Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
powrót
BSPZSCH (szerokość: 750 / wysokość: 103)

Zadania realizowane w projekcie:

1.      Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki.

2.      Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka niemieckiego.

3.      Zajęcia dodatkowe, rozszerzające wiedzę z języka niemieckiego.

4.      Zajęcia rozszerzające uzdolnienia z chemii – zajęcia laboratoryjne.

5.      Warsztaty medialne.

6.      Warsztaty terenowe z biologii.

7.      Zakup systemu TIK wspomagającego proces edukacyjny w PZS w Chojnowie.

8.      Szkolenia wspomagające proces edukacyjny dla nauczycieli PZS w Chojnowie.

9.      Szkolenie dla uczniów z zakresu obsługi systemu wspomagającego proces edukacyjny.

10.  Podniesienie jakości oferty szkoły poprzez zakup nowoczesnych narzędzi TIK.

 

 

Projekt „Bliżej sukcesu" nr RPDS.10.02.01-02-0038/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©