Aktualności

List dolnośląskiego kuratora oświaty.
Wrocław 2019-09-16 Drodzy Rodzice! Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek. Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło z kilku powodów - niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru. Z danych zebranych przez Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół na dzień 9 września br. wynika, że spośród 402 szkół ponadpodstawowych w 72 zajęcia dydaktyczne (lekcje) kończą się później, w 27 wcześniej niż rok temu. 82 szkoły kończą zajęcia po godzinie 16.00, wśród nich w 32 szkołach zajęcia po godz. 16.00 odbywa tylko jeden oddział i to najczęściej tylko w jednym dniu tygodnia. Wśród działających w bieżącym roku szkolnym 402 dolnośląskich szkół ponadpodstawowych wydłużona organizacja zajęć dotyczy od 7% (28 szkół, w których co najmniej 2 oddziały przez większość dni tygodnia kończą naukę po godz. 16.00) do 20 % (82 szkoły kończące zajęcia po godz. 16.00). W ubiegłym roku było to odpowiednio od 5% (18 z 363 działających wówczas szkół) do 16,5% (60 z 363 szkół). W ubiegłym roku 13 szkół kończyło pracę po godz. 18.00, w tym roku jest to 19 szkół. Późne kończenie zajęć dotyczy głównie szkół kształcących w zawodach (technika, szkoły branżowe) i sportowych, a powodem jest zbyt mała liczba specjalistycznych pracowni i obiektów sportowych. W trakcie rekrutacji część osób życia publicznego i część mediów prorokowała „armagedon” i „apokalipsę” w szkołach ponadpodstawowych po przyjęciu podwójnego rocznika. Te kasandryczne zapowiedzi, bałamutne w treści i histeryczne w formie nie spełniły się. Powyższe dane udowadniają, że żaden „armagedon” ani żadna „apokalipsa” w oświacie dolnośląskiej nie nastąpiły. Sprawdziły się za to przewidywania i zapowiedzi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Pragnę poinformować, że Kuratoriom Oświaty monitoruje sytuację kadrową w szkołach, przedszkolach i placówkach na Dolnym Śląsku. Obecnie mamy zatrudnionych 48 tysięcy nauczycieli (od kilku lat liczba nauczycieli rośnie; rośnie liczba nauczycieli pełnozatrudnionych, maleje natomiast liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych). Na dzień 9 września br. dyrektorzy wykazali braki w zatrudnieniu w 365 szkołach/przedszkolach/placówkach na 3031 działających. Dyrektorzy poszukują 680 nauczycieli (136 na pełny etat, pozostałych na pojedyncze godziny). Zajęcia i stanowiska, w przypadku których najczęściej występują trudności z zatrudnieniem nauczycieli z kwalifikacjami, to przede wszystkim wychowanie przedszkolne, a także: przedmioty zawodowe, język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, psycholog, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy, matematyka. Fakt, że dyrektor poszukuje nauczyciela, nie oznacza, że zajęcia nie są realizowane. Najczęściej są one prowadzone przez innych nauczycieli na zasadzie godzin ponadwymiarowych lub zastępstw. Dyrektor może też wystąpić do kuratora o zgodę na powierzenie zajęć osobie bez wymaganych kwalifikacji (np. studentowi ostatniego roku studiów czy nauczycielowi pokrewnego przedmiotu). Pragnę Państwu przypomnieć, że art.48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: 1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. 2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Ponadto zgodnie z art.86 Prawa Oświatowego: 1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. 2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców. Przepisy prawa oraz prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP nie mogą być naruszane. Prawa rodziców, którzy powierzyli kadrze pedagogicznej to co mają najcenniejszego - czyli swoje dzieci - muszą być respektowane. Spieszę poinformować, że na konferencjach inaugurujących nowy rok szkolny 2019/2020 zwróciłem się do dyrektorów o staranny dobór osób, instytucji i organizacji kooperujących ze szkołą oraz każdorazowe dopełnianie procedur wymaganych przez prawo. Poprosiłem o rozwagę, odpowiedzialność i przezorność. Szkolne wspólnoty nie mogą bowiem być rozrywane przez spory, kłótnie i konflikty, w tym konflikty ideologiczne dotyczące sfery tak intymnej jak seksualność uczniów. Warto także wiedzieć, że Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 14 ust.3 stanowi, że: „Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego: 1) ustala długość przerw międzylekcyjnych; 2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.” Szanowni Rodzice! Stanowicie Państwo bardzo ważną część wspólnot złożonych z uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Proszę o częstą obecność w szkole i zainteresowanie jej sprawami. Proszę o aktywność, zaangażowanie i wsparcie. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 życzę Państwu, Państwa pociechom i całym społecznościom szkolnym wielu pięknych chwil, radości i sukcesów. Wytrwałości, cierpliwości i zdrowia. Realizacji planów i spełnienia marzeń. Z poważaniem pozostaję Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty
data publikacji: 2019-09-30 12:15
 
