Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

TERMIN DODATKOWY EGZAMINU ZAWODOWEGO

SESJA 2024 LATO

Część pisemna /na komputerach/

27.06.2024r. (czwartek), godz. 9.00 sala nr 24 (I piętro) ul. Wojska Polskiego 16

Należy przyjść pół godziny wcześniej przed egzaminem, z długopisem z czarnym wkładem, kalkulatorem prostym oraz dowodem tożsamości.

 

Część praktyczna

28.06.2024r. (piątek), godz. 17.00 sala nr 7 (budynek warsztatów)

Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy ul. Grunwaldzka 2-20

Należy przyjść pół godziny wcześniej przed egzaminem, z długopisem z czarnym wkładem, dowodem tożsamości i w ubraniu roboczym.

 

 

EGZAMIN  ZAWODOWY  sesja LATO 2024

 

Harmonogram części pisemnej egzaminu zawodowego 

 

 

DATA

 

KWALIFIKACJA

 

MIEJSCE   EGZAMINU

 

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY 

 

 

05.06.2024

(środa)

godz. 9.00

(60 min.)

 

HAN.01

W.Bania

O.Dziembulak

J.Najka

K.Sznajdrowicz

HGT.02

K.Zarzycki

SPC.03

M.Mrozik

(6 osób)

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 24

(sala informatyczna 

ul. Wojska Polskiego 16)

 

Elżbieta Zięcina – przewodnicząca

Członek spoza szkoły

 

OPERATOR: Grzegorz Kamiński

05.06.2024

(środa)

godz. 11.00

(60 min.)

HGT.02 

M.Bąk

N.Merunowicz

P.Pawlus

D.Potoczna

M.Żmuda

MEC.09

P.Kowalczyk

S.Szczypta

K.Tulej

EKA.05

N.Klucznik 

(9 osób)

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 24

(sala informatyczna 

ul. Wojska Polskiego 16)

 

Adrianna Leszczyńska – przewodnicząca

Członek spoza szkoły

 

OPERATOR: Grzegorz Kamiński

 

 

 

05.06.2024

(środa)

godz. 13.00

(60 min.)

 

MOT.05

K.Akielewicz

P.Gałaszkiewicz

S.Jarczak

K.Kamienik

J.Koszykowski

S.Majerik

Ł.Martyka

J.Waganiak

D.Witkowski

(9 osób)

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 24

(sala informatyczna 

ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

Małgorzata Rzeźnik-Wójtowicz – PZN

Członek spoza szkoły

 

OPERATOR: Grzegorz Kamiński

06.06.2024

(czwartek)

godz. 9.00

(60 min.)

 

MEC.05

P.Barcicki

P.Bielecki

S.Ginda

B.Ginda

M.Kapral

F.Kołcz

G.Kuczerka

F.Matczak

D.Podgórski

K.Smitiuch

J.Tomaś

(11 osób)

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 24

(sala informatyczna 

ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

Anna Kulpińska – przewodnicząca

Członek spoza szkoły

 

OPERATOR: Grzegorz Kamiński

 

06.06.2024

(czwartek)

godz. 11.00

(60 min.)

 

 

SPL.01

A.Andreasik

M.Bobeła

O.Buś

M.Chadała

S.Deberny

N.Dul

K.Furman

D.Gawron

K.Goździk

Ł.Kaczmarek

(10 osób)

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 24

(sala informatyczna 

ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

Renata Hermanowicz – przewodniczący

Członek spoza szkoły

 

 

OPERATOR: Grzegorz Kamiński

06.06.2024

(czwartek)

godz. 13.00

(60 min.)

 

SPL.01

A.Kozioł

A.Łątka

M.Łosiński

A.Maślej

O.Merunowicz

J.Nieckula

J.Śliwiany

P.Wajda

D.Wróblewska

K.Wróblewski

(10 osób)

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 24

(sala informatyczna 

ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

Artur Tomala – przewodniczący

Członek spoza szkoły

 

OPERATOR: Grzegorz Kamiński

ZDAJĄCY NA CZĘŚĆ PISEMNĄ  EGZAMINU ZAWODOWEGO ZGŁASZAJĄ SIĘ CO NAJMNIEJ PÓŁ GODZINY WCZEŚNIEJ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI (DOWODEM OSOBISTYM) ORAZ DŁUGOPISEM/PIÓREM Z CZARNYM TUSZEM/ATRAMENTEM.

