Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
powrót

E+ (szerokość: 190 / wysokość: 54)


Zmiany w harmonogramie projektu


Symbol działania

Typ działania

Rozpoczęcie

działania

Opis

P1

Inne wydarzenia w projekcie

09-2019

- Wybór klas pilotażowych
- Prezentacja projektu we wszystkich szkołach partnerskich i siedzibach władz lokalnych

P2

Inne wydarzenia w projekcie

10-2019

- Każda szkoła przygotowuje prezentację na temat
szkoły, miasta i regionu w celu przedstawienia jej innym partnerom
- W każdej szkole uczniowie zbierają pomysły  i przedstawiają swoje propozycje na logo i  „pomnik" projektu.

P3

Inne wydarzenia w projekcie

11-2019

- Każda szkoła przedstawia partnerom szkice wspólnego „pomnika" i
logo projektu. Uczniowie z
wszystkich krajów partnerskich na drodze głosowania wybiorą najlepsze projekty logo i „pomnika".

P4

Inne wydarzenia w projekcie

12-2019

- Uczniowie w każdej szkole zbierają
materiały / dokumenty dotyczące kobiet i laicyzacji w ich kraju.
- Uczniowie zaczynają przygotowywać   Międzynarodowy Dzień Kobiet, tak aby wszystkie szkoły mogły obchodzić to święto tak samo.

- Spotkanie koordynatorów projektu w Rumunii. Koordynatorzy, którzy
mają już doświadczenie w projektach Erasmus, wyjaśnią zasady prowadzenia niezbędnej dokumentacji, platformy Mobility Tool i innych sekcji oraz warunków finansowania. Zostaną także
potwierdzone daty poszczególnych działań projektowych. Zostaną podjęte decyzje dotyczące tworzenia wspólnego „pomnika" (materiały, wymiary, ...)

 

P5

Inne wydarzenia w projekcie

01-2020

- Każda szkoła wybierze uczniów, którzy wezmą udział w mobilności (4 lub 5 uczniów zgodnie z formularzem wniosku)
- Uczniowie w grupach, po 2 osoby z każdego kraju, przygotowują  przez Internet, wspólną prezentację na temat znaczenia laicyzacji dla rozwoju praw kobiet w ich krajach, która zostanie przedstawiona we Francji

- Przekazanie w każdej szkole decyzji
podjętych na spotkaniu koordynatorów w Rumunii.

P6

Inne wydarzenia w projekcie

02-2020

- Komunikacja przez Internet pomiędzy uczniami wytypowanymi do mobilności we Francji.
- Kontynuacja współpracy w tworzeniu prezentacji na temat praw kobiet i laicyzacji..
- Rejestracja studentów na platformie e-twinning.
-  Spotkanie z uczniami zakwalifikowanymi do udziału w mobilności i z ich rodzicami.

C3


Krótkoterminowe wymiany
grup uczniów 

 23-27. 03-2020

- Spotkanie uczniów we Francji

Temat: Rola laicyzacji w rozwoju praw kobiet.

- Wszystkie planowane w ramach programu działania będą realizowane przez wszystkich uczniów i towarzyszących im nauczycieli.

P7

Inne wydarzenia w projekcie

03-2020

- Upowszechnienie informacji na temat działań przeprowadzonych podczas mobilności na stronach Internetowych szkół i na platformie eTwinning.
- Obchody
 Międzynarodowego Dnia Kobiet we wszystkich szkołach uczestniczących w projekcie. 4 piosenki na temat kobiet, krótka scenka teatralna, wystawa ……

P8

Inne wydarzenia w projekcie

04-2020

- Zorganizowanie konferencji / debaty z przedstawicielami polityki lokalnej/ naukowcami/NGO, na temat związany z realizowanym projektem.

 -  Każda szkoła wybierze uczniów, którzy wezmą udział w mobilności w Polsce (4 lub 5 uczniów, zgodnie z formularzem wniosku)
 - Uczniowie w grupach, po 2 osoby z każdego kraju, przygotowują  przez Internet, wspólną prezentację na temat
kobiet w świecie pracy. Pozostałej społeczności zostanie to przedstawione w Polsce.
- Komunikacja między uczniami zakwalifikowanymi na mobilność w Polsce.
- W każdej szkole uczniowie, którzy uczestniczyli w mobilności we Francji, prezentują wyniki pozostałym uczniom szkoły.
-  Spotkanie z uczniami zakwalifikowanymi do udziału w mobilności i z ich rodzicami.