DZIEŃ CHŁOPAKA
30 września nie należy do jednych z szarych dni naszej rutyny... Dzisiejsza data wprowadza niemałe zamieszanie spowodowane dzisiejszym świętem 😊. Tak więc z okazji obchodzonego dzisiaj Dnia Chłopaka chciałybyśmy złożyć Panom jak najlepsze życzenia: Samych pogodnych chwil, wielu sukcesów, spełnienia wszystkich Waszych marzeń oraz udanego dnia! Życzy płeć piękna z PZS 😊
data publikacji: 2019-09-30 12:12
 
VI Olimpiada Lekkoatletyczna w PZS - dzień drugi
25.09.2019 – drugi dzień Olimpiady Lekkoatletycznej. Dziś o medale walczyli uczniowie PZS. Łatwo nie było, ponieważ pogoda „spłatała figla” – zaczął padać deszcz i zrobiło się chłodno. Jednak naszych championów zła aura nie odstraszyła. Najlepsi zwyciężyli. Bieg na 100 m CHŁOPCY Nie odbyła się konkurencja z powodu deszczu Bieg na 100 m DZIEWCZĘTA CZERNATOWICZ KLAUDIA 15,07 s GRELA AGATA 15,25 s TUREK WERONIKA 15,69 s SKOK W DAL CHŁOPCY HOŁOWIŃSKI KRZYSZTOF 4,68 m DOLA REMIGIUSZ 4,53 m CIEŚLAK MATEUSZ 4,29 m SKOK W DAL DZIEWCZĘTA CZERNATOWICZ KLAUDIA 3,89 m DZIURBIEL EMILIA 3,51 m PAWELEC OLIWIA 3,48 m Bieg na 600 m CHŁOPCY Nie odbyła się konkurencja z powodu deszczu Bieg na 300 m DZIEWCZĘTA Nie odbyła się konkurencja z powodu deszczu PCHNIĘCIE KULĄ CHŁOPCY ZIELIŃSKI MICHAŁ 10,35 m HOŁOWIŃSKI KRZYSZTOF 10,30 m KATRA KRYSTIAN 10,00 m PCHNIĘCIE KULĄ DZIEWCZĘTA ŁAJUS KATARZYNA 8,60 m BACZMAŃSKA KATARZYNA 7,25 m BEKACZ NATALIA 7,00 m NAJLEPSZY LEKKOATLETA HOŁOWIŃSKI KRZYSZTOF NAJLEPSZA LEKKOATLETKA KLAUDIA CZERNATOWICZ Wszystkim uczestnikom gratulujemy hartu ducha i zapraszamy w maju 2020 r.
data publikacji: 2019-09-25 13:31
 
