W marcu w Miejskiej Bibliotece Publicznej

mogliście obejrzec wystawę

"Śladami historii Dolnego Śląska"

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na zajęcia pozalekcyjne

„Zmienne koleje losu Dolnego Śląska",

które odbywać się będą w czwartki od 9 września 2010 r.

o godzinie 15.15 w sali nr 4.

 

Program realizowany będzie w ramach projektu "Synergia znaczy więcej".

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

W ramach realizowanego projektu zorganizowanych zostanie 5 wycieczek, a pierwsza z nich odbędzie się już 25 września 2010 roku do Szklarskiej Poręby

 

 

 

                                                                                                             A.Rybczyńska, A. Robak

Główne cele programu "Zmienne koleje losu Dolnego Śląska" to:

·  zapoznanie z różnorodnością kulturową Dolnego Śląska

·  pogłębianie wiedzy historycznej o regionie

·  pogłębianie wiedzy z zakresu historii sztuki

·  budzenie lokalnego patriotyzmu

·  zapoznanie z elementami kultury i architektury regionu

·  rozwijanie historycznych zainteresowań uczniów

·  rozwijanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego formułowania wypowiedzi ustnej

i pisemnej

·  rozwijanie umiejętności korzystania ze źródeł historycznych

·  doskonalenie umiejętności w wyszukiwaniu informacji w internecie

 

 

Realizacja powyższych celów umożliwi uczniom rozwijanie zainteresowań historycznych poprzez poznanie wybranych zabytków Dolnego Śląska. Uczniowie będą mieli szansę nie tylko na książkowe pogłębienie wiedzy, ale również na  skonfrontowanie swoich wiadomości z rzeczywistością. W zajęciach pozalekcyjnych i  zaplanowanych wyprawach historycznych mogą wziąć udział również uczniowie osiągający słabsze wyniki w nauce, co z pewnością korzystnie wpłynie na poszerzenie ich wiedzy historycznej.

                                                                                            Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

 

NASZE WYPRAWY HISTORYCZNE

ZDOBIMY SZKOŁĘ - NASZE GABLOTY

PRACE WYKONANE W RAMACH ZAJĘĆ

JESTEŚMY TEŻ NA FESTIWALU NAUKI

 

zdjęcia synergia do wykorzystania (18.74 Mb)

 

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©