OGNISKO PATRIOTYZMU

W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHOJNOWIE

 

Dnia 14 listopada 2011r. na placu szkolnym przy ul. Wojska Polskiego 16 zapłonęło ognisko, przy którym młodzież wraz z zaproszonymi gośćmi odśpiewała pieśni patriotyczne. Pomysł Ogniska Patriotyzmu powstał z inicjatywy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu w 2008 roku. Wiedząc jak cenną wartością jest patriotyzm, od wielu lat staramy się naszych uczniów uczyć życia dla ideałów, w których miłość do Ojczyzny - Polski - ma swoje szczególne miejsce. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich dokonuje się przede wszystkim poprzez pielęgnowanie tradycji narodowych. Służą temu święta i ważne rocznice narodowe. W czasach, gdy walczymy o to, by młode pokolenie znało swoją historię i utożsamiało się z pokoleniami walczącymi o wolność Polski, musimy proponować nowe formy pracy z młodzieżą. Polacy nie mają bogatej tradycji świętowania.

  

W szkołach średnich  nie ma zajęć z muzyki. Pieśń patriotyczna odchodzi w zapomnienie wraz ze starszym pokoleniem.  Chcemy rozpropagować tę ideę, by nasze świętowanie było coraz piękniejsze, bardziej urozmaicone i niosło w sobie głębokie treści kształtowania miłości do Ojczyzny u młodego pokolenia. Mamy jeszcze jeden cel - zachęcenie do wspólnego śpiewania, tak rzadko dziś praktykowanego.

 

 

 

Uroczystość rozpoczęliśmy odśpiewaniem piosenki „Płonie ognisko" w wykonaniu Pauliny Zatwarnickiej z klasy III Technikum Handlowego. Następnie zabrał głos wicedyrektor Mariusz Kowalczyk, który przedstawił idee Ogniska Patriotyzmu oraz powitał zaproszonych gości. Prowadzący Kamila Gawlicka (klasa III Technikum Handlowe) oraz Rafał Pokładek (klasa IV Technikum Mechaniczne) przedstawili historie wykonywanych pieśni patriotycznych. Paulina Zatwarnicka wraz z Patrykiem Boryńcem z klasy III Technikum Handlowego zaśpiewali pieśni „Ojczyzno ma…" oraz „Ułani, ułani" przy akompaniamencie Pawła Bieżuńskiego z klasy II ZS. Każdy z uczestników otrzymał okazjonalne śpiewniki, aby wspólnie śpiewać.

Po odśpiewaniu pieśni wszyscy odśpiewali Hymn Polski i zaproszeni goście udali się do świetlicy szkolnej, gdzie otworzyli wystawę poświęconą błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce, a młodzież kontynuowała wspólny śpiew przy ognisku.

 

 

 

 

 

Ksiądz Dominik Słowiński – koordynator TYGODNIA PATRIOTYZMU w szkole oprowadził gości w osobach: dyrektora szkoły pana Kazimierza Grabowskiego, Burmistrza Miasta - pana Jana Serkiesa, Przewodniczącego Rady Miejskiej - pana Jana Skowrońskiego, księdza Artura Trelę byłego, katechetę w Powiatowym Zespole Szkól, siostry: Zenobię oraz Ciechosławę ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, panią Joannę Rak - Przewodniczącą Oddziałowej Rady Rodziców - po wystawie poświęconej księdzu Jerzemu.

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©