Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

(szerokość: 750 / wysokość: 528)

 

 

 

 

 (szerokość: 190 / wysokość: 91)Comenius Partnerskie Projekty Szkół - "Uczenie się przez całe życie"

 

 

 

 

 

W latach 2012- 2014 w Powiatowym Zespole Szkół będziemy realizować projekt ekologiczny pt. „Zrównoważona edukacja dla zrównoważonego rozwoju naszych miast" w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół - Uczenie się przez całe życie, współfinansowanego przez Komisję Europejską. W działaniach weźmie udział ośmiu partnerów: z Polski, Francji, Rumunii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Turcji i Belgii.

 

 

 

Cele

§         Lepsze poznanie człowieka i okazywanie szacunku dla jego środowiska naturalnego.

§         Uwrażliwienie na otaczające nas środowisko, zachęcenie wszystkich ludzi do zaangażowania się w ochronę środowiska naturalnego.

§         Pobudzenie ducha obywatelskiego u obywateli jutra dla odnowienia zasobów środowiska naturalnego.

§         kształtowanie nawyków proekologicznych.

§         Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej

§         wzajemne uczenie się, wymiana najlepszych praktyk oraz rozwijanie struktur współpracy międzynarodowej.

§         Nabywanie i wykorzystanie w praktyce umiejętności posługiwania się współczesnymi komunikatorami (Skype, Internet itp.).

§         Ćwiczenie umiejętności językowych przez uczestników projektu.

§         Poznanie kultury, historii i rzeczywistości krajów partnerskich.

§         Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, motywowanie do nauki, pracy badawczej, poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań.

§         Upowszechnianie skutecznych metod nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, w szczególności na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Działania

  • Spotkania partnerów projektu.
  • Konferencje, seminaria, warsztaty,
  • Prace w terenie, analizy i badania dotyczące ekologii.
  • Organizowanie wystaw, przedstawień, festynów związanych z tematem projektu.
  • Tworzenie dzieł literackich i artystycznych związanych tematycznie z prowadzonymi działaniami. Wizyty studyjne związane z energią odnawialną.

Streszczenie raportu końcowego w języku angielskim

Summary of the final report


The project gathers eight European countries with the following schools :

- France: Collège Léonard de Vinci, Châtenay-Malabry;

- Italy: Collège « Secondo Instituto Comprensivo », Monte San Giovanni Campano;

- Portugal: Escolla Basica e Secundaria Dr Angelo Augusto Da Silva, Funchal;

- Romania: Grup Scolar « Charles Laugier », Craiova;

- Turkey: Fatih Ilkogretim Okulu, Samsun Çarsamba;

- Poland: Powiatowy Zespol Szkol w Chojnowie, Chojnow;

- Spain: CEIP « Maestro Enrique Laborda », Los Dolores (MURCIA)

- Belgium: Koninklijk Technisch Atheneum Sint-Agatha-Berchem « Zavelenberg, Bruxelles.

 

 All the schools are different from a pedagogical, historical, cultural and social point of view and the pupils are of different ages, in primary or secondary schools.

In spite of all these differences the project has perfectly worked out, with strong friendship relations established between both students and teachers.

 After each mobility the farewells were painful for students, exchanging phone numbers, addresses … The relations have been extended later on social networks. The language "barrier" seemed not to exist anymore, both children and adults trying hard to learn a few words from the host country, though French and English were then the most commonly used communication languages.

 The exchanges also extended to families, accommodating foreign students in mobilities. Finally, in each country a farewell party was organized for foreign partners and families from the host country. Meals were prepared by parents, in order to share their local gastronomy.

 As far as communication is concerned, this project has fully reached its goals and strong ties have been established between all the partners.

 Beyond these relations, this project has been a tool for teachers to open their students' eyes on the outside, beyond their own borders. The project has also given birth to pluridisciplinary and transversal works, thus giving school subjects a new meaning for the students.

 

 Let's not forget the main goal of our project: making generations to come aware of environmental issues and teaching them eco-moves which will preserve our planet.

 The growing development of countries has obvious consequences on our environment. Then we will have to learn to consume in a positive way.

 As far as sustainable development is concerned, our project has reached its goals through new knowledges and skills. It has made both students ans teachers aware of water and energy issues and the future of its planet.

 

 The project's main goals have been reached through the following activities :

- giving students a European vision thanks to mobilities and internet communication;

- creating ties by sharing common activities and also with a larger audience, when showing their works in all mobilities;

- awareness of the need to save water and energy through the various visits;

- awareness of simple eco-moves in everyone's daily life by making posters and films, each move being positive for the planet and the future;

- communicating with teenagers, their age or younger, to share about personal or school lives.

 

 Through all the activities proposed to the students, the teachers have always tried to choose a variety of attractive working tools: posters, poems, videos, photographs, new technologies... All of them have made it possible for the students to develop their skills and knowledge in different fields.


 Powrót

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©