicy

sala nr – 7b

(ul. Grunwaldzka

 2-20)

 

 

Mirosław Zieleń – przewodniczący

Andrzej Polański – egzaminator

 

asystent techniczny: Adam Orzechowski

 

25.06.2018

(poniedziałek)         godz. 8.00

(150 min.)

 

A.18

- I. Banasiak

- P. Bielecka

- K. Flisak

- S. Jänsch

- M. Marek

- N. Pawlikowska

 

 

 

 

 

CKZiU w Legnicy

ul. Lotnicza 26

sala nr – 105

 

 

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym i skład Komisji ustala we własnym zakresie

 

25.06.2018

(poniedziałek)         godz. 16.00

(150 min.)

A.18

- P.Sznajdrowicz

- A. Wilczyńska

- W. Ziembowska

 

 


 

Oznaczenie kwalifikacji:

CZĘŚĆ PISEMNA

A.18.

ZSZ sprzedawca kl. III

A.35.

Technik ekonomista kl. II

M.18.

ZSZ mechanik pojazdów samochodowych kl. III

M.19.

Technik mechanik kl. III + poprawka

T.11.

Technik hotelarstwa kl. II

A.36.

Technik ekonomista- poprawka

M.12.

Technik pojazdów samochodowych kl. III

M.44.

Technik mechanik - poprawka

M.42.

Technik pojazdów samochodowych - poprawka

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

A.35.

Technik ekonomista kl. II

M.12.

Technik pojazdów samochodowych kl. III

M.18.

ZSZ mechanik pojazdów samochodowych kl. III

M.19.

Technik mechanik kl. III

M.44.

Technik mechanik - poprawka

T.11.

Technik hotelarstwa kl. II  + poprawka

T.12.

Technik hotelarstwa - poprawka

T.15.

Technik żywienia i usług gastronomicznych - poprawka

 

 

Oznaczenie sali :

sala nr 5 (ul. Witosa)    pracownia hotelarska s.19, I piętro

sala nr 5a (ul. Witosa)  pracownia języka polskiego s. 17, I piętro

sala nr 8        (Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy

                      ul. Grunwaldzka 2-20 :warsztaty w budynku)

sala nr 105   (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy

                     ul. Lotnicza 26 : budynek)

sala nr 7a i b (Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy

                      ul. Grunwaldzka  2-20 : warsztat)

sala nr 121   (Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy

                      ul. Grunwaldzka 2-20 : budynek)

sala nr.2 (ul. Wojska Polskiego 16) sala gimnastyczna

sala nr.4 (ul. Witosa)    pracownia ekonomiczno-informatyczna s. 30, II piętro

 

 

ZDAJĄCY NA CZĘŚĆ PISEMNĄ I PRAKTYCZNĄ EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ W DANYM ZAWODZIE ZGŁASZAJĄ SIĘ CO NAJMNIEJ PÓŁ GODZINY WCZEŚNIEJ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI (DOWODEM OSOBISTYM) ORAZ DŁUGOPISEM Z CZARNYM WKŁADEM.

KAŻDY ZDAJĄCY W CZĘŚCI PISEMNEJ MOŻE MIEĆ KALKULATOR PROSTY - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

KAŻDY ZDAJĄCY  NA CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ Z WYKONANIEM  ZGŁASZA SIĘ Z UBRANIEM ROBOCZYM .

 Własne, dozwolone przybory, które zdający może wnieść na salę części praktycznej egzaminu z poszczególnych kwalifikacji

Lp.

Oznaczenie

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

1.

A.35.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Kalkulator prosty

2.

M.12.

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

-----------------------------------------------------------

3.

M.18.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

------------------------------------------------------------

4.

M.19.

Użytkowanie obrabiarek skrawających

-------------------------------------------------------

 

5.

M.44.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

------------------------------------------------------------

6.

T.11.

Planowanie i realizacja usług w recepcji

 

Kalkulator prosty

7.

T.12.

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Kalkulator prosty

8.

T.15.

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kalkulator prosty*,ołówek, gumka, linijka,  temperówka

 

 

WYNIKI EGZAMINU – 31 SIERPNIA 2018r.

 

Termin przekazania przez OKE we Wrocławiu szkołom, placówkom i pracodawcom

Świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 dla sesji czerwiec –lipiec 2018 – 31 SIERPNIA 2018r.

 (Informacja o zasadach udostępnienia do wglądu odczytanej elektronicznie karty odpowiedzi z części pisemnej egzaminu  oraz  karty oceny  z części praktycznej egzaminu zamieszczone są na stronie internetowej OKE: www.oke.wroc.pl, zakładka: Egzamin zawodowy/Wgląd do prac egzaminacyjnych. Miejscem wglądu będzie siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 57 )

 

PEŁNA INFORMACJA O WYNIKACH z poszczególnych części egzaminu  oraz ODBIÓR Świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzieSEKRETARIAT budynku szkolnego PZS w Chojnowie (I piętro) przy ul. WITOSA 1

Zdający, który nie zdał  egzaminu ponownie składa deklarację do kierownika szkolenia praktycznego, p. Jolanty Chylak po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

 

 

 

 

Zasady składania pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniów i absolwentów PZS w Chojnowie

W trakcie (oraz po ukończeniu szkoły – absolwenci) deklarację przystąpienia do egzaminu   (absolwent) składa do kierownika szkolenia praktycznego  - p. Jolanty Chylak, nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego ogłoszonego przez dyrektora OKE (zwyczajowo do sesji zimowej – do 10 września; do sesji letniej do 10 stycznia). Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej OKE we Wrocławiu (www.oke.wroc.pl) Egzamin zawodowy/ Informacje dla zdających lub w szkole, w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego  - p. Jolanty Chylak

 

Uczeń szkoły, który:

 - nie przystąpił w wyznaczonym terminie do egzaminu lub jednej z części tego  

   egzaminu,

-  przerwał egzamin (jedna z części egzaminu została unieważniona),

-  nie zdał egzaminu zawodowego lub jednej z jego części, ma prawo przystąpić

   do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych  

   terminach jego przeprowadzania    (po złożeniu deklaracji).

 

Przez pięć kolejnych lat uczeń/absolwent może ponownie przystępować do niezdanej części egzaminu, lub do części na której był nieobecny (którą przerwał). Po upływie 5 lat musi przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w pełnym zakresie. Upływ tego okresu ustala się licząc pięć lat od dnia przeprowadzania części pisemnej egzaminu, do której po raz pierwszy uczeń  przystąpił lub powinien przystąpić na podstawie złożonej deklaracji.

 

 

 

 

 

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©