Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Arkadiusz Rybczyński

Studio Komputerowe MEDIART
ul.Kilińskiego 30E
59-225 Chojnów
tel. 768-191-706
e-mail: mediart@chojnow.biz


Wypełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, informuje, iż wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się osobiście, pisemnie, pocztą tradycyjną lub telefonicznie.


ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©