KURSY w PZS

 

W najbliższy czwartek (23.II.2012r.) w Powiatowym Zespole Szkół przy ul. Wojska Polskiego 16 rozpocznie sie szkolenie dla uczniów szkoły w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kurs zakończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w PZS przy ul. Wojska Polskiego 16, natomiast zajęcia praktyczne odbędą się na terenie zakładu przemysłowego w Chojnowie.                                                                                                             W pierwszym szkoleniu wezmą udział uczniowie klasy IV Technikum Mechanicznego w liczbie 18 osób. Kolejna tura szkolenia obejmie pozostałych uczniów klas mechanicznych zarówno technicznych jak i zawodowych.

Jeszcze w tym roku szkolnym planowane są kolejne szkolenia w zakresie:

·        obsługi suwnic, wciągników i wciągarek hakowych oraz żurawi warsztatowych

·        obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Z ofertą szkoleń wystąpiło w ramach porozumienia o współpracy  na rzecz rozwoju oświaty i stanu kształcenia zawodowego Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich z siedzibą w budynku PZS przy ul. Wojska Polskiego 16.

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©