Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

EGZAMIN ZAWODOWY 

Sesja 1: Zima  2024

 

CZĘŚĆ PISEMNA egzaminu zawodowego

 

DATA

 

KWALIFIKACJA

 

MIEJSCE  EGZAMINU

 

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY 

CZĘŚĆ PISEMNĄ

 

 

10.01.2024

(środa)

godz. 8.00

(60 min.)

 

HGT.02

- N. Merunowicz

EKA.04

- N. Klucznik

SPL.01

- K. Kawerska

- J. Sambor

 

      [4 osoby]

 

PZS w Chojnowie

sala nr  24

 

(sala informatyczna 

ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

Krzysztof Kuśtalprzewodniczący

Elżbieta Rybczyńska – członek zespołu

 

 

OPERATOR: Grzegorz Kamiński

 

10.01.2024

(środa)

godz. 10.00

(60 min.)

 

MEC.09 

- P. Kowalczyk

- S. Kubicki

- M. Kuc

- D. Młynarz

- S. Szczypta

- K. Tulej

MOT.06 

- A. Butryn

- K. Dziadusz

- K. Grochowski

- O Jamros

- Ł. Kempecki

- D. Miklas

- O. Sochacki

 

[13 osób]

 

PZS w Chojnowie

sala nr  24

 

(sala informatyczna 

ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

Adrianna Leszczyńskaprzewodnicząca

Elżbieta Rybczyńska – członek zespołu

 

 

 

 

OPERATOR: Grzegorz Kamiński

 

10.01.2024

(środa)

godz. 12.00

(60 min.)

 

HGT.12 

 • A .Cieślak 
 • M. Dudzicz 
 • M. Dwojak 
 • B. Figiel 
 • M. Hadryś 
 • W. Jankowska 
 • Ł. Matlak 
 • N. Merunowicz 
 • P. Sankiewicz 
 • O. Semieńczuk 
 • J. Toczek 
 • K. Ulatowska 
 • A. Wieleżew 

 

[13 osób]

 

PZS w Chojnowie

sala nr  24

 

(sala informatyczna 

ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

Natalia Guściora – przewodnicząca

Iwona Parzonka – członek zespołu

 

 

OPERATOR: Grzegorz Kamiński

 

 

10.01.2024

(środa)

godz. 14.00

(60 min.)

 

EKA.05  

 • D. Druzga 
 • K. Foryś 
 • S. Junger 
 • M. Kiwacz 
 • N. Klucznik 
 • M. Litwin 
 • M. Mrozińska 
 • M. Osiński 
 • O. Pawelec 
 • E.  Pleśniak 
 • P.Podobińska 
 • W. Wilk 
 • J. Zawada

 

[13 osób]

 

PZS w Chojnowie

sala nr  24

 

(sala informatyczna 

ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

 

Artur Wójcikprzewodniczący

Iwona Parzonka – członek zespołu

 

 

 

 

 

 

 

OPERATOR: Grzegorz Kamiński

 

11.01.2024

(czwartek)

godz. 8.00

(60 min.)

 

 

HGT.02 – 1 

Wiktoria Sochacka

 

MOT.05 – 1 

Patryk Piotrowski

 

      [2 osoby]

 

PZS w Chojnowie

sala nr  24

(sala informatyczna 

ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

 

Józefa Olszańska – przewodnicząca

Dorota Kamińska– członek zespołu

 

 

OPERATOR: Grzegorz Kamiński

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  egzaminu zawodowego

 

 

DATA

 

KWALIFIKACJA

 

MIEJSCE   EGZAMINU

 

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ

 

 

09.01.2024

(wtorek)

godz. 9.00

(150 min.)

 

 

HGT.12

 • A .Cieślak 
 • M. Dudzicz 
 • M. Dwojak 
 • B. Figiel 
 • M. Hadryś 
 • W. Jankowska 
 • Ł. Matlak 
 • N.Merunowicz 
 • P. Sankiewicz 
 • O.Semieńczuk 
 • J. Toczek 
 • K. Ulatowska 
 • A. Wieleżew 

 

[13 osób]

 

 

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr 6a

( pracownia hotelarska

 ul. Witosa 1,

I piętro sala 19)

 

 

 

Anna Kulpińska  – przewodnicząca

Dorota Kamińska– członek zespołu

 

 

09.01.2024

(wtorek)

godz. 9.00

(120 min.)

