Wygląda dobrze
To pole jest wymaganePOMÓŻ RODZINOM DOTKNIĘTYM COVID-19


 

            Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie „WSPARCIE" i Szkolne Koło Caritas, zwraca się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, o pomoc finansową dla naszych uczniów i ich rodzin, którzy w obecnej chwili są w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Pieniądze można wpłacać na konto Stowarzyszenia;

  82 8644 0000 0012 6436 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Chojnowie

  w tytule proszę napisać "covid-19"

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 605686085

Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc, liczy się każda złotówka.wsparcie (szerokość: 375 / wysokość: 454) c (szerokość: 225 / wysokość: 225)


VII Przegląd Kabaretów Szkolnych  „PeKaeSy"
pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Legnickiego

 12 kwietnia  2013 r., godz. 10.00

Zmagania konkursowe oceniało jury, w skład którego weszli członkowie kabaretu  Made in China z Zielonej Góry.  Do Chojnowa przybyły zespoły z Wrocławia i Katowic. Nie dotarł do nas, niestety, kabaret Babsztyle z Gromadki.

Jury następująco oceniło zmagania konkursowe:

I miejsce – Enerdowskie Pływaczki

II miejsce – Na czworaka

III miejsce – Byle do przodu – za szaleństwo i energię

III miejsce – Socratiron – za kulturę sceniczną

Jurorzy przyznali również nagrody indywidualne i wyróżnienia:

- najlepszy aktor – Filip Cendro (Enerdowskie Pływaczki)

- najlepszej aktorki – Justyna Tymczyszyn i Joanna Sikora (Na czworaka)

- wyróżnienie za perliste potoki perory – Justyna Szymkowiak (Socratiron)

- wyróżnienie za tuszowanie tuszy – Paweł Wudecki (Byle do przodu)

- nagroda specjalna za krzewienie zdrowego stylu życia dla kabaretu Byle do przodu.

Publiczność całkowicie zgodziła się z jurorami przyznając swoją nagrodę Enerdowskim pływaczkom.

Na zakończenie wystąpił również kabaret  Made in China, przedstawił kilka skeczy ze swojego programu.

Kabarety zakwalifikowane do przeglądu:

Babsztyle GOKiS Gromadka

Enerdowskie pływaczki LO nr. 17 we Wrocławiu

Socratiron z Katowic

Byle do Przodu MOKSiR w Chojnowie

Na czworaka PZS w Chojnowie


Organizatorzy:  Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie "WSPARCIE" we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, Powiatowym Zespołem Szkół w Chojnowie oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących w Chojnowie" DAJMY SZANSE".


Miejsce przeglądu:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

ul.Małachowskiego 7, 59-225 Chojnów

tel.76/ 81 88 621,e-mail: mdk_chojnow@wp.pl, www.moksir.chojnow.eu

 

  REGULAMIN

 

1. Udział w przeglądzie mogą wziąć formacje kabaretowe złożone z uczniów szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych.

 

2. Czas trwania programu nie może przekraczać 20 minut, z czego minimum 1/3 musi stanowić twórczość własna zespołu.

 

3. Zgłoszenia należy przesłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie,

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7 do dnia 22 marca 2013 r. na dołączonej karcie.

 

4. O zakwalifikowaniu się do przeglądu zespoły zostaną powiadomione do 05 kwietnia 2013 r.

 

5. Jury, powołane przez ORGANIZATORA, przyzna I, II i III miejsce oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.

 

6.Koszty pobytu i przejazdu zespołu na przegląd pokrywa instytucja delegująca.

 

7. Organizator zapewnia: nagłośnienie, 8 mikrofonów na statywach, odtwarzacz CD, oświetlenie, scenę o wymiarach 8 x 10 m., kulisy, garderoby. UWAGA! Nie obsługujemy płyt CD RW i DVD, plików MP3, MINI DISCÓW.


8. Dla zakwalifikowanych zespołów organizator zapewnia również bezpłatne warsztaty z jurorami i skromny poczęstunek.


9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Zofia Łabuz- przewodnicząca Stowarzyszenia "WSPARCIE" pod nr tel. 605 686 085 lub 76 81 92 348 i  p. Stanisław Horodecki- dyrektor MOKSiR pod nr tel. 76 8188 621 lub 607 438 428.

 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występów grupy kabaretowej oraz późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału ( tv, prasa, internet itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.

