Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
  

 


OBCHODY TYGODNIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie.

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY I ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU W PZS W CHOJNOWIE 2 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

„STOP AGRESJI"


2 października przypada Międzynarodowy Dzień bez Przemocy ustanowiony został na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dnia 15 czerwca 2007 r. Organizacje społeczne zajmujące się problemem przemocy, a także szkoły i media starają się dotrzeć ze swoim przesłaniem przeciw przemocy do szerokich kręgów społecznych. Problem przemocy dotyczy zarówno kobiet, dzieci, jak i mężczyzn przyjmując w różnych krajach i środowiskach nieco odmienne oblicza. Zmienia się oprawca, ofiara, forma i metoda, ale niestety skutki są podobne, bo przemoc to zawsze upokorzenie, łzy i ból, który niekiedy prowadzi do śmierci. Najczęściej ofiarami są niestety najsłabsi: dzieci, kobiety, ludzie starsi, biedni, mniejszości narodowe itd.

Dzień ten jest okazją do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej". Patronem dnia i działania bez przemocy jest Mahatma Gandhi, przywódca indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pionier filozofii działania bez przemocy, którego idee przyczyniły się do powstania „Dnia bez przemocy". W swojej książce, Mahatma Gandhi pisał: „W chwilach zwątpienia przypominam sobie, że patrząc na bieg historii można zauważyć, iż prawda i miłość zawsze zwyciężały. Bywali tyrani i mordercy; przez pewien czas mogli oni wydawać się niepokonani, ale w końcu zawsze przegrywali - myślmy o tym, zawsze. Jaką różnicę robi tym, którzy umarli, sierotom czy bezdomnym to, czy szalona destrukcyjna siła nosi imię totalitaryzmu czy święte imię wolności i demokracji? „Oko za oko" czyni wszystkich ślepymi. Jest wiele spraw, za które jestem gotów oddać życie, ale nie ma takich, za które byłbym gotów zabić".

Dużą rolę w budowaniu świata bez przemocy mają do odegrania  rządy państw, przywódcy duchowi, ale przede wszystkim każdy z nas: nauczyciele, rodzice, młodzież oraz grupy społeczne, mieszkańcy miast, miasteczek i wsi. Aby wykluczyć przemoc w przyszłości, musimy zacząć działać już teraz.                                                                                        Przez cały tydzień w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie uczniowie i nauczyciele brali udział w TYGODNIU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY. Wiele czasu poświęcono zjawisku przemocy i jej przeciwdziałaniu.                                  W każdej klasie na lekcjach wychowawczych uczniowie rozmawiali na temat zagrożeń jakie niosą przemoc i agresja, szukali rozwiązań jak sobie z tym  radzić, gdzie szukać sojuszników i pomocy oraz jak wesprzeć tych, którzy mają taki problem.

Odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez terapeutów MONAR-u. W warsztatach uczestniczyły klasy: Ia LO, I TE/TH, II TE/TH, I TM. Tam gdzie uzależnienie, gdzie substancje zmieniające świadomość tam jest przemoc, jest to prawda znana nie od dziś. Osoba nadużywająca środków psychoaktywnych jest i sprawcą i ofiarą przemocy.


monar (szerokość: 375 / wysokość: 210)              monar (szerokość: 375 / wysokość: 210) 


(szerokość: 565 / wysokość: 376)

W przeciwdziałaniu agresji bardzo ważna jest znajomość prawa. Na szkolnym podwórku najważniejszym dokumentem regulującym stosunki w szkole jest statut. We wtorek przedstawiciele Samorządu szkolnego i klasowego wzięli udział w spotkaniu, na którym mieli okazję dokładnie zapoznać się z najważniejszymi zapisami szkolnej „konstytucji". 

Corocznym elementem TYGODNIA  PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w Powiatowym Zespole Szkół, jest Dzień Uśmiechu. Im więcej się do siebie uśmiechamy, im więcej życzliwości, wyrozumiałości, empatii i serdeczności wobec siebie nawzajem tym mniej agresji, łez i  cierpienia. Samorząd szkolny i uczniowie przygotowali ,,uśmiechnięte buźki" dla uczniów i nauczycieli oraz do dekoracji szkoły. Na emblematach napisano hasła promujące: życzliwość, uśmiech, brak agresji itp. W tym dniu nauczyciele nie stawiali jedynek z odpowiedzi ustnych  i kartkówek, uczniom mającym przypięte ,,uśmiechnięte buźki".