C2

Krótkoterminowe wymiany
grup uczniów 

 18 – 23. 05-2020

Spotkanie uczniów w Polsce.

Kształcenie zawodowe i świat pracy kobiet.

Wszystkie planowane w ramach programu działania będą realizowane przez wszystkich uczniów i towarzyszących im nauczycieli.

P9

Inne wydarzenia w projekcie

05-2020

-  Upowszechnienie informacji na temat działań przeprowadzonych podczas mobilności na stronach Internetowych szkół i na platformie eTwinning.
- Uczniowie w każdej szkole zbierają informacje/materiały/dokumenty na temat „kobiet i religii"

P10

Inne wydarzenia w projekcie

06-2020

- Każda szkoła przedstawi zebrane wśród uczniów propozycje kalendarzy(2019/2020/2021)
-  W każdej szkole uczniowie, którzy uczestniczyli w mobilności w Polsce, prezentują wyniki pozostałym uczniom szkoły.
-  Każda szkoła wybiera uczniów, którzy wezmą udział w mobilności w Porugalii (4 lub 5 uczniów zgodnie z formularzem wniosku).

P11

Inne wydarzenia w projekcie

09-2020

-  Spotkanie z uczniami zakwalifikowanych do udziału w mobilności i z ich rodzicami
-  Uczniowie w grupach, po 2 osoby z każdego kraju, przygotowują  przez Internet, wspólną prezentację na temat
„kobiet i religii" Pozostałej społeczności zostanie to przedstawione w  Faro w Portugalii..

C5

Krótkoterminowe wymiany
grup uczniów 

12 -16.10-2020

- Spotkanie uczniów w Portugalii  

Uczniowie przedstawią uczniom portugalskim prezentację zatytułowaną „Kobieta sukcesu w naszym kraju ".

- Wszystkie planowane w ramach programu działania będą realizowane przez wszystkich uczniów i towarzyszących im nauczycieli.

P12

Inne wydarzenia w projekcie

10-2020

- Opracowanie kalendarzy
- Każda szkoła wybiera uczniów, którzy zaangażują się w mobilność.
-
Uczniowie w grupach, po 2 osoby z każdego kraju, przygotowują  przez Internet, wspólną prezentację na temat
„kobiet i religii" Pozostałej społeczności zostanie to przekazane.

- Komunikacja między uczniami uczestniczącymi w mobilności w

C4

 

 

 

 

 

  Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników

23-27.11-2020

- Spotkanie nauczycieli na Martynice.

Temat: Kobiety w różnych religiach. Praca kobiet

 W każdej szkole uczniowie, którzy uczestniczyli w mobilności w Portugalii, prezentują wyniki pozostałym uczniom szkoły.

- Uczniowie w każdej szkole zbierają informacje/materiały/dokumenty na temat „kobieta i polityka".

P13

Inne wydarzenia w projekcie

12-2020

- Zorganizowanie konferencji / debaty z przedstawicielami polityki lokalnej/ naukowcami/NGO, na temat związany z realizowanym projektem.

 

P14

Inne wydarzenia w projekcie

01-2021

.- Uczniowie w grupach, po 2 osoby z każdego kraju, przygotowują  przez Internet, wspólną prezentację na temat
„kobieta w polityce". Pozostałej społeczności zostanie to przekazane podczas mobilności w Portugalii.

P15

Inne wydarzenia w projekcie

01-2021

-  Każda szkoła wybiera uczniów, którzy wezmą udział w mobilności w Rumunii (4 lub 5 uczniów zgodnie z formularzem wniosku)

P16

Inne wydarzenia w projekcie

02-2021

- Zorganizowanie konferencji / debaty z przedstawicielami polityki lokalnej/ naukowcami/NGO, na temat związany z realizowanym projektem.

