Żegnamy maturzystów!

 

Jak co roku, w porze poprzedzającej kwitnięcie kasztanów uroczyście żegnamy maturzystów. Z tej okazji w dniu 27 kwietnia br. o godz. 12.00 w budynku przy ul. Wojska Polskiego odbyła się uroczysta Akademia, którą poprowadzili: Kamila Gawlicka i Adam Wądzyński.

 

(szerokość: 375 / wysokość: 249)

 

Żegnaliśmy uczniów klasy IV Technikum Mechanicznego oraz klasy II Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych.

W tym roku wśród licznie zebranych uczniów i grona nauczycielskiego nie zabrakło też rodziców i zaproszonych gości. Uroczystą pożegnalną Akademię rozpoczęto od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i przekazania go do godnego reprezentowania młodszym kolegom.

 

(szerokość: 375 / wysokość: 249) (szerokość: 375 / wysokość: 249)

 

(szerokość: 375 / wysokość: 564)

 

Dyrektor szkoły Kazimierz Grabowski w kilku słowach powitał przybyłych gości, rodziców oraz uczniów kończących szkołę.

 

W swoim przemówieniu dyrektor podziękował abiturientom i życzył im dalszych sukcesów na maturze, podczas zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz aby szczęście ich nie opuszczało w dalszym dorosłym życiu już poza szkołą.

 

Po zakończeniu części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów klas: III THK oraz III TM. Były "diabły i anioły" wspierające uczniów przez wszystkie dni pobytu w murach naszej szkoły.

 

(szerokość: 375 / wysokość: 249)

 

Następnie wyróżniono tegorocznych wybijających się abiturientów licznymi nagrodami książkowymi. Były podziękowania za zaangażowanie się w życie szkoły.

 

(szerokość: 375 / wysokość: 564)

 

(szerokość: 375 / wysokość: 249)

 

- Te lata z Wami minęły bardzo szybko. Byliście uczestnikami wielu wydarzeń szkolnych, braliście udział w wielu akademiach, akcjach charytatywnych i wyjazdach. Zapisaliście się w historii tej szkoły a ona w historii waszego życia. Zawsze mogłem na Was liczyć! Życzę Wam jako absolwentom spełnienia marzeń, dostania się na wybrane kierunki studiów oraz samych sukcesów w dorosłym życiu – takimi słowami żegnał się z absolwentami dyrektor Mariusz Kowalczyk.

Wzruszenia nie kryli wychowawcy klas mgr Zbigniew Koropacki oraz mgr inż. Józef Chrząszcz. 

 

(szerokość: 375 / wysokość: 249)

 

Wielu abiturientów otrzymało z rąk dyrektora Ośrodka Doskonalenia Zawodowego i Rzeczoznawstwa SIMP-EKSPERT - Piotra Kiwacza zaświadczenia ukończenia kursów: w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

 

(szerokość: 375 / wysokość: 249)

 

Na zakończenie każdy z kończących naukę w budynku przy ul. Wojska Polskiego otrzymał pamiątkowy dyplom ukończenia nauki w "szkole na 109" z emblematem na którym widnieje logo szkoły.

 

(szerokość: 750 / wysokość: 498)

 

Kochani! 

Życzymy Wam połamania wszystkich długopisów świata i pomyślnego startu w dorosłe życie.

 

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©