Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

Technikum kształcące w zawodzie technik pojazdów samochodowych -15 osób


  • punkty rekrutacyjne z przedmiotów: j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka.
  • planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka

 


(szerokość: 375 / wysokość: 533)


Uczniowie tej szkoły zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

· techniki pojazdów samochodowych,

· przepisów ruchu drogowego,

· diagnostyki silników pojazdów samochodowych,

· diagnostyki układów podwozia oraz nadwozia pojazdów samochodowych,

· organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem samochodowym,

W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe.


W klasie tej masz możliwość:

· brać udział w konkursach,

· nauki jazdy samochodem (prawo jazdy kategorii B)s12022 (szerokość: 565 / wysokość: 423)

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©