- Uczniowie w grupach, po 2 osoby z każdego kraju, kontynuują przez Internet, pracę nad wspólną prezentację na temat „kobiety w polityce". Pozostałej społeczności zostanie to przekazane.

- Komunikacja pomiędzy uczniami zakwalifikowanymi na udział w mobilności w Rumunii.

-  Spotkanie z uczniami zakwalifikowanymi do udziału w mobilności i z ich rodzicami.

C1

 

Krótkoterminowe wymiany
grup uczniów

 

08-12.03-2021

- Spotkanie uczniów w Rumunii.

Temat: Kobiety w polityce na przestrzeni wieków".

- Wszystkie planowane w ramach programu działania będą realizowane przez wszystkich uczniów i towarzyszących im nauczycieli.

C6

   Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników

08-12.03-2021

- Spotkanie nauczycieli w Rumunii.

Kształcenie zawodowe kobiet, kobiety
sukcesu oraz kobiety i polityka.

 

P17

Inne wydarzenia w projekcie

04-2021

- W każdej szkole uczniowie, którzy uczestniczyli w mobilności w Rumunii prezentują wyniki wizyty, pozostałym uczniom szkoły.

- Upowszechnianie informacji na temat działań przeprowadzanymi w całym
projekcie na stronach internetowych szkół i na e-Twinning.

  P18

Inne wydarzenia w projekcie

05-2021

- Upowszechnianie informacji na temat działań przeprowadzanymi w całym
projekcie na stronach internetowych szkół i na e-Twinning.

P19

Inne wydarzenia w projekcie

05-2021

- Zorganizowanie konferencji / debaty z przedstawicielami polityki lokalnej/ naukowcami/NGO, na temat związany z realizowanym projektem.

- Inauguracja  w każdej szkole wspólnego pomnika i zaprezentowanie społeczności szkolnej działań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu (kalendarzy i wirtualnego dziennika…)

P20

Inne wydarzenia z projekt

06-2021

- Upowszechnianie informacji na temat działań przeprowadzanymi w całym
projekcie na stronach internetowych szkół i na e-Twinning.

P21

Inne wydarzenia w projekcie

9-12. 07-2021

- Spotkanie koordynatorów we Francji (Franconville).
- Będzie robiony raport końcowy projektu.

- Zostanie sprawdzone, czy wszyscy dobrze uzupełniają formularz na platformie Mobilli too.

 

 Harmonogram z wniosku:

Symbol działania

Typ działania

Rozpoczęcie

działania

Opis

P1

Inne wydarzenia w projekcie

09-2019

- Wybór klas pilotażowych
- Prezentacja projektu we wszystkich szkołach partnerskich i siedzibach władz lokalnych

P2

Inne wydarzenia w projekcie

10-2019

- Każda szkoła przygotowuje prezentację na temat
szkoły, miasta i regionu w celu przedstawienia jej innym partnerom
- W każdej szkole uczniowie zbierają pomysły  i przedstawiają swoje propozycje na logo i  „pomnik" projektu.

P3

Inne wydarzenia w projekcie

11-2019

- Każda szkoła przedstawia partnerom szkice wspólnego „pomnika" i
logo projektu. Uczniowie z
wszystkich krajów partnerskich na drodze głosowania wybiorą najlepsze projekty logo i „pomnika".

P4

Inne wydarzenia w projekcie

12-2019

- Uczniowie w każdej szkole zbierają
materiały / dokumenty dotyczące kobiet i polityki w ich kraju.
- Uczniowie zaczynają przygotowywać   Międzynarodowy Dzień Kobiet, tak aby wszystkie szkoły mogły obchodzić to święto tak samo.

P5

Inne wydarzenia w projekcie

01-2020

- Spotkanie koordynatorów projektu w Rumunii. Koordynatorzy, którzy
mają już doświadczenie w projektach Erasmus, wyjaśnią zasady prowadzenia niezbędnej dokumentacji, platformy Mobility Tool i innych sekcji oraz warunków finansowania. Zostaną także
potwierdzone daty poszczególnych działań projektowych. Zostaną podjęte decyzje dotyczące tworzenia wspólnego „pomnika" (materiały, wymiary, ...)

