Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE / EGZAMIN ZAWODOWY

  Sesja 1: 2023 Zima

 

CZĘŚĆ PISEMNA egzaminu z kwalifikacji w zawodzie/egzaminu zawodowego 

 

DATA

 

KWALIFIKACJA

 

MIEJSCE  EGZAMINU

 

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY 

CZĘŚĆ PISEMNĄ

 

 

10.01.2023

(wtorek)

godz. 12.00

(60 min.)

 

MG.44 – 1

 

K. Kawecki

       

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 1

(aula ul. Witosa)

 

 

Jadwiga Matysprzewodnicząca

Członek spoza szkoły

                            

 

11.01.2023

(środa)

godz. 8.00

(60 min.)

 

 

HGT.06 –

 

K. Lempiha

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 24

(sala informatyczna 

ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

Renata Hermanowiczprzewodnicząca

Członek spoza szkoły

 

 

OPERATOR: Grzegorz Kamiński

 

11.01.2023

(środa)

godz. 10.00

(60 min.)

 

 

MEC.05

D. Gierasimczyk

M. Niżyński

P. Fronc

 

[3 osoby]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 24

(sala informatyczna 

ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

Anna Dziurbiel – przewodnicząca

Członek spoza szkoły

 

 

 

OPERATOR: Grzegorz Kamiński

 

11.01.2023

(środa)

godz. 12.00

(60 min.)

 

 

HGT.03  

N.Fijał

O.Gościniak

L.Kunysz

W.Kuprinenko 

N.Olech

W.Rutkowska

Y.Yermolenko

 

[7 osób]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 24

(sala informatyczna 

ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

 

Artur Wójcikprzewodniczący

Członek spoza szkoły

 

 

 

 

 

 

OPERATOR: Grzegorz Kamiński

 

11.01.2023

(środa)

godz. 14.00

(60 min.)

 

 

HGT.02 –

 

K. Codogni

M. Józefów

M. Chłodnicka

 

 

 

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 24

(sala informatyczna 

ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

 

Edyta Szkolnik – przewodnicząca

Członek spoza szkoły

 

 

 

 

OPERATOR: Grzegorz Kamiński

 

 

 

 

 

 

12.01.2023

(czwartek)

godz. 8.00

(60 min.)

 

 

MEC.09 

G.Bojczuk 

D.Chłodnicki

I.Czyż

I.Dola

D.Druzga

K.Fedorowicz

P.Fronc

D.Gierasimczyk

K.Grzesiuk

H.Hołowacz

J.Jurasik

 

[11 osób]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 24

(sala informatyczna 

ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

 

Agnieszka Kilkus – przewodnicząca

Członek spoza szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATOR: Grzegorz Kamiński

 

12.01.2023

(czwartek)

godz. 10.00

(60 min.)

 

 

MEC.09  

K.Krynicki

K.Krzyśków 

K.Letkiewicz

M.Mej

K.Niżyński

M.Niżyński 

N.Powroźnik

J.Prostek

K.Przykład

K.Szczepański

S.Wróblewski

 

[11 osób]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 24

(sala informatyczna 

ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

 

Mirosław Zieleń – przewodniczący

Członek spoza szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATOR: Grzegorz Kamiński

 

12.01.2023

(czwartek)

godz. 12.00

(60 min.)

 

 

HGT.12 – 12 

Z.Bułkowska

M.Chłodnicka

K.Codogni

W.Hajder

M.Józefów

K.Łajus

M.Pisarska

M.Popielska

P.Szwedo

W.Theresiak

W.Turek

E.Zatwarnicka

 

[12 osób]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 24

(sala informatyczna 

ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

 

Andrzej Borkowski – przewodniczący

Członek spoza szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATOR: Grzegorz Kamiński

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  egzaminu zawodowego

 

DATA

 

KWALIFIKACJA

 

MIEJSCE  EGZAMINU

 

 

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ

 

 

09.01.2023

(poniedziałek)         godz. 9.00

(150 min.)