VI Olimpiada Lekkoatletyczna w PZS - dzień pierwszy
W dniu 24.09.2019 r. w Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego na boisku rozpoczęła się - zgodnie z tradycją - VI Olimpiada Lekkoatletyczna, w której wzięło udział 8 szkół podstawowych. O tytuły najlepszych nastoletnich sportowców zaciekle walczyła młodzież, nie szczędząc w myśl hasła: "W zdrowym ciele zdrowy duch". Miejsca: Rzut piłką lekarską 1 Świtlicki Nikodem SP 3 CHOJNÓW 12,00 m 2 Migała Błażej ZSP ROKITKI 11,70 m 3 Okarma Konrad SP MIŁKOWICE 11,70 m 1 Oliwia Papadoupulu SP RZESZOTARY 10,50 m 2 Demiańczuk Karolina SP 4 CHOJNÓW 8,40 m 3 Tulej Marta ZSP ROKITKI 8,10 m Skok w dal 1 Szczepanowski Szymon SP 4 CHOJNÓW 4,54 m 2 Kazieczko Mateusz SP 4 CHOJNÓW 4,45 m 3 Jackiewicz Jakub ZSP ROKITKI 4,36 m 1 Wojsiat Karolina SP 4 CHOJNÓW 3,79 m 2 Laskowska Eliza SP 4 CHOJNÓW 3,46 m 3 Molęda Natalia ZSP ROKITKI 3,37 m Bieg na 100 m 1 Szczepanowski Szymon SP 4 CHOJNÓW 13,03 s 2 Pawłowski Szymon SP 4 CHOJNÓW 13,53 s 3 Świątkowski Paweł SP MIŁKOWICE 14,00 s 4 Rafał Pielak SP KOŚCIELEC 14,44 s 1 Potoczna Dominika SP 3 CHOJNÓW 14,28 s 2 Kubaj Joanna SP MIŁKOWICE 14,51 s 3 Aleksandra Krysa SP KOŚCIELEC 15,15 s 4 Rogusz Lili SP 3 CHOJNÓW 15,46 s Bieg na 200 m 1 Kubaj Joanna SP MIŁKOWICE 32,32 s 2 Rogusz Lili SP 3 CHOJNÓW 33,37 s 3 Aleksandra Krysa SP KOŚCIELEC 33,44 s Bieg na 400 m 1 Świątkowski Paweł SP MIŁKOWICE 1,04,41 s 2 Pawłowski Szymon SP 4 CHOJNÓW 1,05,19 s 3 Tomaszewski Karol SP 4 CHOJNÓW 1,05,69 s Klasyfikacja drużynowa SP 4 CHOJNÓW 382 pkt. SP MIŁKOWICE 264 pkt. SP 3 CHOJNÓW 246 pkt. SP KOŚCIELEC 203 pkt. ZSP ROKITKI 196 pkt. SP RZESZOTARY 139 pkt. SP OKMIANY 132 pkt. SP KRZYWA 86 pkt. Równolegle do Olimpiady Lekkoatletycznej odbywał się Konkurs Grillowania, w którym wzięła udział młodzież z PZS w Chojnowie. Miejsca: I MIEJSCE : PAULA MATUSZEWSKA I ANIELA MICHALUK II MIEJSCE : OLIWIA CHMARA I NICOLA ZAPAŁA III MIEJSCE : NATALIA BEKACZ I ANGELIKA LUTOSTAŃSKA Imprezę uświetnili zaproszeni goście: Starosta Powiatu Legnickiego, pan Adam Babuśka Etatowy Członek Zarządu Powiatu Legnickiego, pan Krzysztof Sowiński Przewodniczący Rady Rodziców, pan Zbigniew Darmoroz Przedstawiciel Rady Rodziców, pani Barbara Uroda Przedstawiciele LIDL Polska, panowie Paweł Kurek, Dariusz Jedynak, Dobiesław Pieczarka Właściciel lokalu gastronomicznego „Bistro u Sabcia”, pan Mateusz Sabadasz.
data publikacji: 2019-09-25 09:12
 
Koncert muzyczny w PZS
We wtorek, 17 września, w auli szkolnej przy ul. Poźniaków gościliśmy artystów scen muzycznych z Polski i Białorusi, panią Barbarę Droździńską z Kobrynia i Leonida Wołodkę z Mińska. Zaprezentowali ponadczasowe przeboje muzyczne nie tylko po polsku, rosyjsku, francusku i angielsku, ale nawet po chińsku! Koncert poprowadziła znana aktorka, pani Aurelia Sobczak. Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, które reprezentował pan Tadeusz Samborski. Muzyczna podróż po krajach i różnych czasach bardzo nam się spodobała.
data publikacji: 2019-09-23 12:12
 
<< nowsze | 22  | 23  | 24  | 25  | 26 | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | starsze >>

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021   HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021   HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021   HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©