                            

                                               KARTA ZGŁOSZENIA

                           VII Przegląd Kabaretów Szkolnych „PeKaeSy" 2013


1. NAZWA ZESPOŁU
2. SZKOŁA/ INSTYTUCJA

3. DOKŁADNY ADRES / KOD POCZTOWY / TELEFON / E-MAIL

4. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA GRUPY/ TELEFON/ E-MAIL5. TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA
 

6. AUTOR SCENARIUSZA/ ŹRÓDŁA LITERACKIE
7. REŻYSER8. OPRACOWANIE MUZYCZNE
9. CZAS TRWANIA WYSTĘPU        10. CZAS MONTAŻU SCENY     11. CZAS DEMONTAŻU SCENY

12. POTRZEBY TECHNICZNE (nagłośnienie{wymienić nośnik},elementy scenografii: stoły, krzesła itp.)

13. LICZBA CZŁONKÓW ZESPOŁU/WIEK            14. LICZBA OSÓB Z OBSŁUGI TECHNICZNEJ/FUNKCJA        

15. KILKA INFORMACJI O ZESPOLE 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie WSZYSTKICH rubryk!I Chojnowski Festiwal Chórów Młodzieżowych

  odbył się 16.06.2021 roku
(szerokość: 375 / wysokość: 281) (szerokość: 375 / wysokość: 281)
(szerokość: 750 / wysokość: 562)
 
„Razem łatwiej i lepiej – młodzież seniorom, seniorzy młodzieży"
       Konferencja zorganizowana przez: Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy, Starostę Legnickiego, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej 
W dniu 10 maja 2012 r. w godz. 14.00-17.00 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy odbyła się konferencja "Razem łatwiej i lepiej - młodzież seniorom, seniorzy młodzieży".
Zofia Łabuz - przewodnicząca Stowarzyszenia przedstawiła prezentację:Jak zachęcać młodzież do samokształcenia i pracy społecznej.VI Przegląd Kabaretów Szkolnych  „PeKaeSy 2012"

23 marca 2012 r., godz. 10.00

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie "WSPARCIE"

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy

DAJMY SZANSĘ

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

ul.Małachowskiego 7, 59-225 Chojnów

tel.76/ 81 88 621,e-mail: mdk_chojnow@wp.pl, www.moksir.chojnow.eu

 

   

W ubiegły piątek ( tj. 23.03.2012r.) odbył się VI Przegląd Kabaretów Szkolnych. Wystapiło 5 kabaretów: po jednym z Wrocławia, Świdnicy i Gromadki i dwa z Chojnowa. Członkowie KABARETU DNO - tegoroczni jurorzy Przeglądu przyznali:

 I miejsce Kabaretowi ENERDOWSKIE PŁYWACZKI z Wrocławia,

II miejsce dla Kabaretu BYLE DO PRZODU (MOKSiR CHOJNÓW), 

 III miejsce Kabaret NA CZWORAKA ( PZS CHOJNÓW). 

 wyróżnienie dla Kabaretu BABSZTYLE z Gromadki

Nagroda publiczności: ENERDOWSKIE PŁYWACZKI

oraz nagrody indywidualne dla:

 Justyny Tymczyszyn (Kabaret NA CZWORAKA),

Kacpra Majocha (Kabaret BYLE DO PRZODU

 Dominika Mireckiego (Kabaret ENERDOWSKIE PŁYWACZKI).

GRATULACJE!!!

 

V Dolnośląski Przegląd Kabaretów

Szkolnych „PeKaeSy"

pod honorowym patronatem

Starosty Legnickiego

06 kwietnia 2011 r., godz. 10.00


I Miejsce:KABARET FALANGA z LO nr XII we Wrocławu

II Miejsce: KABARET NO TO SZEROKO z LO nr XII we Wrocławiu

ENERDOWSKIE PŁYWACZKI z Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu

III Miejsce: KABARET NA CZWORAKA z Powiatowego Zespołu Szkół w
CHOJNOWIE

NAGRODA PUBLICZNOŚCI: ENERDOWSKIE PŁYWACZKI z Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu

WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE:

I Magdalena Marynowska z Kabaretu PANOWIE I PANIE M

z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

II Filip Cendr z kabaretu ENERDOWSKIE PŁYWACZKI

 z Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu

 

Moje Spotkania z Janem Pawłem II

07 kwietnia 2010 r. w auli Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie miał miejsce finał I etapu programu pod hasłem: „Moje spotkania z Janem Pawłem II". Program ten został zainicjowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii p.w. Świętych Piotra

i Pawła w Chojnowie. Do współpracy zaproszono Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, kapłanów chojnowskich parafii, Miejską Bibliotekę Publiczną i lokalne szkoły.