            Stałym elementem obchodów tego tygodnia jest również konkurs. W tym roku zostały przeprowadzone nawet dwa. Pierwszy był ogłoszony na prezentację o tematyce związanej z przemocą i jej przeciwdziałaniu pod hasłem „STOP AGRESJI", drugi pod  hasłem „Mistrz ortografii to ja"

W konkursie na prezentację wpłynęły 4 prace konkursowe. Wszystkie prace były bardzo ciekawe i w różny sposób podchodziły do zagadnienia. Ocenie podlegała: treść, forma i technika prezentacji. Komisja miała bardzo trudne zadanie. Po kilkukrotnym przeglądaniu wszystkich prezentacji, zgodnie z regulaminem przyznała:

Nagrodę główną, którą w tym roku był kupon o wartości 200 złotych otrzymała: Martyna Kalinowska z klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

(szerokość: 375 / wysokość: 250)

2 wyróżnienia (nagrody rzeczowe) otrzymali:

Weronika Waganiak i Adrian Zakrzewski klasa II TE/Hot oraz Dominika Jędraszczyk i Dominika Kowalczuk klasa III a LO

Nagrodzona prezentacja została pokazana społeczności szkolnej na zakończenie obydwu spotkań.

W konkursie ortograficznym

I miejsce wywalczył Krystian Gurdziel z klasa I Technikum Ekonomicznego,

II miejsce przypadło Natalii Woronok z III klasa  LO, a

III miejsce zdobył Jarosław Wiśniewski z III klasy Technikum Mechanicznego.

(szerokość: 375 / wysokość: 250)  (szerokość: 375 / wysokość: 250)

Na zakończenie TYGODNIA  PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w piątek 2 października odbyły się dwa apele, na których była obecna cała społeczność szkoły. W trakcie spotkania uczennica  Martyna Kalinowska, przedstawiła ideę całego tygodnia i tego dnia. Pani pedagog Zofia Łabuz podsumowała podejmowane działania, a pan dyrektor Mariusz Kowalczyk i pani dyrektor Ewa Humenna wręczyli nagrody zwycięzcom konkursów. Najważniejszym elementem tych obydwu spotkań były świadectwa wychodzenia z uzależnienia dwóch zaproszonych gości Pana Krzysztofa, który jest trzeźwym alkoholikiem i pana Zbigniewa, który jest „czystym" i trzeźwym narkomanem i alkoholikiem. Dwie przejmujące relacje doświadczeń wychodzenia z uzależnienia, zrobiły na obecnych ogromne wrażenie. Dały możliwość popatrzenie na substancje psychoaktywne przez pryzmat trudności i dramatów jakie ze sobą niosą. Panowie mówili w jaki sposób wchodzili w uzależnienie, jak się staczali, o mechanizmach zaprzeczania i o cierpieniu ich rodzin oraz o motywach do podjęcia walki z „wrogiem". Wyjście z uzależnienia to jest prawdziwa „WOJNA", na której są bitwy i potyczki. Wrogiem jest nie tyko alkohol czy narkotyki, ale wrogiem paradoksalnie jesteśmy sami dla siebie. Uzależnienie jest nieuleczalną chorobą i dlatego ta „wojna" nigdy nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia, można jedynie doprowadzić do „zawieszenia broni".

Obydwaj panowie nazwali siebie szczęśliwymi ludźmi, nie dlatego, że nie mają teraz żadnych problemów, ale dlatego że mogą te problemy przeżywać na trzeźwo.

(szerokość: 375 / wysokość: 250)  (szerokość: 375 / wysokość: 250)

Na zakończenie spotkań przewodniczący samorządów klasowych otrzymali „Dekalog człowieka życzliwego" obowiązujący w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie. Jest to efekt pracy Samorządu Uczniowskiego podczas Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy w poprzednim roku szkolnym.
LP

Działanie

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Na godzinach wychowawczych omawiana będzie tematyka związana z przeciwdziałaniem przemocy, bezpiecznymi zachowaniami i tolerancją.

 

od 28.09.2015 do 02.10.2015

Wychowawcy

2.

Przygotowanie ,,uśmiechniętych buziek" dla nauczycieli i do dekoracji szkoły. Na emblematach można umieścić hasła promujące: życzliwość, uśmiech, brak agresji itp.

