Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

Technikum kształcące w zawodzie technik hotelarstwa -15 osób


 •  punkty rekrutacyjne z przedmiotów: j.polski, j.obcy, matematyka, geografia.
 •   planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, j.niemiecki lub j.angielski


Hotelarz" - zawód, który otwiera wiele drzwi.


h12022 (szerokość: 565 / wysokość: 423)


Zawód Technik hotelarstwa da Ci szerokie możliwości zatrudnienia w kraju jak i za granicą.


Pracę znajdziesz:

 • hotele, motele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska,

 • a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza i inna.

 • w organach administracji samorządowej, zajmującymi się usługami hotelarskimi,

 • w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.

 • można prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

 • można pracować jako organizator usług cateringowych


Ukończenie Technikum Hotelarskiego jest dobrym startem w kontynuowaniu kariery naukowej i zawodowej na studiach związanych z hotelarstwem lub kierunkach pokrewnych.


Uczniowie kierunku technik hotelarstwa w trakcie 4-letniego cyklu kształcenia:

• nauczą się zasad obsługi gościa hotelowego w recepcji,

• poznają zasady przygotowania pokoju hotelowego na przyjęcie gości,

• będą planować wyposażenie wnętrz obiektów hotelarskich,

• poznają zasady organizacji kongresów, konferencji, zjazdów oraz imprez okolicznościowych,

• nauczą się obsługi gości w restauracjach wszystkich kategorii, kawiarniach, drink barach itp.

• poznają i nauczą się zasad wykorzystywania technik komputerowych w hotelarstwie,


h22022 (szerokość: 565 / wysokość: 285)


W zawodzie technik hotelarstwa wyodrębniono dwie kwalifikacje:


HGT.06. Realizacja usług w recepcji

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie


Po ukończeniu nauki w obrębie każdej kwalifikacji będą odbywać się egzaminy zawodowe. Uczeń przystąpi do dwóch egzaminów. Po ich zdaniu otrzyma certyfikat dla każdej kwalifikacji. Po zdobyciu wykształcenia średniego absolwent otrzyma dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa oraz EUROPASS - suplement do dyplomu ( w języku polskim i angielskim) uprawniającym do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.


W trakcie nauki będziesz miał możliwość:

 • wzięcia udziału w olimpiadach Wiedzy Hotelarskiej, Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Blok Agrobiznes,
 • szkolnym konkursie na NAJLEPSZEGO UCZNIA W ZAWODZIE w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie
 • odbycia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach hotelarskich na terenie Polski i zagranicą(Włochy)

 • skorzystać z pomocy szkolnego doradcy edukacyjno-zawodowego
 • skorzystać z pomocy nauczycieli w przygotowaniu do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • brać udział w wycieczkach zawodoznawczych.

 • nabycia wielu przydatnych umiejętności.Jesteś absolwentem gimnazjum i chcesz


 • Zdobyć atrakcyjny i dobrze płatny zawód
 • Nabyć umiejętności na poziomie europejskim
 • Brać udział w zagranicznych praktykach i doskonalić znajomość języków obcych
 • Poznać kulturę i kuchnię różnych narodów
 • Podjąć pracę nie tylko w PolsceTO ZAPRASZAMY DO HOTELARZA(szerokość: 375 / wysokość: 533)

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©