Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista - 15 osób


  • punkty rekrutacyjne z przedmiotów: j.polski, j.obcy, matematyka, geografia.
  • planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia

 „Ekonomista" – zawód ceniony, uniwersalny, potrzebny w każdej firmie.


Zawód Technik ekonomista da Ci szerokie możliwości zatrudnienia.

Pracę znajdziesz:

·         w bankach,

·         firmach ubezpieczeniowych,

·         biurach pośrednictwa nieruchomościami,

·         instytucjach samorządowych, rządowych i pozarządowych,

·         w sekretariatach,

·         urzędach skarbowych,

·         urzędach statystycznych,

·         na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych
i produkcyjnych,

·         w działach: zaopatrzenia, sprzedaży, marketingu, handlowym, zatrudnienia(kadr i płac), księgowości na różnych stanowiskach pracy

·         będziesz przygotowany do tego, by otworzyć i prowadzić  własną działalność gospodarczą.


Ukończenie Technikum Ekonomicznego jest dużym ułatwieniem w kontynuowaniu kariery naukowej
 i zawodowej na studiach ekonomicznych lub kierunkach pokrewnych.


Uczniowie kierunku technik ekonomista w trakcie 4-letniego cyklu kształcenia:


• nauczą się prowadzić księgi rachunkowe i ewidencjonować operacje gospodarcze różnych firm
i podmiotów działających na rynku,

• poznają zasady rachunkowości od podstaw,

• będą księgować operacje gospodarcze w tradycyjny sposób, ale i również w dobrze wyposażonej pracowni ekonomiczno-informatycznej,

• poznają zasady wykorzystywania technik komputerowych w ekonomii, statystyce,

• nauczą się obsługi programów firmy Insert GT(Subiekt GT, Rachmistrz GT, Gratyfikant GT, Rewizor GT), które są najpopularniejszymi programami księgowymi stosownymi na rynku i używanymi przez wiele firm oraz biur obrachunkowych.

 

W zawodzie technik ekonomista wyodrębniono dwie kwalifikacje:


A.35       Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,

A.36       Prowadzenie rachunkowości

Po ukończeniu nauki w obrębie każdej kwalifikacji będą odbywać się  egzaminy zawodowe. Uczeń przystąpi do dwóch egzaminów. Po ich zdaniu otrzyma certyfikat dla każdej kwalifikacji. Po zdobyciu wykształcenia średniego absolwent otrzyma dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik ekonomista oraz EUROPASS – suplement do dyplomu ( w języku polskim i angielskim) uprawniającym do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.


W trakcie nauki będziesz miał możliwość:


·         wzięcia udziału w olimpiadach Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  Blok Agrobiznes, Olimpiadzie Rachunkowości i innych

·         szkolnym konkursie na NAJLEPSZEGO UCZNIA W ZAWODZIE w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie

·         odbycia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach na terenie Polski i zagranicą(Niemcy)

·         skorzystać z pomocy szkolnego doradcy edukacyjno-zawodowego

·         skorzystać z pomocy nauczycieli w przygotowaniu do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

·         brać udział w wycieczkach zawodoznawczych.

 

Jeśli cechuje Cię komunikatywność, gotowość do podejmowania zadań oraz systematyczność - zdobądź zawód technika ekonomisty(szerokość: 565 / wysokość: 423)

(szerokość: 565 / wysokość: 376)

(szerokość: 565 / wysokość: 423)

(szerokość: 565 / wysokość: 514)

(szerokość: 565 / wysokość: 818)

(szerokość: 565 / wysokość: 753)

(szerokość: 565 / wysokość: 423)

zajęcia w pracowni (szerokość: 565 / wysokość: 753)

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©