O wykładzie doktora Piotra Lewińskiego

 

15 lutego 2008 roku odbył się kolejny wykład z serii Spotkań w Nehringu.
W związku z tym grupa uczennic klasy II „b" udała się porannym pociągiem do Wrocławia, by w niedzielę odwiedzić stolicę Dolnego Śląska.

 

 

Po szczęśliwej podróży dotarłyśmy do Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, znajdującego się przy placu Nankiera 15, by tam wysłuchać prelekcji doktora Piotra Lewińskiego na temat:


Wybrane zagadnienia współczesnej teorii argumentacji

 

     Wypowiedzi towarzyszyła multimedialna prezentacja, która umożliwiała notowanie istotnych informacji oraz ułatwiała orientowanie się w zawiłym,
a przecież klarownie wyłożonym temacie.

      Wykład rozpoczął się od wyjaśnienia poruszanego na spotkaniu pojęcia,
tj. terminu: argumentacja. Mogłyśmy wysłuchać również, jaka jest geneza nazwy i w jakim znaczeniu się ją stosuje. Wytłumaczona została także różnica pomiędzy poszczególnymi środkami perswazyjnymi, do których należą: dowodzenie, argumentacja, wyjaśnianie i uzasadnianie. Podczas wykładu poznałyśmy również typy argumentacji, formy dyskusji, sposoby rozwiązywania konfliktów i zasady funkcjonowania teorii argumentacji.

 

       Pozornie prelekcja dra Lewińskiego to była jedynie czysta teoria, jednak wiele spośród poruszanych przez badacza zagadnień, dotyczy naszego życia codziennego, z czego większość z nas nie zdaje sobie sprawy. Mnóstwo spraw współczesnej teorii argumentacji to otaczający nas świat reklam, niustanne rozwiązywanie konfliktów, ale też zwyczajne rozmowy domowników.

    

    Szczęśliwie powróciłyśmy do domu.

15 lutego to był jeden z najmroźniejszych dni w roku, co nie przeszkadzało nam jednak odwiedzić uniwersytetu.

Mimo że spotkania odbywają się w niedziele, chętnie w nich uczestniczymy, ponieważ możemy dowiedzieć się wiele o tym, czego jeszcze nie znamy, a także poszerzyć wiedzę elementach codzienności, dzięki spojrzeniu na nie w „innych wymiarach".

 

 

 

 

 

Opracowała: Sara z IIb

 

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©