Aktualności

VI ZJAZD ABSOLWENTÓW I PEDAGOGÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W CHOJNOWIE
Dyrektor Alojzy Pawicki.....zaprasza
data publikacji: 2020-03-05 15:28
 
ERASMUS+ Projekt pt. „Le monde de la femme, la femme dans le monde" („Świat kobiety, kobieta w świecie")
Wyniki rekrutacji na wyjazd do Faro w Portugalii.
data publikacji: 2020-02-26 11:56
 
GIS i Ministerstwo Zdrowia w zakresie środków ochronnych przeciwko koronawirusowi
Informujemy, że na stronie internetowej MEN zamieszczony został komunikat dotyczący zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia w zakresie środków ochronnych przeciwko koronawirusowi.

https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

data publikacji: 2020-02-26 11:04
 
WSPOMNIENIA ZE STUDNIÓWKI 2020
„Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy” Marek Grechuta Ważną i niezapomnianą chwilą była niewątpliwie tegoroczna Studniówka chojnowskich maturzystów. Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół czekali na nią z niecierpliwością i podekscytowaniem. Młode damy w pięknych sukniach i wytworni młodzi panowie rozpoczęli swoją niesamowitą przygodę 8 lutego 2020 r. o godzinie 19.00 w Domu Schrama, by bawić się do białego rana wspólnie ze swoimi wychowawcami: panią Józefą Olszańską (Liceum Ogólnokształcące), panią Anną Dziurbiel (Technikum Ekonomiczne i Hotelarskie), panią Agnieszką Kilkus (Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych). Radosną zabawę uświetnili swoją obecnością nauczyciele oraz zaproszeni goście. Tego wieczoru było wiele wyjątkowych chwil, przez które przeprowadziły uczestników studniówki tegoroczne maturzystki: Klaudia Korniłowicz (Liceum Ogólnokształcące), Weronika Grudzień (Technikum Ekonomiczne) oraz Aniela Michaluk (Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych). Były podziękowania dla kadry pedagogicznej za lata nauki, wsparcia i przygotowania do dorosłego życia, a także dla rodziców za miłość i zrozumienie oraz organizację tak wspaniałego balu studniówkowego. Część oficjalna nie obyła się bez tradycyjnej pieśni studenckiej „Gaudeamus”, a uwieńczeniem otwarcia balu było wystąpienie Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie - pana Mariusza Kowalczyka, który życzył tegorocznym absolwentom, aby stawiali przed sobą cele, wymagali od siebie i z wytrwałością realizowali swoje plany w dorosłym życiu. Tegoroczną studniówkę uświetnili przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Legnicy - Wicestarosta pani Janina Mazur oraz Etatowy Członek Zarządu pan Krzysztof Sowiński, którzy życzyli zebranej młodzieży uśmiechu nie tylko w tym ważnym dniu, ale także podczas egzaminu dojrzałości. Do życzeń dołączył się także Burmistrz Miasta Chojnowa – pan Jan Serkies, który podziękował uczniom oraz ich rodzicom za wkład pracy na rzecz miasta. Punktem kulminacyjnym balu studniówkowego był polonez, który młodzież odtańczyła wraz z dyrekcją PZS. Układ choreograficzny przygotowała pani Adrianna Leszczyńska. Symboliczna lampka szampana i wspólnie wzniesiony toast rozpoczął radosne ucztowanie do przysłowiowego „piania kura” przy dźwiękach muzyki zespołu Laszkiewicze, niezastąpionej kuchni pani Marysi i jej ekipy oraz jak zawsze przy udziale wspaniałych rodziców - pani Basi Urody, pani Olgi Panas, pani Agnieszki Ostrowskiej, pani Moniki Ryżewskiej, państwa Renaty i Henryka Błąd oraz pana Waldemara Kamienia. Tym rodzicom niewątpliwie należą się olbrzymie podziękowania za wsparcie, zaangażowanie i czas poświęcony na przygotowanie tegorocznej Studniówki. Niezapomnianych wrażeń smakowych dostarczyły także wyśmienite domowe pierogi w różnych wariacjach smakowych, których inicjatorem i fundatorem był Przewodniczący Rady Rodziców - pan Zbigniew Darmoros. Czegoż chcieć więcej - to ludzie obecni na tegorocznej Studniówce zbudowali tak wspaniałą atmosferę - wspólnej zabawy, życzliwości i wzajemnego zrozumienia. W takim gronie nie można się nudzić i na taką chwilę czeka się z utęsknieniem…..
data publikacji: 2020-02-24 15:07
 
LIST INTENCYJNY z LIDL
W dniu 19 lutego 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy z udziałem starosty Janiny MAZUR, dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie Mariusza KOWALCZYKA oraz Elżbiety IWANICKIEJ, dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych został podpisany list intencyjny z przedstawicielami firmy Lidl. Uczniowie jako młodociani pracownicy mogą być zatrudnieni przez LIDL ale również uczniowie technikum oraz szkół branżowych I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami będą mogli w okresie nauki odbywać staż uczniowski w rzeczywistych warunkach pracy w celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie.

Do głównych korzyści szkoły z realizacji przez jej uczniów staży u pracodawców należą:

• wzrost prestiżu szkoły, a tym samym promocja na rynku edukacyjnym poprzez oferowanie dodatkowych staży, będących rozszerzeniem kształcenia zawodowego praktycznego,

• rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez możliwości uczestnictwa uczniów w płatnych stażach u pracodawcy

• wsparcie w wypełnianiu zadań szkoły wynikających z przepisów prawa oświatowego,

• zwiększenie szansy absolwentów szkoły na zatrudnienie przez pracodawców.

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży u pracodawców należą:

• ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,

• możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,

• sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,

• nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia,

• wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego,

• udokumentowany przebieg realizacji stażu, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. CV.

Do głównych korzyści pracodawcy przyjmujących uczniów na staż należą:

• pozyskanie stażysty zgodnego z wymaganiami pracodawcy – uzgodnienia dotyczące umiejętności i kompetencji,

• kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy,

• niższe koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników,

• podjęcie współpracy ze szkołą w zakresie opracowywania i wdrażania zmian w kształceniu zawodowym,

• budowanie dobrego wizerunku firmy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie (współpracującej z sektorem edukacji).

data publikacji: 2020-02-20 12:45
 
<< nowsze | 21  | 22  | 23  | 24  | 25 | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | starsze >>

REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©