Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


POWRÓT

E+ (szerokość: 190 / wysokość: 54)


„Świat kobiety, kobieta w świecie" - taki oto temat wybrali przedstawiciele 5 krajów (Francja - Francoville i Martynika, Holandia, Polska, Portugalia i Rumunia), ponieważ uważamy, że szkoła jest najlepszym miejscem do mówienia o tym problemie, aby spróbować wyeliminować uprzedzenia, które jeszcze niestety funkcjonują. Przewidujemy, że we wszystkich szkołach projekt bezpośrednio wpłynie na co najmniej 60 uczniów oraz 120 nauczycieli, a pośrednio 3622 uczniów
Zmiana mentalności może nastąpić poprzez zrozumienie i docenianie roli kobiet w życiu społecznym oraz znaczenia równości i szacunku dla innych, jak również poznanie kobiet, które odniosły sukces w różnych dziedzinach. Dla partnerów projektu pytania dotyczące praw kobiet i ich miejsca w naszym społeczeństwie wydawały się ważne i aktualne. Postanowili więc uczynić go głównym tematem swojego projektu. Sytuacja kobiet w różnych krajach nie jest jednak identyczna, a ich prawa nie są
szanowane wszędzie tak samo. Wpływ tradycji też nie jest bez znaczenia i nie jest taki sam w krajach uczestniczących w tym projekcie. Studiowanie i porównywanie tych zjawisk umożliwi uczniom i
nauczycielom, lepiej zrozumieć mechanizmy historyczne, etnologiczne i polityczne prowadzące do ich obecnej sytuacji. Zbieżność problemów i mechanizmów ich powstawania   pomiędzy krajami partnerskimi, będzie prowadzić do realizacji celu ukierunkowanego na budowaniu w uczniach i społeczności lokalnej poczucia obywatelstwa europejskiego. Będziemy rozpatrywać miejsce(pozycję) i działania kobiet w różnych dziedzinach życia (polityka, kształcenie zawodowe, świat pracy, religia, rozwój praw kobiet, sukcesy oraz kobieta jako matka i gospodyni) na przestrzeni wieków. Umożliwi to uczestnikom projektu, wszystkim szkołom partnerskim i społeczności lokalnej pracować nad tym tematem wieloaspektowo, jednocześnie uwzględniając różnice między uczestniczącymi krajami europejskimi. Wkład poszczególnych uczestników wzbogaci osiągnięte rezultaty projektu. Tak więc każda szkoła będzie miała 1 lub 2 klasy w grupie projektowej i 5 lub 6 nauczycieli bezpośrednio odpowiedzialnych za projekt. Oczywiście, większość działań w każdej szkole będzie realizowana także przez uczniów z innych klas oraz innych nauczycieli, np.: projekt logo projektu i „wspólny pomnik", kalendarz, obchody Dnia Kobiet itp.  W projekcie wezmą udział nawet najmłodsi, tacy jak w szkole portugalskiej, w której są uczniowie w wieku 6 lat. Celem jest, aby temat był ważny dla wszystkich uczestniczących uczniów co przyczyni się do osiągnięcia wspólnego efektu. Aby wymiana, współpraca i upowszechnienie było tak szerokie jak to tylko możliwe, przeprowadzone działania będą udostępniane partnerom, umieszczane na stronach internetowych i oczywiście również na
e-Twinningu. Będą podejmowane proste działania np.: tworzenie kalendarza z motywem kobiety, foto-relacje z każdej mobilności lub opracowanie wirtualnego dziennika projektu. Wzajemne kontakty i wspólna praca wzmocnią więzi pomiędzy europejskimi partnerami, motywując ich do rozwijania niezbędnych kompetencji i planowania ścieżki kształcenia najlepszej dla ich przyszłości i dla ich europejskiego obywatelstwa. Jednakże rozważania wokół tematu miejsca kobiet w świecie i o tym co świat może dać kobiecie  nie mogą mieć  jedynie charakteru teoretycznych rozważań.
Organizatorom i partnerom projektu wydało się konieczne podsumowanie go pracą plastyczną, wykonaną przez wszystkich uczniów z krajów partnerskich. Będą to prace plastyczne zaprojektowane i wykonane w każdej szkole. W ten sposób aby wszystkie uczestniczące instytucje miały tę samą grafikę, aby każdy odwiedzający szkołę mógł ją zobaczyć. Będzie to trwały element, który pozostanie w szkołach po zakończeniu projektu. We Francji, we współpracy ze stowarzyszeniem specjalizującym się w pisaniu i nagrywaniu piosenek, zostanie napisany i nagrany hymn projektu. Ponadto prowadzący projekt, nauczyciele uczestniczący w wymianie oraz instytucje nadzorujące szkoły, będą prowadzić monitoring i będą projekt stale poddawać ocenie. Dodatkowo wszystkie produkty projektu (niezależnie od formy) będą przechowywane w bibliotece każdej ze szkół, aby mogły być wykorzystane jako pomoce edukacyjne, w kolejnych latach nauki z zakresu WoS-u, historii, języków, geografii oraz innych przedmiotów ujętych w programach nauczania.


Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©