W tym dniu nauczyciele nie będą stawiać jedynek z odpowiedzi ustnych  i kartkówek, uczniom mającym przypięte ,,uśmiechnięte buźki", które wykonają własnoręcznie.

02.10.2015

Opiekunowie samorządu

 

 

Uczniowie

 

3.

Wychowawcy klas otrzymają szkolny dekalog człowieka życzliwego, z którym zapoznają uczniów na lekcji wychowawczej. Uczniowie powieszą dekalog w swojej klasie. 

14.09 2015-18.09.2015

Jadwiga Matys, wychowawcy

4.

Ogłoszenie konkursu na prezentację PowerPoint o

tematyce związanej z przemocą i jej przeciwdziałaniu pod hasłem „STOP AGRESJI"

 

08.09.2015

Pedagodzy,  

 

5.

Składanie prezentacji konkursowych. (na płucie CD lub pendrive)

28.09.2015

Pedagodzy, bibliotekarze

6.

Ogłoszenie wyników i przedstawienie nagrodzonej prezentacji przez autorów podczas apelu na zakończenie Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy w PZS w Chojnowie.

 

02.10.2015

Pedagodzy, bibliotekarze
Regulamin konkursu:

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie indywidualnie lub w zespole 2 osobowym.
 2. Prezentacja Power Point  trwająca maksymalnie 10 minut.
 3. Tematyka ma być związana z przeciwdziałaniem przemocy.
 4. Prezentacje należy składać do 28 września 2015 r. w bibliotekach szkolnych lub u pedagogów.
 5. Przy ocenie  wykonanej  prezentacji stosowane będą następujące kryteria:

 

 Treść - 8 punktów

 • prezentacja jest na temat, - 4p
 • podane są źródła, z których się korzysta,- 1p
 • prezentacja nie ogranicza się do puszczania slajdów, do prezentacji dołączony jest tekst komentarza (wersja papierowa),  -3p
 •       Forma - 3 punkty

 •  prezentacja mieści się w ustalonym limicie czasowym, - 1p
 •  między poszczególnymi częściami prezentacji zachodzi związek logiczny, - 2p
 •       Technika - 4 punktów

 • nie przesadza z ilością slajdów, - 1p
 • urozmaicony przekaz (filmik, muzyka, podkład itp.), - 2p
 • zgodność tekstu z obrazem, - 1p
 • NIESAMODZIELNA  PRACA DYSKWALIFIKUJE PREZENTACJĘ Z UDZIAŁU W KONKURSIE!!

  Łącznie można zdobyć 15 punktów za prezentację.

   

  1. Jury konkursu przyzna nagrodę główną i dwa wyróżnienia.

  Nagrodą główną będzie kupon o wartości 200 zł do sklepu Rossmann.

  1. Ogłoszenie wyników odbędzie się 02 października 2015r.
  Nagrodzona prezentacja zostanie pokazana społeczności szkolnej 02.10. 2015 r. podczas uroczystego zakończenia Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy w PZS w Chojnowie.

  POWODZENIA!!


  A tak widziała te dni Martyna


  Od 28.09.2015 r. do 02.10.2015 r. obchodziliśmy w Powiatowym Zespole Szkół tydzień przeciwdziałaniu przemocy, którego hasłem przewodnim było : „STOP Przemocy".
  W tym okresie w naszej szkole miały miejsce różnego rodzaju działania. Z początkiem tygodnia nasi uczniowie brali udział w zajęciach zorganizowanych przez pracowników MONAR-u. We wtorek odbyło się spotkanie samorządów szkolnych oraz przewodniczących poszczególnych klas, na którym to przedstawiono w sposób szczegółowy obowiązujący statut szkoły. Punktem kulminacyjnym całego tygodnia stał się piątek,który jednocześnie był Międzynarodowym Dniem Uśmiechu. Na 2 godzinie lekcyjnej w auli przy ul. Witosa, uczniowie PZSu brali udział w apelu podsumowującym, na którym ogłoszono zwycięzców konkursów towarzyszących danemu wydarzeniu, a mianowicie konkursu ortograficznego pt. „Mistrz Ortografii to ja !" a także konkurs na prezentacje multimedialną dotyczącej przeciwdziałaniu przemocy. Mistrzem Ortografii został Krystian Gurdziel, natomiast najlepszą prezentację wykonała Martyna Kalinowska. Po miłych chwilach nastał czas na przemyślenia. Najważniejszym momentem spotkania okazały się opowieści naszych specjalnych gości, którzy to podzielili się z nami swoimi doświadczeniami związanymi z przebytymi przez nich nałogami, jak ich unikać, jak z nimi walczyć oraz jak poważny wpływa mają na nasze życie. Mamy nadzieje, że dzięki temu spotkaniu wielu z nas zmieniło poglądy na temat uzależnień wszelkiego rodzaju. Końcowym miłym akcentem okazało się rozdanie Szkolnego Dekalogu Człowieka Życzliwego, który został opracowany przez Samorząd Uczniowski. Mamy nadzieęj, że dany dekalog będzie obowiązywał nie tylko w szkole, ale także w życiu codziennym, natomiast zwycięzcom serdecznie gratulujemy