- Każda szkoła wybierze uczniów, którzy wezmą udział w mobilności (4 lub 5 uczniów zgodnie z formularzem wniosku)
- Uczniowie w grupach, po 2 osoby z każdego kraju, przygotowują  przez Internet, wspólną prezentację na temat kobiet i polityki w ich krajach, która zostanie przedstawiona w Holandii.

P6

Inne wydarzenia w projekcie

02-2020

- Przekazanie w każdej szkole decyzji
podjętych na spotkaniu koordynatorów w Rumunii.
- Komunikacja przez Internet pomiędzy uczniami wytypowanymi do mobilności w Holandii.
- Kontynuacja współpracy w tworzeniu prezentacji na temat kobiety i polityki wobec kobiet.
- Rejestracja studentów na platformie e-twinning.
-  Spotkanie z uczniami zakwalifikowanych do udziału w mobilności i z ich rodzicami.

C1


Krótkoterminowe wymiany
grup uczniów 

 03-2020

- Spotkanie uczniów w Holandii.

Temat spotkania:
kobieta i polityka wobec kobiet na przestrzeni wieków.

- Wszystkie planowane w ramach programu działania będą realizowane przez wszystkich uczniów i towarzyszących im nauczycieli.

P7

Inne wydarzenia w projekcie

03-2020

- Upowszechnienie informacji na temat działań przeprowadzonych podczas mobilności na stronach Internetowych szkół i na platformie eTwinning.
- Obchody
 Międzynarodowego Dnia Kobiet we wszystkich szkołach uczestniczących w projekcie.

P8

Inne wydarzenia w projekcie

04-2020

- Zorganizowanie konferencji / debaty z przedstawicielami polityki lokalnej/ naukowcami/NGO, na temat związany z realizowanym projektem.

 -  Każda szkoła wybierze uczniów, którzy wezmą udział w mobilności w Polsce (4 lub 5 uczniów, zgodnie z formularzem wniosku)
 - Uczniowie w grupach, po 2 osoby z każdego kraju, przygotowują  przez Internet, wspólną prezentację na temat
kobiet w świecie pracy. Pozostałej społeczności zostanie to przedstawione w Polsce.
- Komunikacja między uczniami zakwalifikowanymi na mobilność w Polsce.
- W każdej szkole uczniowie, którzy uczestniczyli w mobilności w Holandii, prezentują wyniki pozostałym uczniom szkoły.
-  Spotkanie z uczniami zakwalifikowanych do udziału w mobilności i z ich rodzicami.

C2

Krótkoterminowe wymiany
grup uczniów 

 05-2020

Spotkanie uczniów w Polsce.

Kształcenie zawodowe i świat pracy kobiet.

Wszystkie planowane w ramach programu działania będą realizowane przez wszystkich uczniów i towarzyszących im nauczycieli.

P9

Inne wydarzenia w projekcie

05-2020

-  Upowszechnienie informacji na temat działań przeprowadzonych podczas mobilności na stronach Internetowych szkół i na platformie eTwinning.
- Uczniowie w każdej szkole zbierają informacje/materiały/dokumenty na temat „kobiet i religii"

P10

Inne wydarzenia w projekcie

06-2020

- Każda szkoła przedstawi zebrane wśród uczniów propozycje kalendarzy(2019/2020/2021)
-  W każdej szkole uczniowie, którzy uczestniczyli w mobilności w Polsce, prezentują wyniki pozostałym uczniom szkoły.
-  Każda szkoła wybiera uczniów, którzy wezmą udział w mobilności we Francji (4 lub 5 uczniów zgodnie z formularzem wniosku).

P11

Inne wydarzenia w projekcie

09-2020

-  Spotkanie z uczniami zakwalifikowanych do udziału w mobilności i z ich rodzicami
-  Uczniowie w grupach, po 2 osoby z każdego kraju, przygotowują  przez Internet, wspólną prezentację na temat
„kobiet i religii" Pozostałej społeczności zostanie to przedstawione w Clervoy College, we Francji.

C3

Krótkoterminowe wymiany
grup uczniów 

10-2020

- Spotkanie uczniów we Francji w Clervoy College.

Temat: Wpływ laicyzacji na rozwój praw kobiet.

