powrót
HARMONOGRAM ZAJĘĆ w Warsztatach Szkolnych PZS W Chojnowie

Rok szkolny: 2018/2019PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00 – 15:00

przerwa 10:35 – 10:55

12:30 – 12:45

Kl. III MPS

J. Kalicki

 

9:00 – 15:00

przerwa 10:35 – 10:55

Kl. II BS

K. Kuśtal

 

9:00 – 15:00

przerwa 10:35 – 10:55

Kl. I BS

  J. Kalicki

           K. Kuśtal

 

9:00 – 15:00

przerwa 10:35 – 10:55

Kl. II BS

   A.  Tomala

8:00  - 16:00

przerwa 10:35 – 10:55

12:30 – 12:50

Kl. III MPS

K. Kuśtal

 

 

11:00 – 15:00

przerwa 12:30 – 12:45

Kl. I TPS

A.    Tomala

 

11:45 – 15:35

przerwa 13:20 – 13:30

Kl. II TPS

A. Tomala

K. Kuśtal

 

10:00 -15:00

przerwa12:30 – 12:55

Kl. IV TPS

J. Chrząszcz

 

 

11:00 – 15:50

przerwa 13:20 – 13:35

Kl. II TPS

A. Tomala

K. Kuśtal

 

 

11:45 – 15:35

przerwa 13:20 – 13:30

Kl. II TM

Z. Bień

 

8:30 – 13:30

przerwa 10:35 – 10:55

Kl. III TM

A.    Borkowski

 

8:30 – 13:30

przerwa 10:35 – 10:55

Kl. III TM

A.    Borkowski

 

11:00 – 14:50

przerwa 13:20 – 13:35

Kl. II TM

Z. Bień

J. Kalicki

11:45 – 15:35

przerwa 13:20 – 13:30

Kl. I Tż

   M. Bury

11:00 – 15:50

przerwa 13:20 – 13:35

Kl. II Tż

   M. Bury

11:00 – 15:50

przerwa 13:20 – 13:35

Kl. II Tż

          M. Bury

9:00 – 15:00

przerwa 10:35 – 10:55

Kl. III Tż

          M. Bury

A. Kilkus

 

 

       Podczas przerwy opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

       Uczniowie podczas przerwy nie powinni opuszczać terenu szkoły.

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©