Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

  comenius (szerokość: 375 / wysokość: 281)     comenius (szerokość: 375 / wysokość: 281)

  

                    L`Hymne Éco                                                                                        Hymn eco (tłumaczenie)

                    Un appel nous lance la terre;                                                   Apelem  promujemy ziemię         

                    Il faut qu`on la considère!                                                          Ona musi być uznana

                    Nous courrons à notre perte                                                     Pędzimy na zatracenie

                    Pour ne pas la garder verte.                                                      Nie dla zieleni zachowania 

  

                     Allons à la dernière heure                                                          Idziemy do końca          

                     Faire un un effort majeur                                                            Zrobimy wszystko    

                     Pour sauver notre forêt                                                               Aby uratować nasze lasy

                     Si l`on veut encore respire                                                         Dla dalszego oddychania

 

                      En toute vitesse venez!                                                               Woda, nasz skarb największy

                      L`eau, il faut la sauvegarder.                                                     W świecie pędzącym bez pamięci    

                      Sans elle, nous le savons par cœur,                                       Bez niej nasza planeta umiera                  

                      Notre planète se meurt.                                                             Wiemy to bez gadania.

 

                      Nous, l`Amphithéâtre Vert                                                          My z zielonego Amfiteatru   

                     Jurons à cœur ouvert                                                                   Z szczerego serca, przysięgamy

                     De lutter pour notre terre                                                             Walczyć dla naszej ziemi

                     Pour l`eau, le vent et l`air.                                                            Dla wody, wiatru i powietrza

 

                    De toutes nos forces nous lutterons                                         Ze wszystkich sił walczymy

                    Et notre vie nous défendrons;                                                     Naszego  życia bronimy,

                    Notre vie sur cette planète                                                           Naszego życia na tej planecie

                    Qui doit rester pour toujours Verte.                                             Która musi być zielona.                                                                                                                                 

 (szerokość: 375 / wysokość: 82)

 Słońce

To jedno jedyne co świeci nad nami.

To jedno jedyne co nas ogrzewa.

Pozwala wykorzystać swą energię,

Byśmy mogli o ziemię  dbać lepiej.

 W tobie wszystko co dobre jest.

  Le soleil

C'est l'unique qui nous brille

C'est l'unique qui nous rechauffe

Il permet d'utiliser son energie

Pour que nous puissions mieux prendre les soins de la Terre

Tu constitues fout ce qui est bon


(szerokość: 375 / wysokość: 281) Woda

Potężny żywioł co 3/4 ziemi zajmuje

Niezbędny jest dla życia naszego

Choć czasami groźny

Daje nam niezwykle wiele -

zdrowie, rozrywkę, życie, energię.

Chociaż okiełznać wodę nie jest łatwo

Warto tę siłę wykorzystać,

By planetę chronić

I potomnym oddać lepszą.


L'eau

Un element puissant qui occupe 3/4 fois-quart de la Terre.

Elle est essentiel pour notre vie.

Bien qui elle soit parfois dangereuse.

Elle nous donne i soute, distraction, vie, energie

Bien que l'eau ne soit pas facile a apprivoiser

Cela vaut la peine d utiliser cette force

Pour proteger la planete et pour la rendre meilleure pour la generation prochaine
Wystawa

„Świat przez pryzmat ekologii"

 

              Dnia 7 czerwca w bibliotece miejskiej odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej pt. "Świat przez pryzmat ekologii ". Autorkami    wystawy są uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie, Justyna Mazurkiewicz i Anna Szprycha.  Zaproszeni goście najpierw obejrzeli zdjęcia zebrane w  trzy grupy tematyczne „Wysypiska", „Energia wiatru", „Przyroda naszymi oczami". Następnie wysłuchali prelekcji Justyny i Ani, w której autorki przedstawiły zagrożenia wynikające z pojawiania się w naszym otoczeniu tzw. „dzikich wysypisk", możliwości pozyskiwania i wykorzystywania energii wiatrowej w Polsce oraz ciekawostki  sozologiczne i ekologiczne. Wystawa jest jednym z działań w projekcie ekologicznym „Edukacja ekologiczna dla zrównoważonego rozwoju naszych miast" realizowanym w Powiatowym Zespole Szkól w ramach programu Comenius Partnerskie  Projekty Szkół - Uczenie się przez całe życie. Swoją obecnością zaszczycili Nas Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół pan Mariusz Kowalczyk, przedstawiciele władz samorządowych, Starosta Powiatu Legnickiego pan Jarosław Humenny, Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych pani Elżbieta Iwanicka, Burmistrz  Miasta Chojnowa. Zapraszamy mieszkańców Chojnowa do obejrzenia wystawy. Naprawdę warto!