KAŻDY ZDAJĄCY W CZĘŚCI PISEMNEJ MOŻE MIEĆ KALKULATOR PROSTY - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Harmonogram części praktycznej egzaminu zawodowego

 

DATA

 

KWALIFIKACJA

 

MIEJSCE  EGZAMINU

 

 

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY 

 

 

 

03.06.2024

(poniedziałek)         godz. 9.00

(120 min.)

 

 

SPL.01 

[20 osób klasa 3 TL]

J. Augustyniak

K. Kawerska

MOT.06

 K.Dziadusz

 O.Jamros

 Ł.Kempecki

 O.Sochacki

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 1

(AULA

przy ul. Witosa 1)

 

Artur Wieleżew – przewodnicząca

Ewa Piechna – członek

Członek spoza szkoły

 

03.06.2024

(poniedziałek)         godz. 9.00

(150 min.)

 

HGT.12

A.Cieślak

M.Dwojak

B.Figiel

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 6a

(sala lekcyjna obok pracowni gastronomicznej)

 

 

 

Jadwiga Matys – przewodnicząca

Członek spoza szkoły

 

 

 

 

 

04.06.2024

(wtorek)         godz. 8.00

(150 min.)

 

 

HAN.01

W.Bania

O.Dziembulak

J.Najka

K.Sznajdrowicz

 

 

 

CKZiU w Legnicy

ul. Lotnicza 26

 

sala nr 109

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym i skład Komisji ustala we własnym zakresie

 

 

06.06.2024

(czwartek)         godz. 17.00

(180 min.)

 

 

SPC.03

M.Mrozik

 

 

Piekarnia „Frąckowiak”

ul. Daszyńskiego 7b

      Wałbrzych

 

 

Ośrodek Egzaminacyjny ustala skład komisji we własnym zakresie

 

07.06.2024

(piątek)         godz. 8.00

(150 min.)

 

 

MOT.05

K.Akielewicz

P.Gałaszkiewicz

S.Jarczak

 

 

 

 

CKP w Legnicy

sala nr - 7

(ul. Grunwaldzka 

 2-20)

warsztaty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Artur Wójcik

 

 

Waldemar Chudziński – egzaminator

asystent techniczny: Andrzej Polański

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.06.2024

(piątek)         godz. 12.30

(150 min.)

 

MOT.05

K.Kamienik

J.Koszykowski

S.Majerik

07.06.2024

(piątek)         godz. 17.00

(150 min.)

 

MOT.05

Ł.Martyka

J.Waganiak

D.Witkowski

 

11.06.2024

(wtorek)

godz. 12.00

(120min.)

 

 

MEC.09

P.Kowalczyk

S.Kubicki

M.Kuc

D.Młynarz

S.Szczypta

K.Tulej

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 24

(sala informatyczna 

ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

Józef Chrząszcz – przewodniczący

Członek spoza szkoły

 

Opiekun pracowni: Grzegorz Kamiński

12.06.2024

(środa)         godz. 8.00

(120 min.)

MEC.05

P.Barcicki

P.Bielecki

B.Ginda

 

 

 

 

 

 

CKP w Legnicy

sala nr – 7

(ul. Grunwaldzka 

 2-20)

warsztaty

 

PRZEWODNICZĄCY

Józef Chrząszcz

 

Zbigniew Kałuża - egzaminator

asystent techniczny: Jacek Czerwiński

 

12.06.2024

(środa)         godz. 12.00

(120 min.)

 

MEC.05

S.Ginda

M.Kapral

F.Kołcz

13.06.2024

(czwartek)         godz. 8.00

(120 min.)

MEC.05

G.Kuczerka

F.Matczak

D.Podgórki

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Benon Hetnar

 

Zbigniew Kałuża - egzaminator

asystent techniczny: Jacek Czerwiński

 

13.06.2024

(czwartek)         godz. 12.00

(120 min.)

