Olimpiada Młodych Producentów Rolnych.

11-13 marzec 2009r. w Kielcach  -  Finał Krajowy

 

12 marca w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
 k. Kielc odbył się I etap finału krajowego OMPR.

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie reprezentowali uczniowie,  wyłonieni w eliminacjach wojewódzkich:

1. Kiepura Piotr - uczeń klasy IV Technikum Rolniczego

2. Kużmiak Sylwester - uczeń klasy IV Technikum Rolniczego,

3.  Pankiewicz Jan - uczeń klasy III Technikum Rolniczego

Zakres tematyczny obowiązujący podczas Finału Krajowego obejmował materiał z następujących działów:

*produkcja roślinna

*produkcja zwierzęca

*mechanizacja rolnictwa

*ochrona środowiska

*ekonomika i zarządzanie

*bezpieczeństwo i higiena pracy

*zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej, oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W finale krajowym OMPR wzięło udział 59 zawodników ze wszystkich województw naszego kraju.

Po teście składającym się z 50 pytań do części drugiej –zadania praktyczne, zakwalifikowali się Kiepura Piotr i Kużmiak Sylwester. Niestety zabrakło im kilku punktów,  aby znaleźć się w finałowej 10.

Bliżej drugiego etapu był Kużmiak Sylwester, który podobnie jak Pankiewicz Jan znalazł się w finale krajowym olimpiady po raz drugi.

 

 

 

W/w uczniom gratulujemy i życzymy sukcesów nie tylko na olimpiadach.

                                                                                                          mgr.inż Henryk Słotwiński

Inicjatorem i organizatorem wykonawczym Olimpiady Młodych Producentów Rolnych był Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej.

Patronem naukowym olimpiady - Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Agroinżynierii.

 

 

 

VI ZJAZD ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH  - CHOJNÓW - 13 CZERWCA 2020

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©