 

 

MOT.06

- A. Butryn

- K. Dziadusz

- K. Grochowski

- O Jamros

- Ł. Kempecki

- D. Miklas

- O. Sochacki

SPL.01

- J. Augustyniak

- M. Stachera

- K. Kawerska

 

[10 osób]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr 1

( aula  ul. Witosa 1 )

 

 

Jacek Najduk  –przewodniczący

Bożena Zawadzka – członek zespołu

 

 

 

 

15.01.2024

(poniedziałek)

godz. 8.00

(120 min.)

 

 

MEC.09

- P. Kowalczyk

- S. Kubicki

- M. Kuc

- D. Młynarz

- S. Szczypta

- K. Tulej

 

[6 osób]

 

PZS w Chojnowie

sala nr 24

( sala informatyczna ul. Wojska

 Polskiego 16)

 

Józef Chrząszcz  – przewodniczący

Iwona Faluta – Borys – członek zespołu

 

 

 

opiekun pracowni: Grzegorz Kamiński

 

 

16.01.2024

(wtorek)

godz. 8.00

(180 min.)

 

EKA.05

 • D. Druzga 
 • K. Foryś 
 • S. Junger 
 • M. Kiwacz 
 • N. Klucznik 
 • M. Litwin 
 • M.Mrozińska 
 • M. Osiński 
 • O. Pawelec 
 • E.  Pleśniak 
 • P.Podobińska 
 • W. Wilk
 • J. Zawada

 

[13 osób]

 

PZS w Chojnowie

sala nr 4

( pracownia

ekonomiczna 

ul. Witosa 1 )

 

Mirosław Zieleń  –przewodniczący

Helena Malak – Fotiadis – członek zespołu

 

 

 

 

 

 

 

opiekun pracowni: Anna Ostropolska

 

 

CZĘŚĆ PISEMNA

ZDAJĄCY NA CZĘŚĆ PISEMNĄ  EGZAMINU ZAWODOWEGO ZGŁASZAJĄ SIĘ CO NAJMNIEJ PÓŁ GODZINY WCZEŚNIEJ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI (DOWODEM OSOBISTYM) ORAZ DŁUGOPISEM/PIÓREM Z CZARNYM TUSZEM/ATRAMENTEM PRZEZNACZONY DO ZAPISYWANIA POMOCNICZYCH OBLICZEŃ LUB ROZWIĄZAŃ NA KARTACH IDENTYFIKACYJNYCH.

KAŻDY ZDAJĄCY W CZĘŚCI PISEMNEJ MOŻE MIEĆ KALKULATOR PROSTY* - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

ZDAJĄCY NA CZĘŚĆ  PRAKTYCZNĄ EGZAMINU ZAWODOWEGO ZGŁASZAJĄ SIĘ CO NAJMNIEJ PÓŁ GODZINY WCZEŚNIEJ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI (DOWODEM OSOBISTYM) ORAZ DŁUGOPISEM Z CZARNYM TUSZEM/ATRAMENTEM oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Własne, dozwolone przybory, które zdający może wnieść na salę w części praktycznej egzaminu zawodowego

Lp.

Oznaczenie 

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

1

HGT.12Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

2

MOT.06Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

3

SPL.01Obsługa magazynów

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

4

MEC.09Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

XXX

 

EKA.05Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

WYNIKI EGZAMINU – 27 MARCA 2024r.

ODBIÓR certyfikatów kwalifikacji zawodowychSEKRETARIAT budynku szkolnego PZS w Chojnowie (parter) przy ul. Wojska Polskiego 16 

(od 15 kwietnia 2024r.)

ODBIÓR DYPLOMÓW ZAWODOWYCH (dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 26 kwietnia 2024r.) – SEKRETARIAT budynku szkolnego PZS w Chojnowie (parter) przy ul. Wojska Polskiego 16 

(od 01 czerwca 2024r.)

 

Zdający, który nie zdał egzaminu /jego części/ ponownie składa deklarację do kierownika szkolenia praktycznego, p. Jolanty Chylak po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego /CZAS: do 8 kwietnia 2024r. – jeśli chce przystąpić do egzaminu /jego części/ w sesji letniej tego samego roku/.

 

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©