 

MEC.05

K.Smitiuch

J.Tomaś

 

14.06.2024

(piątek)         godz. 8.00

(180 min.)

 

 

EKA.05

O.Pawelec

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 4

(pracownia inf.-ekonomiczna 

przy ul. Witosa 1)

 

 

Małgorzata Bury – przewodnicząca

Członek spoza szkoły

 

Opiekun pracowni: Anna Ostropolska

 

 

14.06.2024

(piątek)         godz. 12.00

(120 min.)

 

 

HGT.02

M.Bąk

N.Merunowicz

P.Pawlus

D.Potoczna]

K.Zarzycki

M.Żmuda

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 6

(pracownia gastronomiczna 

przy ul. Witosa 1)

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

Joanna Więcław

 

 

Arkadiusz Mocarski - egzaminator

asystent techniczny: Anna Dziurbiel

 

 

 

ZDAJĄCY NA CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ W DANYM ZAWODZIE ZGŁASZAJĄ SIĘ CO NAJMNIEJ PÓŁ GODZINY WCZEŚNIEJ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI (DOWODEM OSOBISTYM) ORAZ DŁUGOPISEM/PIÓREM Z CZARNYM TUSZEM/ATRAMENTEM.

KAŻDY ZDAJĄCY  NA CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ Z WYKONANIEM  ZGŁASZA SIĘ Z UBRANIEM ROBOCZYM  - dodatkowo technik żywienia i usług gastronomicznych, piekarz, kucharz z aktualnymi badaniami lekarskimi.

 Własne, dozwolone przybory, które zdający może wnieść na salę części praktycznej egzaminu z poszczególnych kwalifikacji

Lp.

Oznaczenie 

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

1.

HGT.12Organizacja żywienia i usług gastronomicznychkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

2.

EKA.05Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnychkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

3.

SPL.01Obsługa magazynówkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

4.

MOT.06Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowychkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

5.

MEC.09Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń--------------------------------------

6.

HGT.02Przygotowanie i wydawanie dań--------------------------------------

7.

MOT.05Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

--------------------------------------

8.

MEC.05Użytkowanie obrabiarek skrawających

--------------------------------------

9.

HAN.01Prowadzenie sprzedaży--------------------------------------

10.

SPC.03Produkcja wyrobów piekarskich---------------------------------------

KALKULATOR PROSTY *

 jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

WYNIKI EGZAMINU – 30 sierpnia 2024r.

Termin przekazania przez OKE we Wrocławiu 

Certyfikatów kwalifikacji zawodowych /Dyplomów zawodowych

dla sesji LATO 2024 – 9 września 2024r.

 (Informacja o zasadach udostępnienia do wglądu odczytanej elektronicznie karty odpowiedzi z części pisemnej egzaminu  oraz  karty oceny z części praktycznej egzaminu zamieszczone są na stronie internetowej OKE: www.oke.wroc.pl, zakładka: Egzaminy zawodowe/Wgląd do prac egzaminacyjnych. Miejscem wglądu będzie siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 57 )

PEŁNA INFORMACJA O WYNIKACH z poszczególnych części egzaminu  oraz ODBIÓR Certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz Dyplomów zawodowych – SEKRETARIAT  PZS w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego16

Zdający, który nie zdał  egzaminu ponownie składa deklarację do kierownika szkolenia praktycznego,

 p. Jolanty Chylak po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Zasady składania pisemnej deklaracji przystąpienia 

do egzaminu zawodowego uczniów i absolwentów PZS w Chojnowie

W trakcie (oraz po ukończeniu szkoły – absolwenci) deklarację przystąpienia do egzaminu   (absolwent) składa do kierownika szkolenia praktycznego  - p. Jolanty Chylak, nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego ogłoszonego przez dyrektora OKE. Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej OKE we Wrocławiu (www.oke.wroc.pl) Egzaminy zawodowe/FORMUŁA 2019 lub w szkole, w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego - p. Jolanty Chylak

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ZAWODOWEGO znajdują się na stronie www.oke.wroc.p

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©