Aktualności

LIST INTENCYJNY z LIDL
W dniu 19 lutego 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy z udziałem starosty Janiny MAZUR, dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie Mariusza KOWALCZYKA oraz Elżbiety IWANICKIEJ, dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych został podpisany list intencyjny z przedstawicielami firmy Lidl. Uczniowie jako młodociani pracownicy mogą być zatrudnieni przez LIDL ale również uczniowie technikum oraz szkół branżowych I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami będą mogli w okresie nauki odbywać staż uczniowski w rzeczywistych warunkach pracy w celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie.

Do głównych korzyści szkoły z realizacji przez jej uczniów staży u pracodawców należą:

• wzrost prestiżu szkoły, a tym samym promocja na rynku edukacyjnym poprzez oferowanie dodatkowych staży, będących rozszerzeniem kształcenia zawodowego praktycznego,

• rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez możliwości uczestnictwa uczniów w płatnych stażach u pracodawcy

• wsparcie w wypełnianiu zadań szkoły wynikających z przepisów prawa oświatowego,

• zwiększenie szansy absolwentów szkoły na zatrudnienie przez pracodawców.

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży u pracodawców należą:

• ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,

• możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,

• sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,

• nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia,

• wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego,

• udokumentowany przebieg realizacji stażu, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. CV.

Do głównych korzyści pracodawcy przyjmujących uczniów na staż należą:

• pozyskanie stażysty zgodnego z wymaganiami pracodawcy – uzgodnienia dotyczące umiejętności i kompetencji,

• kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy,

• niższe koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników,

• podjęcie współpracy ze szkołą w zakresie opracowywania i wdrażania zmian w kształceniu zawodowym,

• budowanie dobrego wizerunku firmy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie (współpracującej z sektorem edukacji).

data publikacji: 2020-02-20 12:45
 
NOWOŚCI STYCZEŃ 2020
Nowości w bibliotekach szkolnych Zapraszamy do wypożyczania książek
data publikacji: 2020-02-07 11:17
 
XI Legnickie Prezentacje Edukacje w PWSZ
22 uczelnie, 13 instytucji i szkół policealnych oraz 9 szkół ponadgimnazjalnych w tym POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE 👍
data publikacji: 2020-02-05 11:09
 
75 rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau
"I powstały nowe pustynie: piaski Majdanka, Sobiboru, wydmy Treblinki i Bełżca, gdzie wiatr układa na wieczny spoczynek nie krzemień, mikę, piaskowiec – zmielone w żarnach starych mórz – ale wapień i węgiel ludzkiego rodu zrównanego z ziemią". 27 stycznia minęła 75 rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Z tej okazji, w mijającym tygodniu p. Agnieszka Rybczyńska i p. Agnieszka Robak przygotowały wyjątkową lekcję historii. Lekcję pełną zadumy, wspomnień i wzruszeń, lekcję pamięci złożoną w hołdzie tym, którzy zginęli i którzy przetrwali piekło obozu. Był czas na wysłuchanie relacji, wierszy, obejrzenie filmu przygotowanego przez uczennicę liceum pt. „Holocaust”. Całość dopełniła wystawa prac plastycznych uczniów, którzy w ujmujący sposób przedstawili dramat ówczesnych ludzi – więźniów obozu. Był także czas na określenie własnych emocji, wśród których u młodzieży dominowały smutek, żal, przerażenie, strach, rozpacz. Po zakończonej lekcji pozostała refleksja oby „nigdy więcej, żadne Auschwitz się nie powtórzyło”. Na koniec warto przytoczyć fragment przemówienia Ocalonego Mariana Turskiego „Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnych potrzeb polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakaś mniejszość jest dyskryminowana, ponieważ istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale na tym polega, że prawa mniejszości muszą być chronione jednocześnie. (...) Inaczej ani się nie obejrzycie, a jakieś Auschwitz na was spadnie z nieba. Auschwitz nie spadło z nieba. Przyszło drobnymi kroczkami” – przypomniał Ocalony zaznaczając, że to może wydarzyć się wszędzie, na całej Ziemi. Oprac. Agnieszka Rybczyńska
data publikacji: 2020-01-31 13:47
 
ERASMUS+
Ogłaszamy nabór na wyjazd do Faro w Portugalii, dla pięciu uczniów i dwóch nauczycieli PZS w Chojnowie. Mobilność odbędzie się w ramach projektu „Le monde de la femme, la femme dans le monde” („Świat kobiety, kobieta w świecie”) w terminie od 11 do 16 października 2020r.
data publikacji: 2020-01-26 21:00
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | starsze >>

REKRUTACJA 2020 REKRUTACJA 2020 REKRUTACJA 2020 REKRUTACJA 2020 REKRUTACJA 2020
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©