Podsumowanie:

Konkretne działania jakie podjęła każda szkoła w ciągu 2 lat aktywności:
"Lip Dub" prezentacja każdej szkoły.
Prezentacja różnych maskotek i wyboru maskotki projektu.
Analiza graficzna zasobów demograficznych, żywnościowych i wodnych w każdym kraju partnerskim.
Ilustracja  fotograficzna zmian krajobrazu z powodu braku wody.
Tworzenie dzieł literackich i artystycznych jako podsumowanie wspólnych działań.
Sześć rozdziałów książki elektronicznej (woda i siedlisko, woda i energia, woda i rolnictwo, energia wiatru, energia słoneczna, biomasa i biogaz).
Ankiety badające znajomość wykorzystania energii odnawialnej oraz zasobów energetycznych w każdym z krajów partnerskich i zasad żywienia.
Uczestnicy poznali specjalności kulinarne, system edukacji każdego kraju i szukali informacji na temat krajów i miast projektu.
Utworzono stronę internetową projektu, aby zaprezentować wszystkie działania projektowe.
Recykling papieru- warsztaty.
Dzieła literackie na temat projektu: wiersze, Eco-hymn.
Broszura o różnych cyklach wody i nawadnianiu kropelkowym oraz zbudowanie mini-ogrodu warzywnego z nawadnianiem kropelkowym.
Wystawa fotograficzna i prezentacja pt. "Świat przez pryzmat ekologii" w bibliotece miejskiej i w szkole (w Polsce)
Filmy pokazujące znaczenie zachowania ekologicznego związanego z oszczędzaniem wody i energii oraz ochrony przed zanieczyszczeniem środowiska. Wystawa plakatów filmowych.
Zwiedzanie:
-Podziemnej oczyszczalni wody deszczowej i ścieków w Paryżu
-wodne kanały,  "Manoir Hazeranlar"
-elektrownie wodne
Wystawa fotograficzna: "Przeszłość i teraźniejszość naszych krajobrazów"
Wystawa malarstwa: "Świat po 10, 20 i 50 lat industrializacji"
Upowszechnienie działań poprzez 18 artykułów o programie Comenius, które zostały opublikowane w prasie, cztery wystawy, oficjalne wizyty: spotkania z przedstawicielami władz samorządowych i państwowych, burmistrzami i gubernatorami, wspólne kolacje z rodzicami, uczniami i nauczycielami, strony internetowe szkół.
Reportaż telewizyjny, wywiady z nauczycielami i uczniami, którzy zostali przyjęci przez Sekretarza ds. Edukacji (w Portugalii).
W Rumunii, dwa wywiady w telewizji.
We Włoszech, festyn na cześć gości, w obecności burmistrza i władz cywilnych, wojskowych i religijnych, na głównym placu miasta.
Wizyty w muzeach energii odnawialnej i energetyki, zwiedzanie zakładów (np. hydroelektrowni, ozdób świątecznych, ceramicznych ...)
Cztery konferencje: Polska: "Co to są odnawialne źródła energii" oraz "Produkcja biomasy"; Belgia: "Różnorodność energetyczna" Rumunia: "Europa - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość"; Portugalia konferencja / debata "Eco-szkoła";
Belgia i Hiszpania: delegacje zostały zaproszone na mecz piłki nożnej.
Uczniowie wzięli udział w różnych warsztatach (np. czekolady, papieru z recyklingu, tańca, budowania wiatraków, gotowania, dekorowania bombek choinkowych, malowania koszulek z maskotką projektu, ceramicznych, budowy modelu solaru, nawadniania kropelkowego...)
Kronika projektu prowadzona przez partnera polskiego.
Kurs języka francuskiego w Polsce

               Galeria


POWRÓT

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©