Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

3. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 książek na okres jednego miesiąca.

4. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeni, aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji. 

5. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie materiały biblioteczne. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia musi zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela-bibliotekarza.

6. Wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne należy zwrócić przed końcem roku szkolnego. Może nastąpić sprolongowanie terminu zwrotu po uzgodnieniu z nauczycielem-bibliotekarzem.

7. Materiały audiowizualne udostępniane są nauczycielom w celu realizacji zajęć dydaktycznych.

8. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

9. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

10. O wszelkich zauważonych zagrożeniach, czytelnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia nauczyciela-bibliotekarza.

11. Czytelnicy opuszczający Szkołę zobowiązani są do przedłożenia w sekretariacie poświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych. 

12. Korzystający z biblioteki powinien zapoznać się z Regulaminem Biblioteki.

 

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©