WIEDZA TO POTĘGI KLUCZ!

            4 kwietnia  2013 roku we wrocławskim Zespole Szkół nr 14 odbyła się uroczysta gala rozdania nagród stypendialnych w ramach Dolnośląskiego  Programu Stypendialnego- Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Uczniów Uzdolnionych. Uhonorowano czworo uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie,  osiągających najwyższe wyniki w nauce. Nagrody z rąk Dolnośląskiego  Kuratora Oświaty, pani  Beaty Pawłowicz,  otrzymali: Angelika Nowak i Wojciech Piotrowski z Liceum Ogólnokształcącego, Norbert Płociński oraz Natanael Kopański z Technikum Ekonomicznego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się nie tylko uczniowie, ale też dyrektorzy szkół i przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych. Zebrani mogli dowiedzieć się więcej  o założeniach projektu, jego celach oraz przebiegu.

Przed rozdaniem nagród wszyscy goście wysłuchali koncertu muzyki poważnej, przygotowanego przez uczennice  wrocławskiej szkoły muzycznej. Zaprezentowały one m.in. utwory Ludwiga van Beethovena i Amadeusza Mozarta. Po uroczystej gali wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na bankiet,  podczas którego mogli porozmawiać i wymienić uwagi na temat osiągniętych sukcesów  oraz planów na przyszłość.

Wydarzenia tego typu podkreślają rangę wykształcenia we współczesnym świecie. Przekonują, że wiedza i umiejętności, zdobyte w czasie nauki szkolnej, procentują w przyszłości. Warto więc zainwestować w siebie, bo jak powiedział Seneka Młodszy  „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia".

 

                                                                                                                                 Natalia, Angelika, Wojtek

 Stypendia_2013 (szerokość: 565 / wysokość: 422)

 

Stypendia2013 (szerokość: 565 / wysokość: 422)

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©