  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY i ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU W PZS W CHOJNOWIE

  2   i  3 października 2014 r.
  I MIEJSCE klasa III TE/TŻ

   

    

  II MIEJSCE klasa II a LO  III MIEJSCE klasa Ia LO  WYRÓŻNIENIE klasa II TŻ

  Policja w PZS w Chojnowie:  I.        Spotkania z Policją.

  II.      Konkurs na plakat „STOP PRZEMOCY".

  1.       Klasy na lekcjach wychowawczych:

  ustalą hasło i tematykę plakatu,

   typują dwie osoby do przygotowania plakatu,

  w czwartek 2 października na drugiej i trzeciej  godzinie lekcyjnej wytypowani uczniowie zbiorą się w swoich budynkach szkolnych pod opieką:

  Anny Kulpińskiej, pedagoga szkolnego - ul. Wojska Polskiego (świetlica)

  Zofii Łabuz, pedagoga szkolnego - ul. Poźniaków (aula)

  Jadwigi Matys, nauczyciela bibliotekarza - ul. Witosa (aula),

  technika wykonania plakatu jest dowolna,

  uczestnicy konkursu otrzymają karton formatu A1, sami są zobowiązani do przyniesienia innych, niezbędnych im materiałów potrzebnych do wykonania plakatu.

  2.       Oceniane będą:

  przekaz i trafność hasła,

  estetyka i kompozycja wykonania,

  oryginalność pomysłu.

  3.       Wyniki zostaną ogłoszone 3 października w obecności wszystkich uczestników konkursu, przedstawicieli samorządów klasowych oraz  Samorządów Uczniowskich z poszczególnych budynków.

  4.       Nagrodą główną dla klasy będzie bezpłatny przejazd do Legnicy np. do kina, teatru itp. Jury ma również prawo przyznania nagród specjalnych i wyróżnień.

  5.       Wykonane plakaty będą cyklicznie prezentowane w poszczególnych budynkach szkoły.

   

  III.    Światowy Dzień Uśmiechu:

  1.       Samorządy szkolne przygotują „uśmiechnięte buźki", większe do umieszczenia na drzwiach i mniejsze do przypięcia dla nauczycieli. Na emblematach można umieścić hasła promujące życzliwość, uśmiech i brak agresji itp.

  2.       W tym dniu  nauczyciele nie będą stawiać jedynek z odpowiedzi ustnych i kartkówek uczniom mającym przypięte „uśmiechnięte buźki".

   

  Przemoc to wykorzystanie swojej przewagi nad drugim człowiekiem ( fizycznej, emocjonalnej, społecznej, duchowej). Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy osoba słabsza (ofiara) poddana jest przez dłuższy czas negatywnym działaniom osoby lub grupy osób silniejszych (sprawcy przemocy).

  Przemoc to nie tylko bicie, ale wszystkie sytuacje, kiedy silniejszy, bardziej pewny siebie lub starszy uczeń/grupa uczniów krzywdzi słabszego od siebie.