 

 

HGT.03

N.Fijał

O.Gościniak

L.Kunysz

W.Kuprinenko 

N.Olech

W.Rutkowska

Y.Yermolenko

 

[7 osób]

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 5

( pracownia hotelarska

 ul. Witosa 1,

I piętro sala 19)

 

 

 

Małgorzata Bury  – przewodnicząca

Członek spoza szkoły

 

 

09.01.2023

(poniedziałek)         godz. 9.00

(150 min.)

 

 

 

HGT.12

Z.Bułkowska

M.Chłodnicka

K.Codogni

W.Hajder

M.Józefów

K.Łajus

M.Pisarska

M.Popielska

P.Szwedo

W.Theresiak

W.Turek

E.Zatwarnicka

 

[12 osób]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 6a

(ul. Witosa 1,

pracownia języka polskiego s.17,

 I piętro)

 

 

 

 

Joanna Więcław – przewodnicząca

 Członek spoza szkoły

 

 

 

 

09.01.2023

(poniedziałek)         godz. 13.00

(150 min.)

 

 

HGT.06

 

K. Lempiha

 

[1 osoba]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 5

( pracownia hotelarska

 ul. Witosa 1,

I piętro sala 19)

 

Artur Tomala  –przewodniczący

Członek spoza szkoły

 

 

 

 

17.01.2023

(wtorek)         godz. 8.00

(120 min.)

 

 

MEC.09

G.Bojczuk 

D.Chłodnicki

I.Czyż

I.Dola

D.Druzga

K.Fedorowicz

P.Fronc

D.Gierasimczyk

K.Grzesiuk

H.Hołowacz

J.Jurasik

 

[11 osób]

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 11

( pracownia

informatyczna ul. Wojska Polskiego 16,

s.24 -I piętro)

 

Józef Chrząszcz  – przewodniczący

Członek spoza szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

opiekun pracowni: Grzegorz Kamiński

 

 

17.01.2023

(wtorek)         godz. 12.00

(120 min.)

 

 

MEC.09

K.Krynicki

K.Krzyśków 

K.Letkiewicz

M.Mej

K.Niżyński

M.Niżyński 

N.Powroźnik

J.Prostek

K.Przykład

K.Szczepański

S.Wróblewski

 

[11 osób]

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 11

( pracownia

informatyczna ul. Wojska Polskiego 16,

s.24 -I piętro)

 

Anna Ostropolska  –przewodniczący

Członek spoza szkoły

 

 

 

 

 

 

 

opiekun pracowni: Grzegorz Kamiński

 

 

ZDAJĄCY NA CZĘŚĆ PISEMNĄ I PRAKTYCZNĄ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ W DANYM ZAWODZIE ZGŁASZAJĄ SIĘ CO NAJMNIEJ PÓŁ GODZINY WCZEŚNIEJ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI (DOWODEM OSOBISTYM) ORAZ DŁUGOPISEM Z CZARNYM WKŁADEM.

KAŻDY ZDAJĄCY W CZĘŚCI PISEMNEJ MOŻE MIEĆ KALKULATOR PROSTY* - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Własne, dozwolone przybory, które zdający może wnieść na salę części praktycznej egzaminu z poszczególnych kwalifikacji

Lp.

Oznaczenie 

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

1

HGT.03Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

2

HGT.06Realizacja usług w recepcji

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

3

HGT.12Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

4

MEC.09Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

XXX

 

WYNIKI EGZAMINU – 31 MARCA 2023r.

PEŁNA INFORMACJA O WYNIKACH z poszczególnych części egzaminu  oraz ODBIÓR Świadectw potwierdzającychkwalifikacje w zawodzie/certyfikatów kwalifikacji zawodowych – SEKRETARIAT budynku szkolnego PZS w Chojnowie (parter) przy ul. Wojska Polskiego 16

Zdający, który nie zdał egzaminu /jego części/ ponownie składa deklarację do kierownika szkolenia praktycznego, p. Jolanty Chylak po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego /CZAS: do 7 kwietnia – jeśli chce przystąpić do egzaminu /jego części/ w sesji letniej tego samego roku/.

Termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 28 kwietnia 2023r. – 26 MAJA 2023

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©