- Wszystkie planowane w ramach programu działania będą realizowane przez wszystkich uczniów i towarzyszących im nauczycieli.

P12

Inne wydarzenia w projekcie

10-2020

- Opracowanie kalendarzy
- Każda szkoła wybiera uczniów, którzy zaangażują się w mobilność.
-
Uczniowie w grupach, po 2 osoby z każdego kraju, przygotowują  przez Internet, wspólną prezentację na temat
„kobiet i religii" Pozostałej społeczności zostanie to przekazane.

- Komunikacja między uczniami uczestniczącymi w mobilności w Clervoy College
- Spotkanie z uczniami i rodzicami.

P13

Inne wydarzenia w projekcie

11-2020

- W każdej szkole uczniowie, którzy uczestniczyli w mobilności, prezentują wyniki pozostałym uczniom szkoły.

- Uczniowie w każdej szkole zbierają informacje/materiały/dokumenty na temat „kobieta i sukces".

P14

Inne wydarzenia w projekcie

12-2020

- Zorganizowanie konferencji / debaty z przedstawicielami polityki lokalnej/ naukowcami/NGO, na temat związany z realizowanym projektem.

- Uczniowie w grupach, po 2 osoby z każdego kraju, przygotowują  przez Internet, wspólną prezentację na temat
„kobieta i sukces". Pozostałej społeczności zostanie to przekazane podczas mobilności w Portugalii.

C4

Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników

01-2021

Spotkanie nauczycieli na Martynice.

Temat: Kobiety w różnych religiach. Praca kobiet.

P15

Inne wydarzenia w projekcie

01-2021

-  Każda szkoła wybiera uczniów, którzy wezmą udział w mobilności w Portugalii (4 lub 5 uczniów zgodnie z formularzem wniosku)

P16

Inne wydarzenia w projekcie

02-2021

- Zorganizowanie konferencji / debaty z przedstawicielami polityki lokalnej/ naukowcami/NGO, na temat związany z realizowanym projektem.

- Uczniowie w grupach, po 2 osoby z każdego kraju, kontynuują przez Internet, pracę nad wspólną prezentację na temat „kobieta i sukces". Pozostałej społeczności zostanie to przekazane.

- Komunikacja pomiędzy uczniami zakwalifikowanymi na udział w mobilności w Portugalii.

-  Spotkanie z uczniami zakwalifikowanych do udziału w mobilności i z ich rodzicami.

C5

Krótkoterminowe wymiany
grup uczniów 

03-2021

- Spotkanie uczniów w Portugalii. Uczniowie przedstawią uczniom portugalskim prezentację zatytułowaną „Kobieta sukcesu w naszym kraju ".

- Wszystkie planowane w ramach programu działania będą realizowane przez wszystkich uczniów i towarzyszących im nauczycieli.

P17

Inne wydarzenia w projekcie

04-2021

- W każdej szkole uczniowie, którzy uczestniczyli w mobilności w Portugalii, prezentują wyniki wizyty, pozostałym uczniom szkoły.

- Upowszechnianie informacji na temat działań przeprowadzanymi w całym
projekcie na stronach internetowych szkół i na e-Twinning.

C6

Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników

05-2021

- Spotkanie nauczycieli w Rumunii.

Kształcenie zawodowe kobiet, kobiety
sukcesu oraz kobiety i polityka.

P18

Inne wydarzenia w projekcie

05-2021

- Zorganizowanie konferencji / debaty z przedstawicielami polityki lokalnej/ naukowcami/NGO, na temat związany z realizowanym projektem.

- Inauguracja  w każdej szkole wspólnego pomnika i zaprezentowanie społeczności szkolnej działań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu (kalendarzy i wirtualnego dziennika…)

P19

Inne wydarzenia z projekt

06-2021

- Upowszechnianie informacji na temat działań przeprowadzanymi w całym
projekcie na stronach internetowych szkół i na e-Twinning.

P20

Inne wydarzenia w projekcie

07-2021

- Spotkanie koordynatorów we Francji (Franconville).
- Będzie robiony raport końcowy projektu.

- Zostanie sprawdzone, czy wszyscy dobrze uzupełniają formularz na platformie Mobilli too.

 

 


Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©