  W szkole możesz spotkać:

   

    Przemoc fizyczna:
 • bicie
 • kopanie
 • opluwanie
 • szarpanie
 • niszczenie rzeczy
 • zamykanie w pomieszczeniu
 • wyłudzanie pieniędzy
 • okradanie
 • Przemoc psychiczna:

 • przezywanie
 • wyśmiewanie
 • grożenie
 • obgadywanie
 • poniżanie
 • szantażowanie
 • wrogie miny i gesty
  (może to być kciuk skierowany w dół; zatykanie nosa, kiedy dana osoba jest obok)
 • izolowanie
  (nie dopuszczanie kogoś do zabawy, rozmów, czasem rano ustala się, że do danej osoby nikt się nie odezwie, nikt z nią nie usiądzie)
 •  

  Wyśmiewanie lub izolowanie mogą być czasem bardziej bolesne, niż bicie, chociaż wiele osób nie pokazuje, że cierpi.  

  WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW: (*)

  JAK RADZIĆ SOBIE W PRZYPADKU PRZEŚLADOWANIA DZIECKA W SZKOLE

   

  DROGI RODZICU!

   

              Gdy dowiadujesz się, że Twoje dziecko jest prześladowane w szkole, przeżywasz szok i nie wiesz, co z tym faktem zrobić. Jest Ci trudno w to uwierzyć. Wydaje Ci się, że to Twoja wina i czujesz złość. Pamiętaj jednak, że Twoje dziecko przezywa to samo i to Ty musisz mu pomóc.

               Niektóre dzieci ukrywają swój problem. To nie oznacza, że nie mają do Ciebie zaufania - być może nie chcą Cię zmartwić albo wstydzą się, ze nie potrafią sobie poradzić i wina tkwi w nich samych. Takie dziecko najczęściej nie lubi szkoły. Rano przed wyjściem skarży się na bóle głowy, gardła, brzucha, na gorączkę. Jeśli zauważysz takie objawy u swojego dziecka, zastanów się, czy powodem nie jest prześladowanie w szkole. Jest wiele sygnałów, które świadczą o tym, że Twoje dziecko może być ofiarą przemocy szkolnej.

   

  Obserwuj zachowanie dziecka i zawsze reaguj, gdy Twoje dziecko:

   

 • nie chce wychodzić z domu albo wychodzi bardzo późno lub bardzo wcześnie,
 • wraca ze szkoły później, okrężną drogą,
 • wraca po lekcjach ze zranieniami i siniakami,
 • ma podarte ubranie,
 • znajdujesz zniszczone podręczniki i przybory szkolne,
 • prosi Cię o ponowne kupienie „zgubionych" (zabranych lub ukradzionych) przedmiotów,
 • często „gubi" pieniądze i prosi o drobne na „składkę",
 • nie chce brać do szkoły drugiego śniadania albo bierze dużo więcej niż zwykle,
 • prosi o „załatwienie" zwolnienia z  WF,
 • kłóci się ze swoimi przyjaciółmi,
 • jest ciche, izoluje się,
 • jest agresywne w stosunku do innych domowników, np. rodzeństwa,
 • ma gorsze wyniki w nauce,
 • opuszcza pojedyncze lekcje lub wagaruje,
 • ma problemy ze snem lub senne koszmary, płacze w nocy.
 •  

  Jeśli zauważysz u dziecka wyżej wymienione zachowania, porozmawiaj z nim. Zadaj kilka prostych pytań:

   

  ·         Co robiło dzisiaj w szkole?

  ·         Co robiło podczas długiej przerwy?

  ·         Czy robiło coś co mu się szczególnie podobało?

  ·         Czy robiło coś co mu się szczególnie nie podobało?

  ·         Czy jest jakaś lekcja, której nie lubi?

  ·         Czy jest ktoś w szkole, kogo nie lubi i dlaczego?

  ·         Czy czeka, aby iść jutro do szkoły?

   

  Co zrobić?

   

              Najgorsze co możesz zrobić, to zareagować zbyt ostro. Mimo odczuwalnej złości staraj się nie zachowywać agresywnie, nie rozwiązuj sprawy samodzielnie, np. wymierzając karę sprawcy. Pamiętaj, że jeśli nie wiesz o prześladowaniu swojego dziecka, nikt w szkole również może tego nie wiedzieć. Poinformuj wychowawcę - to on powinien pokierować  dalej sprawą. Możesz także zwrócić się do pedagoga szkolnego.

               Postępuj zgodnie z zasadami współpracy z rodzicami w podobnych sytuacjach, z nimi.

