Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Legnicka Biblioteka Publiczna 

Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Regionalny

ogłasza konkurs fotograficzny

pod hasłem

 

„JA I MOJE ULUBIONE MIEJSCE"

Uczestników konkursu zachęcamy do uwiecznienia na zdjęciach miejsca z którym czują się szczególnie związani, w którym lubią spędzać wolny czas, lub które wyjątkowo im się podoba.

 

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu

1.      Celem Konkursu jest rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej wśród uczestników oraz zachęta do lepszego poznania swojej małej ojczyzny, jej walorów krajobrazowych, turystycznych, zabytków oraz historii.

2.      Rozwijanie wrażliwości i kreatywności artystycznej dzieci i młodzieży.

3.      Upowszechnianie mody na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Warunki uczestnictwa

1.      Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich powiatu legnickiego.

2.      Prace należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną maksymalnie 3 zdjęcia (może być 1 cykl) na adres: dibir@biblioteka.legnica.eu

 1. Zdjęcia muszą spełniać następujące wymogi:
  • format zdjęcia JPEG,
  • rozdzielczość min. 300 dpi,
  • bezpośrednio na fotografiach nie mogą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty, podpis autora)
 2. Każdy wysłany plik zdjęciowy powinien być opisany w następujący sposób: imię
  i nazwisko autora_tytuł zdjęcia
  .
 3. W treści maila powinny znaleźć się dane autora: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, szkoła, którą reprezentuje.
 4. Forma i zawartość każdej pracy konkursowej musi być oryginalnym dziełem zgłaszającego ją uczestnika. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie prac osób trzecich. Uczestnik musi posiadać prawa autorskie do zgłoszonej pracy konkursowej nie obciążone prawami osób trzecich oraz posiadać zgody na wykorzystanie wizerunku osób widocznych w pracy konkursowej (o ile taki wizerunek jest wykorzystany).
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez autorów fotografii praw do nieodpłatnego, niekomercyjnego wykorzystania przez Organizatora w celach reklamowych w publikacjach związanych z konkursem (media drukowane                                i elektroniczne) oraz na publikację nazwiska autora fotografii.
 6. Prace, które nie spełnią zasad uczestnictwa oraz zostaną dostarczone po terminie, nie będą brane pod uwagę przez Jury.
 7. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. O przyznaniu nagród i ich podziale decyduje Jury. Wszyscy autorzy fotografii otrzymają dyplomy za udział
  w konkursie.
 9. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) przez organizatora konkursu w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów, przyznania nagród i zamieszczenia imion i nazwisk laureatów na stronie internetowej
  www.biblioteka.legnica.eu, Facebooku          a także w lokalnych mediach (radio, prasa).

 

Terminarz

 1. Ostateczny termin nadsyłania prac mailowo: 31 października 2022 r.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz prezentacja nagrodzonych prac nastąpi w siedzibie Legnickiej Biblioteki Publicznej a uczestnicy zostaną wcześniej poinformowani
  o terminie.
 3. Ze względu na ewentualne zagrożenie epidemiologiczne organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu zgłaszania prac i przeniesienia finału konkursu na późniejszy termin.
 4. Nagrodzone prace będą prezentowane na stronie www.biblioteka.legnica.eu oraz
  na Facebooku.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Regionalny

Karolina Czajkowska - kczajkowska@biblioteka.legnica.eu

tel. 76 722 60 22

 

JA I MOJE ULUBIONE MIEJSCE (szerokość: 375 / wysokość: 530)

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©