Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
powrót

BSPZSCH (szerokość: 750 / wysokość: 103)


Projekt „Bliżej sukcesu" realizowany w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie w roku szkolnym 2018/2019 realizuje projekt pt. „Bliżej sukcesu", którego strategicznym celem jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia w kontekście kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poszukiwanych na rynku pracy. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego beneficjentem jest Starostwo Powiatowe w Legnicy. Całkowita wartość projektu wynosi 318 135,85 zł, kwota dofinansowania z Unii Europejskiej 296 060,85 zł.

W projekcie bierze udział 87 uczniów oraz 10 nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie. Działania ujęte w ramach projektu umożliwiają kształtowanie kompetencji kluczowych poszukiwanych na rynku pracy, wsparcie w nauce języków obcych, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz TIK.

Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji i kwalifikacji oraz podniesienie jakości kształcenia w szkole.

Termin realizacji projektu: 03.09.2018 – 28.06.2019

Koordynator projektu: Joanna Więcław

Asystent koordynatora: Małgorzata Bury

 

Projekt „Bliżej sukcesu" nr RPDS.10.02.01-02-0038/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Bliżej Sukcesu (szerokość: 565 / wysokość: 399)

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©