TURNIEJ TAŃCA

STREET DANCE DUO"

 

 Organizator:  Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie, w ramach projektu

 Synergia znaczy więcej"

 Termin i miejsce:  - 28 maja 2010 -  godzina 08 30 

                                     - sala widowiskowa MOKSiR w Chojnowie,

                                     - ul. Małachowskiego 7

Cel imprezy: 

- promocja tańca nowoczesnego wśród dzieci i młodzieży – jako formy   aktywnego wypoczynku,

- konfrontacja umiejętności w poszczególnych kategoriach wiekowych,

- promocja różnych form tańca ulicznego, takich jak: hip hop, locking, funky, electric boogie, break dance, house.

 Uwaga!

Konkurs dotyczy tylko duetów, obowiązuje muzyka własna.

 

 REGULAMIN:

1.     W konkursie uczestniczą duety działające w szkołach, domach kultury i innych placówkach kulturalnych i oświatowych.

2.     Kategoria taneczna: street dance w trzech kategoriach wiekowych:

- do lat 11, 12-15 lat, pow. 15

3. Zgłoszenia należy przesyłać, wyłącznie drogą mailową, na adres:

   brooklyndance@wp.pl

    w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2010.

    Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imiona i nazwiska uczestników;
 • adres i tel. kontaktowy instytucji delegującej;
 • kategorie wiekową;
 • imię i nazwisko instruktora;
 • czas i tytuł prezentacji.

4.    W dniu imprezy duet musi potwierdzić swój udział  (30 min przed rozpoczęciem imprezy) –      do godz. 08.00

5.    Czas prezentacji: 1,0 – 1,30 min

6.     Kryteria oceny:

 • technika i choreografia;
 • oryginalność i pomysłowość układu;
 • ogólny wyraz artystyczny.

7.       Organizator zapewnia:

 • parkiet o wymiarach 10x8 m ( scena );
 • nagłośnienie ( odtwarzacz CD) Uwaga!  Nie obsługujemy formatu CDRW, MP3,
  Mini Disc;
 • puchary i dyplomy dla trzech najlepszych duetów  w każdej kategorii wiekowej.

8.         Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione.

9.        Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i  P.Poż.      

        obowiązujących na terenie obiektu.

10.     Z uwagi na ograniczenia czasowe imprezy – decyduje kolejność zgłoszeń.

11.     W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo  do zmniejszenia   liczby kategorii wiekowych na dwie: do 15 lat i  pow. 15 lat.

12.     Udział w konkursie oznacza akceptację zapisów jego regulaminu.

13.     Wszelkie pytania proszę kierować na adres:

      brooklyndance@wp.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021   HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021   HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021   HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©