Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

logo Erasmus+ (szerokość: 190 / wysokość: 54)Streszczenie projektu w języku polskim
.
W całej Europie, odbędą się obchody stulecia I Wojny Światowej 1914-1918. Chcieliśmy w projekcie połączyć  działania rocznicowe z działaniami edukacyjnymi. W ciągu trzech lat, osiem szkół, które reprezentują dużą część ówczesnej  wojennej Europy, zaprezentuje przyczyny i konsekwencje tego konfliktu, ale także swój punkt widzenia na temat Wielkiej Wojny. Główną wartością tego projektu jest ilość i różnorodność partnerów, reprezentujących tak "przyjaciół" jak i "wrogów" oraz wszystkie fronty: północny, południowy, wschodni i zachodni."
Projekt oparty jest na dużej liczbie mobilności, które pozwolą każdej szkole na udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez społeczności lokalne pozostałych europejskich szkół partnerskich. Spotkania pozwolą na włączenie się szkół we wspólne działania związane z tematem projektu. Ponadto pięciodniowe spotkania będą potrzebne do zrealizowania przez europejskich uczniów "Pomnika życia": fresku, który będzie się składał z ośmiu kwadratów. Każda szkoła odpowiada za jeden kwadrat. Stworzy go według własnego pomysłu, z dostępnych na swoim terenie materiałów. Tło, rozmiar i tonacja barw, będą wspólne dla wszystkich, ale wykonanie jest dowolne i może to być: ceramika, metal, drewno, szkło, kamień w zależności od specyfiki konkretnej szkoły, prowadzonych zajęć i zasobów naturalnych regionu, w którym znajduje się szkoła. Każdy kwadrat zostanie wykonany w ośmiu egzemplarzach, tak więc każda szkoła będzie miała taki sam fresk, który może być zaprezentowany podczas uroczystości rocznicowych w szkole, mieście, regionie a nawet kraju.
To trzyletnie partnerstwo (wrzesień 2014-sierpień 2017) wpisze się w uroczystości rocznicowe w każdym kraju partnerskim. Projekt będzie miał zatem bardzo szczególny i interesujący charakter, znacznie wykraczający poza prostą wymianą uczniów pomiędzy szkołami, gdyż przenosi te wymiany na grunt miasta, regionu a nawet narodu.
Ten projekt, będzie również okazją dla nauczycieli pracujących w różnych systemach edukacyjnych do porównania metod pracy dydaktycznej i pedagogicznej, do wymiany informacji dotyczących praktyki nauczania i uczenia się.
Uczniowie będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności językowe (w językach partnerstwa: francuski i angielski) oraz wiedzę historyczną. Będą mogli zapoznać się z obecnymi realiami życia w każdym kraju jak również poznać zmieniające sie przez ostatnie 100 lat się obyczaje i zwyczaje. Najważniejsze, że w kontekście pamięci o I Wojnie Światowej, dzisiaj zostaną połączeni w jednym projekcie "sojusznicy i wrogowie sprzed 100 lat" dla refleksji i rozwoju europejskiego obywatelstwa. Te przemyślenia, których wynikiem będzie wspólna praca nad redakcją małej karty obywateli europejskich (w języku francuskim i angielskim) z wpisanymi w nią wierszami, piosenkami i wspomnieniami z okresu wojny oraz listą poległych zostanie zaprezentowana na spotkaniach i uroczystościach rocznicowych.
Projekt ten przez trzy lata będzie bazował na współpracy za pomocą różnych komunikatorów TIC dla maksymalnego ułatwienia komunikowania się pomiędzy partnerami. Zaczynamy i kończymy spotkaniem koordynatorów. pierwsze spotkanie ma na celu ustalić wspólne skuteczne i dokładne zasady organizacji i koordynacji pracy oraz komunikacji pomiędzy ośmioma partnerami w ciągu trzech lat, ostatnie będzie spotkaniem podsumowującym.
Przede wszystkim mamy nadzieję, że ten projekt doprowadzi do trwałych relacji między naszymi krajami i osiągnięte cele znacznie wykroczą poza środowiska szkolne i będą oddziaływać na poziomie nie tylko lokalnym, ale i krajowym.
(szerokość: 750 / wysokość: 591)Streszczenie projektu w języku angielskim.
  In all Europe , commemorations will mark the First World War Centenary. As we are willing to take part in this Memory work , we are submitting a project on this topic. Over a period of  3 years but more likely 4 years , the eight participating schools  representing a large area of this Europe at war  will present the Great War, the reasons and the consequences  of this conflict  to their school communities . The beauty of this project lies on the quality and diversity of the partners, " friends and enemies"  as well as "North, South East and West fronts" at that time.
  The project is based on the numerous mobilities  which will allow each school together with their European school  partners  to take part in the commemorations  in its own city. This time together will enable the partners to share their work on the same topics. But most importantly ,those five days will be necessary for the building of a commemorative monument  by the European students .  "The large fresco" will be built with the material and resources  of each school and will be made  from  different squares .T he frame, the size and the tints will be the same for each partner but the pattern is  free and can be made of ceramic, wood, glass, stone  depending on the  school's distinctive features ,technical skills and location.  Each square will be reproduced in eight copies so that each school  has a fresco very similar  to the other frescoes in order to display it in their school or on special local , regional or national events .
  This three- year partnership ( from September 2014 to August 2017 ) is part of the many ceremonies planned in each participating country and therefore takes on a particularly interesting dimension  ; it  goes far beyond the mere school exchange program  and hopefully will get our students and the whole school community to attend commemorative ceremonies at local, regional and even national level.
  This project deeply rooted in a historical context , enhanced  by the number and diversity of the  partners  will give  the teachers from very different school systems the opportunity  to share  their teaching experiences and academic expertise.
  As far as the students are concerned, the goals of such a project are numerous and particularly rich . The students  will have the opportunity to improve their language skills ( French and English being the partnership languages ) and expand their historical knowledge. They will  have the chance to talk about the current living conditions in their countries and the  habits and customs  a century ago. Last but not least, this project bringing together  people who were " allies and enemies 100 years ago" will help  our students to understand what to be European means  and to build, define and develop the European citizenship . This reflection will lead to the writing of a short  Charter of the European Citizen ( in French and English) ,of poems and songs  in memory of the war and those who died . The students will present their works  at meetings and special events.
  One last highlight of this partnership will be a meeting of all the partners in Paris from where they will all go to Verdun together. This meeting will take place  by the first half of the partnership.
   The project based the whole time on ICT to make communication easier will start and end  with a meeting of the coordinators in order to make the organization and the coordination between the eight countries over 3 years  as efficient and accurate  as possible on one hand , and on the other to finalize the partnership  so that it will build a long term relationship between the different countries and spread beyond the school community ( teachers, students and parents) , the ultimate goal being the celebration of November 11 ,2018.


POWRÓT

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©