Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

W imieniu Zarządu Powiatu Legnickiego przesyłam informacje dotyczące ogłoszenia z okazji 25-lecia Powiatu Legnickiego konkursu fotograficznego pn. „PRZYRODA POWIATU LEGNICKIEGO W OBIEKTYWIE”, skierowanego do osób mieszkających na terenie powiatu legnickiego. Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji o konkursie wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców z Państwa gminy. Uczestnicy konkursu fotograficznego mają za zadanie wykonać w formie reportażu zdjęciowego:

  • od 3 do 4 zdjęć dotyczących tematu zrównoważonego rozwoju w Powiecie Legnickim;
  • wskazanie miejsca, w którym zostały zrobione fotografie oraz umieszczenie krótkiego opisu (do 300 znaków) poruszonej tematyki nawiązującej do celów zrównoważonego rozwoju w Powiecie Legnickim.

Prace będą oceniane w kategoriach:

  1. szkoły podstawowe - uczniowie klas V-VIII;
  2. szkoły ponadpodstawowe i dorośli.

Cele konkursu edukacja ekologiczna mieszkańców terenu powiatu legnickiego; aktywna i kreatywna promocja idei zrównoważonego rozwoju;

• budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu; prezentacja twórczości mieszkańców powiatu legnickiego w dziedzinie fotografii; rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu;

promowanie zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenie świadomości w zakresie praktycznego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym oraz w otoczeniu.

Prace fotograficzne należy wysłać wraz z dopiskiem "konkurs fotograficzny” na adres: u.chojnacka@powiat-legnicki.eu w formacie plików JPEG lub PDF wraz z krótkim opisem (do 300 znaków)._Rozdzielczość zdjęcia powinna być wystarczająca na wydruk bez utraty jakości w formacie A4 ( ok. 20x30 cm) w terminie od 8 września 2023r. do 11 października 2023r. Szczegóły w regulaminie konkursu oraz pod numerem tel. 76/72-43-418. Zapytania można również przesyłać za pomocą korespondencji elektronicznej na e-mail: u.chojnacka@powiat-legnicki.eu.

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w terminie, o którym poinformujemy laureatów indywidualnie.

Konkurs „PRZYRODA POWIATU LEGNICKIEGO W OBIEKTYWIE” realizowany w ramach projektu pod nazwą: Kampania edukacyjna „Działaj ekologicznie w Powiecie Legnickim” Program Edukacji Ekologicznej Powiatu Legnickiego przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Regulamin -Przyroda Powiatu Legnickiego w obiektywie (122.64 KB, .pdf)

 

W imieniu Zarządu Powiatu Legnickiego przesyłam informacje dotyczące ogłoszenia z okazji 25-lecia Powiatu Legnickiego konkursu plastycznego pn. „MÓJ EKO POWIAT ZA 25-LAT", skierowanego do dzieci i młodzieży mieszkających na terenie powiatu legnickiego. Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji o konkursie wśród dzieci i młodzieży.
Uczestnicy mają za zadanie wykonać prace plastyczne wraz z krótkim opisem (do 300 znaków), w których przedstawią obraz swojej miejscowości w przyszłości, z uwzględnieniem elementów ekologicznych, które mogą się pojawić do tego czasu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie jednej pracy plastycznej. Dopuszcza się tylko prace wykonane w formacie A3 na papierze lub płótnie malarskim. Nie będą brane pod uwagę malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z plasteliny, bibuły, zapałek, materiałów sypkich i spożywczych itp.

Prace będą oceniane w kategoriach:

  1. szkoły podstawowe - uczniowie klas I-III;
  2. szkoły podstawowe - uczniowie klas IV-VIII;
  3. szkoły ponadpodstawowe.

Cele konkursu:

'edukacja ekologiczna uczniów z terenu powiatu legnickiego;

•aktywna i kreatywna promocja idei zrównoważonego rozwoju,

'rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych wobec środowiska naturalnego oraz kształtowanie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska;

'aktywizacja do edukacji ekologicznej i badania problemów ochrony środowiska;

'prezentacja problemów ochrony środowiska, z uwzględnieniem warunków lokalnych;

'propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych, wyrabiając szczególną wrażliwość na otaczający świat;

•rozwijanie zmysłu plastycznego i kreatywności wśród uczniów.

Prace można składać osobiście w w biurze podawczym w Starostwie Powiatowym w Legnicy (na parterze holu budynku) lub przesyłać pocztą tradycyjną (Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1; 59-220 Legnica) z dopiskiem na kopercie: KONKURS PLASTYCZNY pt.: „MÓJ EKO POWIAT ZA 25-LAT” w terminie

od 8 września 2023 r. do 6 października 2023 r. Szczegóły w regulaminie konkursu oraz pod numerem tel. 76/72-43-418. Zapytania można również przesyłać za pomocą korespondencji elektronicznej na e-mail:u.chojnacka@powiat-legnicki.eu.

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w terminie, o którym poinformujemy laureatów indywidualnie.

Konkurs „ MÓJ EKO POWIAT ZA 25-LAT” realizowany jest w ramach projektu pod nazwą: Kampania edukacyjna „Działaj ekologicznie w Powiecie Legnickim” Program Edukacji Ekologicznej Powiatu Legnickiego przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Regulamin - Mój Eko Powiat za 25-lat (143.11 KB, .pdf)

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©