              Wobec swojego dziecka staraj się zachować tak, aby mu pomóc. Nie obwiniaj go, niezależnie od tego, jak radziło sobie z prześladowaniem. Nie miej do niego pretensji, jeśli nie powiedziało Ci, że jest ofiarą przemocy. Zachęć, aby opowiedział Ci o wszystkim - pomoże mu to poradzić sobie z napięciem i odreagować trudne emocje. Zapewnij, że zrobisz wszystko, aby mu pomóc i nie dopuścisz do podobnych sytuacji w przyszłości.

   

  WSKAZÓWKI DLA UCZNIA: JAK RADZIĆ SOBIE W PRZYPADKU PRZEŚLADOWANIA(*)

   

  Co możesz zrobić?

   

              Jeśli jesteś prześladowany, koniecznie powiedz o tym komuś. Możesz powiedzieć przyjacielowi, nauczycielowi albo rodzicom. Pamiętaj, że prześladowanie samo się nie skończy, jeśli nikomu o tym nie powiesz. Nie jest to łatwe. Możesz się wstydzić lub obawiać, że zmartwisz tym rodziców lub sprawisz im kłopot. Jeśli nie chcesz sam opowiedzieć o problemie, poproś np. kolegę, koleżankę, rodzeństwo, babcię lub dziadka, aby pomogli Ci o wszystkim opowiedzieć rodzicom. Jeśli zamiast mówić o problemie, wolisz o tym napisać - przygotuj list do rodziców i opisz, jak się czujesz.

  Pamiętaj, że w szkole zawsze jest Twój wychowawca lub inny nauczyciel, który powinien wiedzieć, jeśli dzieje się coś złego. Spróbuj znaleźć taki moment, kiedy będzie można powiedzieć mu o tym tak, aby nikt się nie zorientował. Możesz np. zostać po lekcji, prosząc o wyjaśnienie jakiegoś tematu. Jeśli masz większe zaufanie do innego nauczyciela lub pracownika szkoły (pedagog lub psycholog szkolny, pielęgniarka), porozmawiaj z wybraną przez Ciebie osobą. Masz prawo do tego, aby czuć się bezpiecznie.

              Możesz wybrać także inną dorosłą osobę, której ufasz np. lekarza. Osoba taka powinna znaleźć najlepszy sposób, aby skontaktować się ze szkołą i Twoimi rodzicami, by Ci pomóc.

   

  Jak sobie radzić z prześladowaniem?

   

              Sprawcy przemocy najczęściej działają bez świadków i dlatego potrafią przez dłuższy czas unikać konsekwencji.

   

 • Podczas przerw staraj się przebywać w bezpiecznych miejscach w szkole, gdzie jest wiele innych osób, tam gdzie są zamontowane kamery. Sprawcy nie lubią świadków.
 • Jeśli pobiją Cię w szkole, natychmiast powiedz o tym nauczycielowi. Powiedz też rodzicom.
 • Nie staraj się im oddawać - możesz zostać dotkliwiej pobity lub wpaść w kłopoty. Bicie to napaść.
 • W trudnej sytuacji zawsze proś o pomoc i wsparcie; nie obawiaj się wołać o pomoc do postronnych osób, mówiąc np. „oni mi grożą".
 • Jeśli spotkasz osoby, które prześladują Cię, staraj się przede wszystkim spokojnie opuścić to miejsce tak szybko, jak to jest możliwe.
 • W kontakcie ze sprawcami przemocy staraj się zachowywać pewnie i spokojnie, patrz im w oczy, stój prosto, unikaj gestów lub min, które mogłyby ich sprowokować.
 • Gdy ktoś zachowuje się wobec Ciebie w sposób jakiego sobie nie życzysz, powiedz mu o tym jasno i wprost np. „Nie lubię, gdy to robisz. Chcę, żebyś przestał".
 • Próbuj opierać się, gdy Ci grożą lub namawiają do czegoś, czego nie chcesz zrobić. Stosuj w tym celu technikę 'zdartej płyty", powtarzając przez cały czas jedno zdanie, np. „Nie, nie zrobię tego".
 • Gdy Ci dokuczają lub przezywają Cię, możesz reagować na to za pomocą jakiegoś zdania, które ma pokazać, że to Cię nie dotyka w sposób, w jaki by chcieli np. „tak? no to co?" lub „możesz tak uważać" czy „to możliwe".
 • (*) źródło- Gazeta Pedagogiczna 2/09

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

  ul.Witosa 1

  59-525 Chojnów

  serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©