W konkursie wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II „Co mi chciałeś powiedzieć Ojcze Święty?" wzięło udział blisko 60 uczniów. Laureatami zostali:

Szkoły Podstawowe:

I miejsce - Kamila Gołąb (SP nr 4)

II miejsce - Magdalena Czarny (SP nr 3)

III miejsce - Kuba Borkowski (SP nr 3)

III miejsce - Piotr Grabowski (SP nr 4)

Gimnazja

I miejsce - Daria Koziar (Gimnazjum nr 2)

II miejsce - Aleksandra Siuda (Gimnazjum nr 2)

III miejsce - Natalia Kapral (Gimnazjum nr 1)

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce - Angelika Mężyk (Liceum Ogólnokształcące)

II miejsce - Ewa Grabowska (Liceum Ogólnokształcące)

III miejsce - Anna Sobota (Technikum Ekonomiczne)

W konkursie plastycznym „Jan Paweł II Pielgrzym Nadziei" I miejsce zdobył piękny rysunek ucznia Technikum Hotelarskiego Roberta Dorotkiewicza. Druga nagroda przypadła uczennicy SP nr 3 - Adrianie Nowogrodzkiej. Przyznano też dwa III miejsca: Agacie Miłuch  (SP nr 4) i Magdalenie Czarnej (SP nr 3).

Uczniowie wykonali też barwne kolaże ilustrujące pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II, Jego spotkania z ludźmi dorosłymi różnej narodowości i ras, z dziećmi i młodzieżą.  W tej kategorii zwycięzcami okazali się: Żaneta Sambor (SP nr 4), Iwona Zielonka (LO), Julia Pachołek i Karolina Pirożek (SP nr 4)

            Laureaci zostali hojnie obdarowani. Starosta Legnicki i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich ufundowali pięć 2-dniowych wycieczek śladami Jana Pawła II: Łagiewniki-Kraków-Kalwaria Zebrzydowska- Wadowice-Maków Podhalański- Ludźmierz. Były też bogate nagrody rzeczowe od Burmistrza Miasta Chojnowa i kapłanów obydwu chojnowskich parafii. 

 

Uczestnicy konkursu "Co chciałeś mi powiedzieć Ojcze Święty?"

 

Goście i jury konkursu

Finaliści i organizatorzy

 

 

„Ruszaj Galopem"

         Rozpoczęliśmy realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Ruszaj galopem"  nr WND-POKL.09.02.00-02-071/08  


                                           

 

                                   

Partnerem w realizacji projektu jest Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie. Współpracujemy również ze Stadniną Koni Jaroszówka. Koordynatorami projektu są Panie: mgr inż. Anna Augustyńska - Mincger i  mgr inż. Lucyna Karpińska.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na stronę internetową „Ruszaj galopem".

Pomóż, jeżeli potrafisz!

18.12.2008 roku miało miejsce dramatyczne zdarzenie. W jednym z gospodarstw w Okmianach wybuchł pożar. W jednej chwili zamieszkująca tam rodzina straciła dorobek całego życia. Uczennica szkoły przy ulicy Wojska Polskiego jest członkiem, tej tak bardzo przez los doświadczonej rodziny. Zwracamy się
z gorącą prośba do wszystkich, którzy mogą pomóc w tej trudnej sytuacji.


Numery telefonów, gdzie można uzyskać bliższe informacje:

076 8196520 – pedagog szkolny ul. Wojska Polskiego

076 8192348(346) – Stowarzyszenie „Wsparcie"

 

 

 

Podziękowanie


Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie „Wsparcie" serdecznie dziękuje:

Firmie „Komerc", „BHPE"Agencji Ochrony Pracy i Środowiska Ryszard Pacuła, Zarządowi Banku Spółdzielczego i MOPS w Chojnowie

za współfinansowanie wypoczynku letniego naszej uczennicy.Zarząd Stowarzyszenia „Wsparcie".


 

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©