EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

  sesja zimowa styczeń-luty 2021r.

 

Harmonogram części pisemnej egzaminu z kwalifikacji w zawodzie

 

DATA

 

KWALIFIKACJA

 

MIEJSCE  EGZAMINU

 

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

CZĘŚĆ PISEMNĄ

 

 

12.01.2021

(wtorek)

godz. 10.00

(60 min.)

 

MG.19 – 2

MG.18 – 1

      TG.07 – 1  

     AU.35 – 1

 

[5 osób]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 1

(aula ul. Witosa)

 

 

Wanda Gołębiowskaprzewodniczący

Piotr Kulczyc – członek (SP nr 4 w Chojnowie)

                           

 

12.01.2021

(wtorek)

godz. 12.00

(60 min.)

 

 

AU.36 – 9  

MG.44 – 9

 TG.13 –

  TG.16 – 7

 

[34 osoby]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 1

(aula ul. Witosa)

 

 

Elżbieta Zięcinaprzewodniczący

Jadwiga Matys - członek

Iwona Parzonka – członek

              (Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie)

 

 

12.01.2021

(wtorek)

godz. 14.00

(60 min.)

 

 

 

MG.43

 

[7 osób]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 1

(aula ul. Witosa)

 

 

 

Lucyna Olszewskaprzewodniczący

Iwona Faluta-Borys  – członek

                (Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie)

 

 

Harmonogram części praktycznej egzaminu z kwalifikacji w zawodzie

 

DATA

 

KWALIFIKACJA

 

MIEJSCE  EGZAMINU

 

 

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ

 

 

11.01.2021

(poniedziałek)         godz. 13.00

(150 min.)

 

 

 

TG.16

[7 osób]

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 6a

(pracownia obsługi

 przy ul. Witosa 1

s.2 - parter)

 

 

Artur Tomala – przewodniczący

Maciej Zdrerski – członek

                            (SP nr 4 w Chojnowie)

 

 

 

11.01.2021

(poniedziałek)         godz. 13.00

(120 min.)

 

 

 

 

MG.43

[7 osób]

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 10

(sala obok pracowni ekonomicznej przy

 ul. Witosa 1,

s.31 -II piętro)

 

Agnieszka Kilkus  – przewodniczący

Beata Mazur – członek

           (Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie)

 

 

 

 

11.01.2021

(poniedziałek)         godz. 13.00

(150 min.)

 

 

TG.13

[9 osób]

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 5a

( pracownia   

   hotelarska

   ul. Witosa 1,

    s.19 -I piętro)

 

Małgorzata Bury – przewodniczący

Dariusz Wołoszyn – członek

                                  (SP nr 3 w Chojnowie)

 

 

 

 

 

13.01.2021

(środa)         godz. 12.00

(120 min.)

 

 

M.44.

[2 osoby]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 11

( pracownia   

   informatyczna

   ul. Wojska Polskiego 16,

   s.24 -I piętro)

 

Anna Dziurbiel  – przewodniczący

Iwona Faluta-Borys  – członek

             (Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie)

 

opiekun pracowni: Grzegorz Kamiński

 

 

14.01.2021

(czwartek)         godz. 9.00

(180 min.)

 

 

AU.35

[1 osoba]

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 4

(pracownia

ekon. – informatyczna

ul. Witosa 1)

 

 

Elżbieta Zięcina – przewodniczący

Helena Malak-Fotiadis –  członek

                                     (SP nr 3 w Chojnowie)

 

opiekun pracowni: Anna Ostropolska

 

 

14.01.2021

(czwartek)         godz. 12.00

(120 min.)

 

 

MG.44

[9 osób]

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 11

( pracownia   

   informatyczna

   ul. Wojska Polskiego 16,

    s.24 -I piętro)

 

 

Józef Chrząszcz  – przewodniczący

Katarzyna Chrząszcz  – członek

(Zespół Szkolno-Przedszkolny im.JP II w Rokitkach)

 

opiekun pracowni: Grzegorz Kamiński

 

 

18.01.2021

(poniedziałek)         godz. 9.00

(180 min.)

 

 

AU.36

[9 osób]

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 4

(pracownia

ekon. – informatyczna

ul. Witosa 1)

 

 

Joanna Więcław – przewodniczący

Urszula Bisorek –  członek

                                 (SP nr 3 w Chojnowie)

 

opiekun pracowni: Anna Ostropolska

 

 

18.01.2021

(poniedziałek)         godz. 12.00

(120 min.)

 

 

TG.07

[1 osoba]

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 6

(pracownia

gastronomiczna

ul. Witosa 1)

 

 

Krystyna Pisarska – przewodniczący

Grażyna Juszczak  –  EGZAMINATOR

                                    

 

asystent techniczny: Anna Dziurbiel

 

 

 

ZDAJĄCY NA CZĘŚĆ PISEMNĄ I PRAKTYCZNĄ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ W DANYM ZAWODZIE ZGŁASZAJĄ SIĘ CO NAJMNIEJ PÓŁ GODZINY WCZEŚNIEJ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI (DOWODEM OSOBISTYM) ORAZ DŁUGOPISEM Z CZARNYM WKŁADEM.

ZE WZGLĘDU NA COVID-19 – OBOWIĄZKOWA MASECZKA ZAKRYWAJĄCA USTA I NOS

KAŻDY ZDAJĄCY W CZĘŚCI PISEMNEJ MOŻE MIEĆ KALKULATOR PROSTY - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

 

Własne, dozwolone przybory, które zdający może wnieść na salę części praktycznej egzaminu z poszczególnych kwalifikacji

Lp.

Oznaczenie

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

1

AU.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

2

AU.36

Prowadzenie rachunkowości

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

3

TG.07

Sporządzanie potraw i napojów

------------------------------------------------

4

TG.13

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

5

TG.16

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

6

MG.43

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

7

M.44/MG.44

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

kalkulator prosty

 

WYNIKI EGZAMINU – 31 MARCA 2021r.

 

 

PEŁNA INFORMACJA O WYNIKACH z poszczególnych części egzaminu  oraz ODBIÓR Świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzieSEKRETARIAT budynku szkolnego PZS w Chojnowie (I piętro) przy ul. WITOSA 1

Zdający, który nie zdał  egzaminu ponownie składa deklarację do kierownika szkolenia praktycznego, p. Jolanty Chylak po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego /CZAS: 7 DNI – jeśli chce przystąpić do egzaminu w sesji letniej tego samego roku/.

ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©