O Niepodległej - w poezji
Rzadko na moich wargach - 
Niech dziś to warga ma wyzna - 
Jawi się krwią przepojony, 
Najdroższy wyraz: Ojczyzna.

Lecz brat mój najbliższy i siostra, 
W tak czarnych żałobach ninie, 
Ci widzą, że chowam tę świętość 
W najgłębszej serca głębinie.


W południe, 14 listopada 2014, we wszystkich salach lekcyjnych Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie zabrzmiały trzy dzwonki. Ten wyczekiwany sygnał oznaczał, że rozpoczęło się czytanie utworów o treści patriotycznej. Uroczystość odbyła się w ramach obchodzonego w PZS Tygodnia Patriotyzmu i objęła także wszystkie chojnowskie szkoły i przedszkola. Była to okazja do przypomnienia wydarzeń historycznych, bo przecież niedawno, 11 listopada, obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości.

A oto fragment przemówienia Józefa Piłsudskiego z 1915 roku:

Żołnierze, poszliście za moim rozkazem bez wahania. Poszliście, by stanąć w obronie, jeśli już nie szczęścia Ojczyzny, to przynajmniej jej honoru.

Chłopcy, naprzód, na śmierć czy na życie, na zwycięstwo czy na klęski, idźcie czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania!

O ojczyźnie pięknie pisali i Adam Mickiewicz, i Jan Kasprowicz, i Juliusz Słowacki, i Władysław Bełza… i wielu innych znakomitych poetów. Mogliśmy posłuchać strof wierszy, wyrecytowanych przez nasze koleżanki i naszych kolegów. Była to chwila jakże cennej zadumy nad wartościami ponadczasowymi -wolnością, poświęceniem, miłością do ojczystej ziemi…

(Wyboru tekstów dokonała pani Renata Hermanowicz)


(szerokość: 565 / wysokość: 374)


(szerokość: 565 / wysokość: 374)


(szerokość: 565 / wysokość: 374)


(szerokość: 565 / wysokość: 374)


(szerokość: 565 / wysokość: 374)

 

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©